Ensarullah Liderlerinden Ali el-Husi İle Röportaj

Ensarullah Liderlerinden Ali el-Husi İle Röportaj

Yemen’deki Ensarullah Hareketi’nin Abdulmelik El-Husi’den sonra ikinci adamı olarak bilinen Ali El-Husi, Mısır’da yayın yapan El-Yevm Es’Sabii Gazetesi’ne çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yemen’deki Ensarullah Hareketi’nin Abdulmelik El-Husi’den sonra ikinci adamı olarak bilinen Ali El-Husi, Mısır’da yayın yapan El-Yevm Es’Sabii Gazetesi’ne çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ali El-Husi’nin şu an Yemen’de fiili yönetici konumunda olduğu biliniyor.

Röportaj metni şu şekilde:

*Yöneticisi olduğunuz Devrim Komiteleriyle Halk Komiteleri arasındaki fark nedir?

Devrim Komiteleri halkı sömürenlere karşı yıllardır yürütülen çalışmanın bir sonucudur. Halkı sömürenler 21 Eylül 2014 devrimiyle birlikte devrildiler. Biz bu başarıyı vatandaşın ya da devletin ne türden taleplerinin olduğunu göz önünde tutmaksızın Yemen halkını sömüren, Yemen halkının sırtından geçinenlere karşı kazanılmış zaferin birinci aşaması olarak tanımlıyoruz. Devrim sürekli ötekileştirme ve ötekileştirdiklerini hor görme hatta öldürmeye kadar varan bir yaklaşımla ilerleyen eski sistemi devirdikten sonra ilerlemek için bakanlıklar ve devlet kurumları bazında bir dönüşüme de gitmeliydi. Bu anlamda hareket eski hükümetten çalışmaları takip eden bir hükümet oluşturdu. Bakanlıklarla kurduğu ilişkileri tamamıyla sıfırlaması ya da her yere yeni bir atama yapması doğru olmazdı. Hareket yalnızca hükümetin her alanında yetkili olan en üst aşamadır ve “Devrim Komitesi” devletin içerisindeki her türlü kurumda yürütülen çalışmaları takip eder. Bu anlamda da ciddi bir başarı kaydettiğimizi ifade etmeliyiz. Devrim komitelerinin gözetimi sürdürmesi sebebiyle 2014’ün bütçesinde ciddi bir büyüme kaydedildiğini belirtelim.

Halk komiteleri halkın güvenliğinin sağlanması için çalışır ve kurumların dışında bir hareket alanına sahiptir. Devrim komiteleri ise bizzat içeriden hareket eder.

*Devrim Komitelerinin üyeleri kimler ve neye göre belirlendiler? Bu üyeler bakanlıkları takip işinde ehiller mi?

Komiteler bağımsız Yemenlilerden oluşuyor. Bu kimseler bakanlıklarda çalıştıktan sonra görevlerinden uzaklaştırılmışlar. Halkın değerlerine ve kamu malına asla el sürmeyecek kadar yüce bir kişiliğe sahipler… Aslen takip ettikleri komitelerde daha önceden yer almış olan kişiler… Hatta içlerinden bazıları daha önceden bakan yardımcılığı konumuna kadar yükselmişlerdi.

*O halde sizin daha önceden bakanlıklarda adamlarınız mı vardı?

Halkın adamları onlar…

*İlan edilen anayasaya göre, başkanlık komitesi kurulana kadar ülkenin yönetimini kontrolünüzde tutuyorsunuz. Sizi ayrıcalıklı kılan nedir?

Anayasanın ilanı hakkında konuşmadan önce bizim gündeme geldiği ilk günden beri karşısında yer aldığımız ve 2011’deki devrime müdahale olarak tanımladığımız “Körfez Girişimi”nin siyasi güçler tarafından ülkede etkili kılındığını, bu sayede anayasanın askıya alınıp işlevsizleştirildiği unutulmamalıdır. En başta bu anayasaya aykırıdır. Körfez Girişimi’nin maddeleri ülkeyi yönetmeye başlamış ve anayasanın maddeleri geçerliliğini yitirmiştir. Bu anlamda Seyyid Abdülmelik Bedreddin El-Husi bunun son bulmasına ve yeni anayasanın ilan edilmesine karar verdi. Çünkü siyasi güçlerin bir çözüm üretemediklerini gördük. Biz aslında meclisin her türlü kararda oylamaya gitmeyi başarabilmesi durumunda anlaşma yapmaya hazırdık. Ancak Mısır’daki İhvan-ı Müslimin Hareketi’nin Yemen kolu olarak bilinen Islah Partisi üzerinden dış güçlerin müdahale etmesi üzerine yeni anayasayı yayınlamaya mecbur kaldık.

*Yemen’in başındaki kişi olarak sizi ayrıcalıklı kılan özellikleri öğrenmek istiyorum.

Ben Yemen’in başındaki kişi değilim. Şu anda başkanlık konseyi oluşturulana kadar geçici hükümetin başına geçmesi için Halid Bahhah’la görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ya başkanlık konseyini kuracak olan ulusal konsey oluşturulur ya da Halid Bahhah’ın başkanlığında çalışmaları takip eden bir hükümet kurulur. Ben Halid Bahhah’ın böyle bir zamanda istifa etmesini ülkeye zarar veren hatalı bir adım olarak görüyorum. Anlaşmaya varılabilirse eğer Abdülmelik El-Husi gerekli adımların atılması için harekete geçecektir.

*Anayasanın ilanından sonra size bağlı halk komiteleri protestoculara karşı sert müdahalede bulundular. Hatta bazı protestocuların ve gazeteciler zorla alınıp götürüldü. Bu konuda ne diyeceksiniz?

Geçtiğimiz süre zarfında hak ihlallerinin olduğuna dair çok sayıda haber ulaştı. Şu ana kadar işin doğruluğuna dair bir bilgi de yok. Ancak İhvan-ı Müslimin’in müdahalesinin bulunduğu basında hakkımızda çok sayıda yalan habere rastladık. Onlara ait kanallarda ve gazetelerde hakkımızda ortaya atılmış çok sayıda yalan habere rastlamanız mümkündür.

*AB’nin Yemen’deki tüm siyasi güçlere Körfez Girişimi’ne göre hareket edilmesi hususunda yaptığı çağrıya nasıl bir karşılık vereceksiniz?

Körfez Girişimi’nin ilk günden beri karşısındayız. Çünkü bu girişim Yemen’in vesayet altına girmesi anlamını taşıyor. Yemen’in böyle bir şeye ihtiyacı yok!

*Öyleyse AB’nin teklifini reddediyorsunuz.

Biz özgürlüğü, özgür kalmayı öğrendik. Bizler hain olmayı reddeden Rasulullah’ın (sav) yolundan yürüyoruz.

*Basında “Yemen’in mevcut yöneticisi” olarak tanımlanıyorsunuz. Kimseyle istişare ediyor musunuz? Yoksa emirleri Abdülmelik El-Husi’den mi alıyorsunuz?

Devrimci yönetimle devamlı bir iletişim halindeyiz. Çok yakın bir zamanda Devrim Yüksek Konseyi’nin bir toplantısı olacak ve bu toplantıda görevler üzerinde istişare edilecek.

*Halk komiteleri Yemen ordusunun ve polisinin bir alternatifi mi?

Biz Yemen ordusunun güçlenmesi için halk komitesinin kurulmasını içeren ulusal diyalog önerilerinin uygulanmasını talep ediyoruz. Çünkü halk komitelerinin her köy, kasaba ve şehirden temsilcisi var.

*Yemen ordusunun şu anki durumu ne?

Yemen ordusu içerisinde Yemen’in maslahatı için çalışan onurlu isimler var. Bunlardan biri savunma bakanı, bir diğeri içişleri bakanı… Ayrıca askeri kurumunun da olgunlaşmaya ve mevcut durumu anlamaya başladığına inanıyoruz. Siz de Mısır ordusunun siyasetçilere oranla ne kadar güçlü ve anlayışlı olduğuna tanık oldunuz. Yemen ordusunun Mısır ordusuyla benzer özellikleri taşıdığını düşünüyorum.

*Devrim Komiteleri ve Halk Komitelerinin İran Devrim Muhafızları tecrübesiyle benzeştiğini düşünmüyor musunuz?

Böyle düşünmüyorum. Ancak bu türden sözlerin tek hedefi bizim dışarıyla bağlantılı olduğumuzun mesajını vermek... Hatalı bir yaklaşım! Arapların bizim hala Arap ve Yemenli olduğumuzu anlamaları gerekiyor.

*Öyleyse İran ve Hizbullah’la aranızda bir ilişki yok mu?

Ne türden bir ilişkiyi kastediyorsun?

*Siyasi ya da askeri düzeyde…

Biz Amerika’ya ve İsrail’e olan düşmanlığımız noktasında aynı düşünüyoruz. Ancak basında yer aldığı türden bir ilişki mevcut değil.

*Yemen sokaklarında hafif ve ağır türlü silahlar taşıyan halk komitesi mensuplarını gördük. Eğer dışarıdan destek görmüyorsanız bu silahları nereden edindiniz?

Daha önceden girdiğimiz çatışmalarda bazı kampları kontrolümüz altına aldığımız zaman ganimet olarak ele geçirmiştik bu silahları. Kalaşnikoftan söz ediyorsak eğer her Yemenlinin evinde bulunan bir silahtır.

*Suud’la ilişkilerinizi nasıl kurmayı planlıyorsunuz?

Tüm komşularımızla karşılıklı saygı çerçevesinde güzel bir ilişki kurmak istiyoruz. Ancak her iki tarafın da bu anlamda çaba sarf etmesi gerekiyor. Suud sınırından uyuşturucu ve diğer malların kaçaklığını yapanlara karşı yürüttüğümüz mücadeleyi Suud-Yemen kardeşliğine halel getirmeden sürdürmeye devam ediyoruz. Suud halkının hepimizin komşu olduğunu, düşmanlarımızın “Ensarullah”tan korkutma yöntemini kullanarak bu komşuluk ilişkisini zedelemeye çalıştıklarını bilmeleri gerekir.

*Size karşı yürütülen harekatın hedefi nedir?

Arka planda çok sayıda mesele dönüyor. Ancak bunun burada konuşulması mümkün değildir.

*Muhalif düşünce mensupları sizin daha önceden hapsedildiğinizi söylüyorlar sürekli. Nasıl oluyor da hapishaneden çıkıp Sana’da yönetici koltuğuna oturabiliyorsunuz?

Birçok kişi Ensarullah Hareketi içerisindeki sistemi bilmiyor. Evet, bir akrabamı tedavi olması için Ürdün’e götürdüğümde Ürdün’de tutuklandım ve “Ensarullah”a mensup olmak suçuyla Yemen’e teslim edildim. 8 ay kaldıktan sonra hapishaneden çıktım. 5 ay dışarıda kaldıktan sonra tekrar tutuklandım. İkinci kez tutuklandığımda hasta yatağımdaydım ve 5 yıl boyunca hapsedildim.

*Abdülmelik El-Husi neden Devrim Komitelerinin başkanı olarak sizi seçti?

Bu soruyu ancak kendisi cevaplayabilir. Ancak etrafındakilerle sorumluluk bilinci çerçevesinde bir güven ilişkisi kurduğunu söyleyebilirim.

*Güney Yemen’de bazılarının kuzeyden ayrılma taleplerini nasıl karşılıyorsunuz?

Biz bu mücadelelerinde güney halkının yanındayız. Adaletin ve haklı taleplerinin yanındayız.

*Eğer haklarının ancak ayrılmanın gerçekleşmesi durumunda kazanılabileceğini düşünüyorsanız bunu onaylar mısınız yani?

Bu tüm Yemenlileri ilgilendiren bir mesele…

*Yani referanduma mı gidilmesi gerekiyor?

Müzakere edilmesi planlanan konulardan biri de bu idi. Yerellik (yerinde yönetim sanırım) ya da federal sistem olması yönünde bir teklif aslında sunuldu, ancak bu konu daha sonra konuşulmak üzere ertelendi.

*Bildiğiniz üzere Mendep Boğazı Mısır için stratejik öneme sahip… Güneye açılan kapısı ve Süveyş Kanalı’nın güvenliği Mendep’in güvenliğine bağlı… Mendep’i ele geçirirseniz eğer Mısır’a güvenlik garantisi verebiliyor musunuz?

Mısır bizim açımızdan stratejik bir öneme sahip… Mısır halkı mazlumların yanında yer alan bir halk… Ancak basında Husilerin Mendep Boğazı’nı ele geçirmeye çalıştığı yönünde yer alan bu türden iddiaların hiçbir doğruluğu yoktur. Her ülkenin bağımsızlığını muhafaza etmek için bazı hassas noktaları vardır. Mısır halkı güçlü bir halk… Hem Mısır halkının hem de Mısır yönetiminin bizim kimseye düşman olmadığımızı bilmesi gerekiyor.

*Mısır ve İran… Hangisi size daha yakın?

Eğer bizi anlayabilirse tabi ki Mısır daha yakın… Biz İran’la Amerika’ya ve bizim için ulusal bir mesele olan İsrail’e düşmanlığımız hususunda anlaşıyoruz. Ancak herkesin bizim Mısırlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, aramızda güçlü bir ilişki olduğunu bilmesi gerekiyor. Diğer yanda iki ülke arasında bir kıyaslama yapmaya da gerek yok. Hepimiz tek bir ümmetiz ve üzerimizden yapılan hesapların farkına varmak zorundayız. Ayrıca en büyük düşmanlarımız olan Amerika ve İsrail’e karşı müsamahakar olmama hususunda beraber hareket etmek durumundayız. Amerika ve İsrail’in bölgede Suriye ve diğer bazı ülkeleri karıştırarak komplolar kurduğunun farkına varmamız, öte yandan Filistin’de yaşanan yıkım ve katliamı da göz ardı etmememiz ve ümmetin maslahatını öncelememiz gerekmektedir.

*Mısır yönetimiyle herhangi bir iletişime geçme durumu söz konusu oldu mu?

Biz her türü fitne kanalından uzak bir şekilde Mısır’la iletişime geçme ihtiyacı duyuyoruz.

*Eğer devrim istikrara kavuşursa, Mısır’a sunacağınız destek nasıl olacaktır? Özellikle de Yemen’in alt yapı anlamında yeni yatırımlara ihtiyacının olduğunu göz önünde bulunduracak olursak…

Biz Mısır’la aramızda doğru ve faydalı bir ilişkinin kurulmasına ihtiyaç duyuyoruz. Dosdoğru bir ortaklığın kurulmasının önünde hiçbir engel yok.

 

 

İslamianaliz