Başörtüsü Eylemlerinde Bu Hafta(FOTO)

Başörtüsü Eylemlerinde Bu Hafta(FOTO)

Sakarya'da 514., Konya'da 410.,

Ramazan’ın Getirdiği Kardeşlik İklimini Devam Ettirmeliyiz

 

Sakarya Adalet ve Özgürlükler Platformu, 514. Hafta basın açıklamasında Ramazan ayının getirdiği kardeşlik, dayanışma ve birliktelik ikliminin tüm yıl boyunca devam ettirilmesi çağrısı yapıldı

 

Sakarya Adalet ve Özgürlükler Platformu, Ramazan bayramının ikinci gününe denk gelen 514. Hafta açıklamasını Diriliş Saati Dergisi adına Serdar Duman okudu. Ramazan ayından alınması gereken dersleri anlatan Serdar Duman, “Sabır ve rahmet ayı olan bir Ramazan’ı daha ihya ettik. Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün bayram… İbadetin, tefekkürün, yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin zirve yaptığı; bencilliğin, günahın, isyanın, kötülüğün dip yaptığı bir ayın bereketinin taçlandırıldığı gün bugün… Ramazan ayı boyunca tuttuğumuz oruç ile sabrı ve mağdur olanların durumunu yakinen hissetmeyi başardık. Gözümüz, kulağımız ve dilimiz başta olmak üzere tüm uzuvlarımızı günaha kapatma çabası içinde olduk. İhtiyaç sahiplerine fitre, zekat ve sadakalarımızla yardım ederek sosyal dayanışmanın örnekliğini ortaya koyduk. Kimseyi ötekileştirmemenin, kardeşliği pekiştirmenin gayreti içinde olduk. Tüm sınıfsal ayrılıkları yok sayan bir dayanışma ve birliktelik iklimi yaşadık. Tüm bu güzellikler Ramazan’ın bereketi, İslam’ın öngördüğü değerler sisteminin sonuçları olarak önümüze çıkıyor.” diyerek, Ramazan ayının getirdiği kardeşlik, dayanışma ve birliktelik ikliminin tüm yıl boyunca devam ettirilmesi gerektiğini belirtti.

 

Basın açıklamasında “Ramazan Bayramı vesilesi ile İslam coğrafyasının dört bir tarafında akan kanın ve gözyaşının durmasını, barışın dilinin hakim olmasını tüm kalbimizle istiyoruz.”  temennisinde bulunan Serdar Duman, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı: “Coğrafyamızdaki mezhebi ve etnik ayrışmaların sona ereceği, adaletin hakim olacağı günlerin yakın olmasını temenni ediyoruz. Ötekileştirme ve ayrışmaya karşı tüm Müslümanların ortak bir tavır almasının zaruri olduğuna inanıyoruz. Mezhep ve etnik kökenli ayrışmalara karşı uyanık olmalıyız. Bölünme stratejilerinin emperyalizme hizmet ettiğinin farkında olarak bu bayramları bütünleşmenin vesilesi kılmalıyız. Emperyalizmin kendi çıkarları için İslam coğrafyasını kaosa terk etme planlarını boşa çıkarmak zorundayız. Türkiye’deki hükümet çevreleri başta olmak üzere tüm akil insanların bölgemizdeki çatışmaları tahrik edecek değil, sonlandıracak bir dili ve tavrı esas edinmeleri gerekmektedir. Ümmetin sorunlarını konuşarak çözmek ve barışı tesis etmekten başka çıkar yolun olmadığını düşünüyoruz.”

 

514. Hafta Basın Açıklaması

 

RAMAZAN’IN GETİRDİĞİ KARDEŞLİK İKLİMİNİ DEVAM ETTİRMELİYİZ!

 

Sabır ve rahmet ayı olan bir Ramazan’ı daha ihya ettik. Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

 

Bugün bayram… İbadetin, tefekkürün, yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin zirve yaptığı; bencilliğin, günahın, isyanın, kötülüğün dip yaptığı bir ayın bereketinin taçlandırıldığı gün bugün…

 

Ramazan ayı boyunca tuttuğumuz oruç ile sabrı ve mağdur olanların durumunu yakinen hissetmeyi başardık. Gözümüz, kulağımız ve dilimiz başta olmak üzere tüm uzuvlarımızı günaha kapatma çabası içinde olduk. İhtiyaç sahiplerine fitre, zekat ve sadakalarımızla yardım ederek sosyal dayanışmanın örnekliğini ortaya koyduk. “Komşusu aç iken tok olan bizden değildir” hadis-i şerifinin gereğini yerine getirdik. Kimseyi ötekileştirmemenin, kardeşliği pekiştirmenin gayreti içinde olduk. Tüm sınıfsal ayrılıkları yok sayan bir dayanışma ve birliktelik iklimi yaşadık.

 

Tüm bu güzellikler Ramazan’ın bereketi, İslam’ın öngördüğü değerler sisteminin sonuçları olarak önümüze çıkıyor. Fildişi kulelerde tartışılan ama bir türlü salih amele dönüşmeyen dinin gerçek İslam’a tekabül etmediğini bir kez daha idrak ediyoruz.

 

Ramazan ayı bizi gerçek İslam’a, yani salih amele götürdüğü için bereketlidir, değerlidir ve örnektir. Kur’an ve sünnet üzerinden bildirilen değerler bir bütün olarak hayatımızı kuşatmadığı sürece huzur ve mutluluğun hakim olduğu bir yaşam bizler için hayaldir. Geçtiğimiz Ramazan ayı İslami değerlerin tamamen değilse bile belirli ölçüde hayata geçirildiği sürecin adı oldu. Bu nedenle bu ay farklıdır, bu nedenle bu ayın bereketi özeldir, bu nedenle bu ay hepimize ayrı bir huzur verir, bu nedenle bu ayda suç oranları düşer, bu nedenle bu ayda çekişmeler ve çatışmalar azalır.

 

Ramazan; Müslümanların salih amel ile daha çok buluştukları ölçüde, İslami değerleri hayata geçirmede daha fazla hassasiyet ve sorumluluk taşıdıkları ölçüde aradıkları huzuru ve mutluluğu bulacaklarının ispatı olarak telakki edilmelidir.

 

Bu vesile ile tüm Sakarya halkının Ramazan Bayramı’nı kutlar, bu bayramın Sakarya, Türkiye ve tüm İslam alemi için hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ederiz.

 

Ramazan Bayramı vesilesi ile İslam coğrafyasının dört bir tarafında akan kanın ve gözyaşının durmasını, barışın dilinin hakim olmasını tüm kalbimizle istiyoruz. Coğrafyamızdaki mezhebi ve etnik ayrışmaların sona ereceği, adaletin hakim olacağı günlerin yakın olmasını temenni ediyoruz. Ötekileştirme ve ayrışmaya karşı tüm Müslümanların ortak bir tavır almasının zaruri olduğuna inanıyoruz. Mezhep ve etnik kökenli ayrışmalara karşı uyanık olmalıyız. Bölünme stratejilerinin emperyalizme hizmet ettiğinin farkında olarak bu bayramları bütünleşmenin vesilesi kılmalıyız.

 

Emperyalizmin kendi çıkarları için İslam coğrafyasını kaosa terk etme planlarını boşa çıkarmak zorundayız. Türkiye’deki hükümet çevreleri başta olmak üzere tüm akil insanların bölgemizdeki çatışmaları tahrik edecek değil, sonlandıracak bir dili ve tavrı esas edinmeleri gerekmektedir. Ümmetin sorunlarını konuşarak çözmek ve barışı tesis etmekten başka çıkar yolun olmadığını düşünüyoruz.

 

                 Adalet ve Özgürlükler Platformu Adına Diriliş Saati Dergisi

Konya İnanç Özgürlükleri Platformu 410. Hafta'da toplandı. Kayalıpark Meydanı'nda saat 12:30 da bir araya gelen platform adına Ali AS basın açıklaması yaptı. Açıklamaya enfal suresi 45. ve 46. ayetleri okuyarak başlayan platform sözcüsü ''Mübarek bayrama rağmen Başta Suriye olmak üzere İslam dünyasının pek çok bölgesi yine kan ve ihtilaflardan arınmış değil... Zulüm her zaman kötüdür. Ama bazı zamanlarda daha kötüdür. Haram aylarda, Ramazanda,  bayram günlerinde…'' dedi. ​ 
 

Açıklamanın tam metni:
 
Rahman, Rahim, Allah’ın Adıyla

Ey iman edenler! (Savaş için) bir toplulukla karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah’ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Allah’a ve Resûl’üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. (Enfal Suresi 45. ve 46. Ayetler)

Sevgili dostlar, değerli basın mensupları;

Bayram her şart altında bayramdır.  Onun bayram niteliğini hiçbir şart ve koşul değiştiremez. Bayram sevincimizi, acılar, işgaller, ihtilaflar, dökülen kanlar ne ortadan kaldırabilir ne de ona gölge düşürebilir. Her ibadetimizin hüküm olunduğu sebepler ve şartlar ayrı ayrıdır.  Birinin gerekleri diğerinin gereklerini ortadan kaldırmaz. Acılar yüreğimizi yakarken, ihtilaflar zihnimizi kavururken, dökülen kanlar yaşama şevkimizi yok ederken, bayramın kendisi apayrı bir değer olarak bize sevinçler, yakınlaşmalar ve kardeşlik sunar. Yüreğimizin yangısına rağmen gönül dünyamızda büyük sevinçler oluşturur.

Mübarek bayrama rağmen Başta Suriye olmak üzere İslam dünyasının pek çok bölgesi yine kan ve ihtilaflardan arınmış değil. Zalim Baas rejimi bayramda da kan dökmekten geri durmamış, bayram sevincini Müslümanlar için acıyla birlikte yaşatmıştır. Mısır’ın zalim diktası Bayram namazını kana bulamış Allah’a kulluk için eğilen başları zulümle kendisine itaatkâr kılmaya çalışmıştır.

Zulüm her zaman kötüdür. Ama bazı zamanlarda daha kötüdür. Haram aylarda, Ramazanda,  bayram günlerinde… Zulüm bazı zamanlarda daha kötüdür.

Zulmün mezhebi, meşrebi, fikriyatı olmaz. Zulüm her şart altında ve kim yaparsa yapsın zulümdür. Zalimle birlikte olmak da zulmün bir parçası olmaktır. Hiçbir maslahat, korunması gereken hiçbir fayda ve çıkar, zulme sebebiyet veremez. Ve zulmü meşru gösterecek bir maslahat da söz konusu değildir. Meşruluğun kaynağı, Allah rasulünün bize miras bıraktığı dosdoğru yoldur.  Bu yolun dışındaki tüm yollar zulümdür, zalimliktir!

Bayram gerçeğinde görülmüştür ki, İslam coğrafyasının pek çok yerinde çatışmalar ve değişik sebeplerle var olan iç savaşlar arızî bir durumdur; ümmetin aslî vasfı, hakiki tavrı değildir.

İslam ümmetinin aslî vasfı: Kardeşlik, vahdet ve kendi aralarında müsamahadır. Bu hakiki vasıf, arızî vasıflara galip gelecek ve İslam ümmetinin gerçek kimliği bu değerler üzerinden ortaya çıkacaktır. Ramazan’ın tezkiyesi, bayramın coşkusu, arızî durumları gölgede bırakmış, ümmetin geleceğinin de aslî vasıflar üzerine olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu vesile ile İslam ümmetinin Mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik eder, her bir ferdini kardeşlik bilinci ile kucaklarız. Bir kez daha ilan ediyoruz ki kardeşlik, kardeşler arası müsamaha ve vahdet fikri, tefrikayı, tekfiri, iç savaşları ve çatışmaları yenecek; beklenilen aydınlık geleceği inşa edecektir. Kardeşlik üzere buluşan ellere ve birbirlerine müsamaha ile çarpan gönüllere selam olsun.

Tarihin bir ibret levhası olduğu, sonu kan ve zulümle bitecek heyecanların bulunmadığı, tevhid ve adalet üzere kurulu bir dünyada yaşama umudu ile hepinizi 411. Haftada aynı yer ve saatte buluşmak üzere Allah’a emanet ederiz.

KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU

2 Şevval 1436  (18.07.2015)