Mevlana'dan Hikmetli Sözler

Mevlana'dan Hikmetli Sözler

Halk eldeki hazır zevkini put edinmiştir. Özetle halk oyunu kaybetmiştir.

Ululara hased edene o hased, ebedi ölüm demektir.

*İbrahim (a.s) Allah 'a 'Ey Rabbim diriltme gücünü görmek isterim 'dedi. Allah ona 'Dört kuş al. Onları öldü r ve etlerini bir havanda döv, sonra etlerinden birer avuç alıp dört ayrı dağa koy. Ardından o kuşları kendine çağır. Sana uçarak gelecektir. ' dedi. İbrahim yaptı ve Allah'ın diriltme gücünü apaçık gördü.

Sen bunu sadece kuş diriltme olarak anlarsın öyle mi? Hayır. O şu demekti: 'Ey İbrahim bedeninde saklı olan ve senin gerçek âleme dirilişine engel olan dört kuşu öldür de sende başka bir âlem dirilsin. O dört kuş; Kaza benzeyen Hırsın, Horoza benzeyen Şehvetin, Tavusa benzeyen Makam tutkundu. Öldür onlar ı da Rabbinin bedeninde neleri dirilttiğini apaçık gör!

*Yavaşlık Allah ışığıdır. Çabukluk Şeytanın dürtmesinden meydana gelir.

*Kâfirler Muhammed 'e gelip misafir oldular. Dehşet yemek yediler. Hizmetçiler parmak ısırdı. Bir kişi, yedi kişilik yiyordu. Onl ardan biri Muhammed 'de geceledi. Hizmetçi kâfire kızıp kapısını kilitledi. Adam yemeğin tesiri ile gece ihtiyaç gidermek istedi. Kapıyı açamadı .Uyudu kaldı. Gece yatağına bilmeden yapmıştı. Peygamber o mahcup olmasın diye sabah görünmedi, adam çıkıp gitti . Peygamber o yatağı temizlemeye koyuldu. Hizmetçiler yapma dedilerse de dinlemedi Allah 'ın Elçisi.

Aradan az zaman geçmişti ki, kâfir yanındaki minik putunu yatakta unuttuğunu anladı. Geri döndü. Bir de ne görsün? Kâinatın efendisi yatak temizliyor. Hemen şehadet getirdi. Diz çöktü mümin oldu. Peygamber hizmetçilere döndü: 'Anladınız mı neden ben temizledim?' dedi. O kâfirle birlikte kabilesi de Müslüman oldu.

*Nice düşmanlık var ki, sonu dostluğa çıkar. Nice dostluk var ki sonu düşmanlığa çıkar.

*Bulut ağlamadıkça yeşillik güler mi, çocuk ağlamadıkça süt pınarları coşar mı? Çok ağlayınız ki Allah 'ın rahmet pınarları coşsun. Nebi neden 'Çok ağlayın' dedi anla artık.

*Alemin direği güneşin harareti ile bulutun ağlamasıdır.

*Akıl güneşini yak da gözünü buluta dönüştür.

*Aklı bir dostun aklına dost et de 'Onların işi danışmaktır' ayetini oku, ona göre iş yap.

*Takdir kadısının önünde bela ve elest davalarının görülmesi için bulunuyoruz.

*Namaz, Oruç ve Cihad, imana tanıktırlar. Zekât ve sadaka da bu sırrı kendinden haber vermektir. İhsan etmek, doyurmak 'Ey ulular biz sizinleyiz' demektir.

*Yağmur, pis şeyleri arıtmak için gökten yağar. Suda binlerce ilaç gizli. Ağaçlara gider meyve olur, içilir ilaç olur, deniz olur gemileri taşır. Yeryüzünün yetimlerini su besler.

*İş ve söz; İçin tanıklarıdır. Bu ikisine bak da kendi içini tanı.

*Şeytan dünyaya âşıktır. Kör ve sağırdır. Bir aşkı ancak başka aşk giderir. Karnına hırslı isen yemek ye, nefsin gelişir. Ama sen kalbine hırslı ol, kalp gıdaları al da ruhun gelişsin.

*Sofi saflığı dileyen kişidir. Sofilik sof elbise ile terzilikle ve yavaş yavaş yürümekle olmaz.

*Susuz ve acizin ağlaması, soğuk ve ruhsuz kişinin ağlamasından farklıdır. Yakub 'un ağlayışı Yusuf'u kuyuya atan kardeşlerin ağlaması ile birdir diyebilir misin?

*Dua ederken Allah 'a ezik biçimde el kaldır. Allah'ın merhameti ezik kişiye doğrudur.

*Kış olursan baharın gelişini, gece olursan gündüzün gelişini müşahede edersin.

*Düşman olmasa savaşa imkân yoktur. Şehvet olmasa ondan kaç denir mi? Şehvet, hırs olacak ki hak-batıl savaşının anlamı olsun.

*Sabretme cefasına uğramadıkça karşılığında bir şey elde edemezsin.

*La kılıcı ile Allah dışında her şeyi kes at. İlla 'dan sonra zaten sadece Allah kalır.

*Kâmil aklı, aklına arkadaş et de aklın kötü huylardan vazgeçsin.

*İnsan kimi severse ona eştir.

*Tevbesiz ömür; baştan sona can çekişmedir.

*Kim bu âlemden bir ab-ı hayat elde ederse, ölüm ona başkalarından daha çabuk gelip çatar.

*Nerede vasıtalar artarsa hedefe ulaşmak orada zorlaşır.

*Peygamber, 'Üç kişiye acıyın; Cahiller arasında kalmış âlime, zenginken fakir düşene, kavmin ulusu iken aşağı hale düşene 'dedi.

*Suçu olan tevbe eder, yolu kaybeden ah eder.

*Kimi zıddı ile bir araya koyarsan onu ölüm azabına atmış olursun. Ruh, doğan kuşudur, ten ise kuzgun. Kuzgun leşlere, doğan saraylara layıktır. Kuzgunla yaşamak, doğana eziyettir.

*Peygamber 'Allah suretlerinize bakmaz kalbinize bakar, kalp işlerinizi düzene koyun' dedi.

*Şehvet soy üretmek için olmasaydı, Âdem utancından kendini hadım ederdi.

*Kişinin hekimi Allah Nuru olursa, ona ateş ve ihtiyarlık hastalığı zarar veremez.

* 'Ölüden diri çıkarır' ayetini iyi düşün.Yokluk ibadet edenlerin ümididir. Ambarı boş olan ekinci, yoklukla neşelenir de dolma ümidi taşır. Yokluk, Allah sanatının hazinesidir.

*Zamanede üç yoldaş var: Biri vefakar, ikisi gaddardır. Biri dostların, öbürü malın mülkün... Bu ikisi vefasızdır. Üçüncüsü ise iyi işlerdir. Vefalı olan da budur. Ötekiler ölünce gelmezler peşinden.

*İnciyi sedefin içinde ara, sanatı sanat ehlinden iste.

*Can, yokluk bilgisini bir candan beller. Bu bilgi defterden ve dilden bellenmez.(Tasavvufta can ehli bir şeyhe tutun).

*Bütün dertlerini tek dert yap. Din derdini dert edinirsen Allah seni diğer dertlerden kurtarır.

*Adalet nedir? Ağaçlara su vermek. Zulüm nedir, dikenlere su vermek. Adalet bir nimeti yerine koymak demektir, her su içen tohumu sulamak değil. Zulüm bir şeyi yerinde kullanmamak, layık olmadığı yere koymak demektir. Bu da ancak belaya vesile olur.

*Sürme göze çekilir bedene değil. Gönül işini bedenden istemek yanlıştır. Onu kalpten iste.

*Yolcu isen yol açarlar.Yok olursan sana varlıkla yönelirler.

*Mal mülk, bez gibidir. Hırs ise yara. Kimin hırsı fazla ise yarası fazladır.

*Aşk vefakâr adamı satın alır. Allah 'a kulluk sözünü tut da aşk parlasın.

*İlminle gururlanma da ahdini tutmaya bak. İlim kabuktur, ahit iç.

*Mizaç ve tabiatı bozuk hasta; insanların iyileşmemesini ister.

*Sözün çoğu bizlik ve benlik davasıdır. Az konuş.

*İçteki şey dile dökülürse iç yok olur gider. Çok anlatma da için saklı kalsın yok olmasın.

*Az söyleyende derin bir iç vardır.

*İnsan adamakıllı çalışmaya kul olmalıdır. Çünki bir şeyi ancak çok arayan bulur.

*Hırs, çirkinleri güzel gösterir. Bu yolda afetlerin en kötüsü şehvettir. Şehvet nice iyi isimleri kötüye çıkardı, nice akıllılar onunla şaşkın ve aşağılık oldular.

*Şehvet yemekten olur, az ye. Yahut bir kadın nikâhlayarak kaç kötülükten.

*Hırs ve tamah seni azdıran bir düşmandır.

*Taneyi az ye. 'Yiyiniz 'emrini okudunsa 'israf etmeyin'emrini de gör.

*Akıllı kişi dünyanın gamını yemez, nimetini yer. Bilgisizler ise pişmanlık içinde mahrum kalırlar.

*Dostun sana düşmanlık eder, haset ve kinini dışarı vurursa senden yüz çevirdi diye feryat etme. Kendini ahmak ve bilgisiz hale düşürme. Allah 'a şükret, yoksullara ekmek ver ki onun çuva lında eskimedin yıpranmadın. Ebedi dostun Allah 'tır.

*Melek; Allah merhametinin madenidir. Şeytan kahır madenidir.

*Allah 'ım sen kimi dertle hasta etmek dilersen ona ağlayış kapısını kapatırsın. Kimi de beladan kurtarmak dilersen gönlüne sızlanma ve ağlayı ş verirsin.

*Allah üstünlük bakımından göz yaşını şehitlerin kanı ile eş tuttu.

*Gizli lütuf kahırlar içindedir. Değer biçilmez akiğin pislik içinde oluşu gibi.

*Hiçbir ölü öldüğüne hayıflanmaz, sadece azığının azlığına hayıflanır. Ölen kuyudan ovaya çıkmış demektir.

*Uyku ve uyanma bir nevi küçük mahşerdir.

*Taş taşlıktan geçmedikçe parmaklara yüzük olamaz. Yüzük olmak dileyen taş, ezilmeyi, yontulmayı göze almalıdır.

*Kötü zanda bulunan kişi çirkindir. Aslında o kendi içini vurur karşıya.

*Beden kuyunu kaz da suya ulaş.

*Kim zahmet çekerse defineyi elde eder.

*Secde ve rüku varlık tokmağını Allah kapısına vurmaktır. Çok vur, mutlaka açılır kapı.

*Peygamber 'Kim kendini bilirse Rabbini bilir' dedi.

*Allah 'ın kahrı vebaya, lütfu da sabah yeline benzer. Biri demiri çeker öteki saman çöpünü. Allah, doğru kişileri doğru yola kadar çeker, batıl olanlar batılları çekerler. Mide helva severse helvayı çeker. Safraya mensupsa sirkeyi çeker.

*Madem ki rızkı taksim eden O 'dur, o halde şikâyet küfürdür. Sabır gerekir. S abır, genişliğe ulaşmanın anahtarıdır. Allah 'tan başka herkes düşmandır. Sen asıl dostu düşmanlara şikâyet eder, halinden sızlanırsın öyle mi? Padişah köleye şikayet edilir mi?Akıllı ol.

*Kim sabrederse rızkı gelir ona. Aşırı hırsla çalışma ve çabalama sabırsızlıktır.

*Kötülük insana tamahtan gelir. Kanaatten kimse ölmedi, hırsla da kimse padişah olmadı.

*Allah 'a şükür, rızkı artırır.

*Münafığın özrü kabul edilmez. Çünkü o özür dilindedir kalbinde değil.

*Kadınlarda hayvani sıfat fazladır. Çünkü kadın koku ve renge fazlaca meyleder.

*Sabır, demir kalkandır.

*Ten midesi insanı samanlığa çeker, gönül midesi reyhana çeker. Ot ve arpa yiyen kurban olur, Allah nuru ile nurlanan Kuran olur. Senin yarın pislik, yarın da misktir. Kuran 'la miskini artır.

*Çalış çabala da nura ulaş. Pekmez içinde ne kaynatılırsa pekmez lezzeti alır. Havuç, elma, ayva, ceviz pekmezde kaynasa pekmez tadı alır. Bilgi nura karışırsa inatçı ve kötü kişiler bile bilgiden nur bulurlar.

*Tutalım ki Ali 'den Zülfikâr sana miras kaldı. Sende Ali kolu ve kalbi yoksa Zülfikar neye yarar ki?

*Mideyi bırak da gönül tarafına salın. Salın da Allah 'tan perdesiz selam alasın.

*Acele şeytan hilesidir, sabır ve tedbir Allah lütfu.

*Şeytan tabiatı bakımından insana düşmandır. İnsanın helak oluşuna sevinir o.

*Yılan insanın sadece canını alır. Kötü arkadaş cehenneme sürer de ebedi hayatını mahveder.

*İnsan dostunun huyunu alır.

*Kim benliğinden kurtulursa bütün benlikler onun olur. Kendisine dost olmayan herkese dost kesilir. Nakışsız ayna olur, tüm nakışlar onda seyredilir.

*Hırs insanı kör ve ahmak eder. Bilgisiz hale sokar da ölümü kolaylaştırır.

*Açlık, ilaçların padişahıdır. Hekimler niye perhiz verir düşünsene.

*Açlık Allah hası adamların gıdasıdır.

*Gönül nuru olmayan gönül, gönül değildir. Bedende ruh yoksa topraktır.

*Nefsinin istediğini yapıp da bir de 'inşallah 'demek Allah'la alay etmektir. Kimi kandırıyorsun?

*An be an sana gelen bu dertler, yaptıklarının cezasıdır.

*İyi olan her gidişin bir tehlikesi vardır.

*Vesvesenin ağzını ancak aşk bağlar.

*Ölüye karşı aşk ebedi olamaz. Kişi ölünce aşk biter. Sen ebedi diri olana âşık olmaya bak.

*İnanmış o kimsedir ki; her hususta kâfir bile onun imanına hased eder, özenir.

*Bebekler cansız oyuncaklarla oynar. Surete taparlar. Hıristiyanlar kilisede İsa resmine taparlar. Müminler Muhammed 'in suretini hiç merak etmezler. Müslümanlık, suret değil özdür.

*Gönlüne belalar geldikçe gülerek karşıla. Şükrü ve sabrı öğreniyorsun, korkma rıza makamı yakın sana.

*Allah sırları meydana çıkarır. Mademki bir gün yerden bitecek, niye kötü tohum ekersin?

*Çektiğin zahmet, yaptığın suç sonucudur. Sana inen tokat, şehvetinin sonucudur.

*Hışmı, şehveti, hırsı terk etmek erliktir. Bu; Peygamberlik damarıdır.

*Zahid işin sonunu düşünür, Arif işin başından sonunu görür, onlar son kaygısından kurtulmuşlardır.

*Gaflet, küstahlıktan meydana gelir.

*Akıl, ecelden titrer durur. Aşk ise neşe içindedir.

*Kendi huyundan ayrılırsan, zehir küpünden dahi içsen sana bal olur.

*Halk eldeki hazır zevkini put edinmiştir. Özetle halk oyunu kaybetmiştir.

* Sır, ancak sırrı bilenle eşittir. Sır, onu inkâr edenin kulağına söylenmez.

*Köpekler havladı diye, kervan yoldan kalmaz.

*Herkes yaratılışına göre hizmette bulunur.

*Leş bize göre kötüdür, pistir. Ama domuz ve köpek için şekerdir.

*Âlem baştan başa savaştan ibarettir. Zerre ile zerre, adeta müminin kâfirle savaşı gibi savaşır durur.

*Yok olmak zıddın zıddını yenmesinden ileri gelir. Zıt yoksa ebedilik vardır. Allah cennetten zıtları giderdi, orada güneş de yok zemheri de.

*Renklerin aslı renksizlik, savaşların aslı barıştır.

*Gamlarla dolu dünyanın aslı o âlemdir. Her ayrılığın sonu da buluşmadır.

*Manâ denizine susamış isen Mesnevi Adası 'ndan denize bir ark aç. Mesnevi arkından gidersen denizlerin altını, mercanları görürs ün.

*İyilik arayanda kötülük kalmaz.

*Sperm erkek bedeninde kaldı mı kokuşur ve pis kalır. Ama candan bir eşe ulaştı mı hayat olur, cıvıl cıvıl bir can olur.

*İnsanların kanadı himmettir .

*Gül dalı nerede yeşerirse yeşersin güldür. Şarap küpü nereye konursa konsun şaraptır. Gül mezbelelikte bitmekle kötü olmaz, şarap altın tasa konmakla helal olmaz.

*Mesnevi bir merada yayılan türlü hayvanları seyre benzer. Sen o hayvan ve örneklere takılma, merayı ve kendini seyretmeye çalış.

*Hünerli bilgili kişi iyidir. Ama unutma, İblis de cinlerin en âlimi idi. Bilgili diye insanlara çok da tapma.

*İnsan kulaktan gelişir. Duya duya dinleye dinleye can bulur. Hayvan ise mideden gelişir .

*Peygamber; 'Allah'tan cenneti isteyen, insanlardan bir şey istemesin' dedi.

*Bu dünya tuzaktır. Taneleri istek. Tanelerden kaç, tuzağa düşme .

*Tereddüt, bir kudrete delalet eder.

*Kadere az bahane bul. Suçunu niye başkalarına yüklemeye çalışırsın?

*Zahmetin sebebi, kötülük etmektir.

*Ölünce değil mi ki çenen bağlanacak, o halde çeneni az oynat.

*Çocuk oyuna öyle bir dalar ki gece olduğunu fark etmez bile. Hatta eşyalarını çalsalar onu da fark etmez. 'Dünya hayatı oyundur.' sözünü iyi düşün.

*Akıllılığa doydum, ben artık deliliğe aşığım.

*Arayan nihayet bulur, kurtuluş sabırdan doğar.

*Surete bakarsan Mesnevi seni saptırır. Manâya bakan ise Mesneviden yeni bir yol bulur.

* 'Ya' diye uzakta olana seslenilir. Allah şah damarımızdan daha yakın. Hâlâ ona 'Ya' diye mi seslenirsin?

*Ölmedikçe can çekişme bitmez. Merdivenler bitmeden dama çıkılmaz.

*Ölmeden önce ölen birini görmek dilersen Hz. Ebubekr 'e bak.

*Aciz olanı acze düşüren var. Acz bir zincirdir. Gözünü aç zinciri takanı gör.

*İki görmek şaşı gözün işidir. Yoksa evvel de aynıdır ahir de. Batın da aynıdır Zahir de...

* Dünya pazarının sermayesi altındır. Öte âlemin sermayesi ise; aşk ve ıslak iki göz.

*Yücelere daha fazla bela gelir. Çünkü Sevgili, güzellere daha çok cilve eder.

*Nefis atının kuyruğu şehvettir. Ona tapan, geri geri gider. Şehvetini kesersen yeni bir yöne arzu duyarsın. Ağaç dalları yamuk yumuk yetişirse uygun yerlerden budarlar da doğru sürer dallar. Şehvetini sürekli buda ki, beden ağacın güzel dallar yaysın .

*Define yıkık yerlere saklanır. Sakın ola fakir ve dertlilerin kalbini kırma, ahlarını alma.

*Yavaşlıkta rahmet var. Allah 'Ol' derse olur, ama insanı güzel bezemek için işi dokuz ayda yavaş yavaş yapar.

*Söz,dinleyene göre söylenir. Terzi elbiseyi bedene göre biçer.

*Zarar etmek istemezsen, işin önüne gözünü kapa da sonuna bak.

*Varlık elde etmek için yokluk gerek.
Mimar ev yapmak için boş arsa arar. Marangoz ahşap işi yapmak için ham tahta arar. Saka su satmak için susuz ev arar. Yokluğa dikkat et, onda çok hikmetler var.

*Beden hastalanınca sana ilaç aratır. İyileşti mi şeytanlık aratır.

*Tatlı sözlü cahil dostun sözüne kanma. O yıllanmış zehire benzer.

*Hiçbir şey olmayan bir şey, hiçbir şey olmayan bir şeye aşık olmuş, hiç var olmamış, hiç var olmamışın yolunu kesmiştir. Hepsi hayal. Ya gerçek?!..

*Dertten şikâyeti kes. O seni yokluk hazinesine götüren bir attır.

*Zikir fikri titretir, harekete geçirir. Zikri fikrine güneş yap .

*Kabul edilmek ya da reddedilmekle aklını meşgul etme. Sen emredileni yap yasaklanandan kaç o kadar!..

*Gözündeki tozu temizlersen bir damladan Dicle 'yi görebilirsin.

*Parçalar bütüne tanıktır. Gurubdan sonraki kızıllık, güneşin varlığını söyler.

*Karınca bir tane buğdaya ömrünü harap eder. Oysa o taneye bakıp harmanı görse, taneye titrer durur muydu?

*Her dükkânın ayrı bir sanatı ve kârı vardır.
Mesnevi yokluk dükkânıdır oğul. Kunduracıda deri olur. Terzide kumaş olur. Mesnevimiz vahdet dükkânıdır. Orada tevhidden başka ne görürsen puttur.

*Mezarda ölüyü çok gördün. Bir de ölüde mezarı gör ey kör kişi.

*Gönlüm bağdır, gözüm bulut. Bulut ağladı mı bağ yeşerir.

*Mum gibi yaş dök ki gönül evin aydınlansın.

*Ana veya baba surat asmasa, çocuk tehlikelerden korunur mu? Rabb 'ın sana bela verdi ise seni tehlikeden çekip almak içindir. Kızacak mısın O'na?!..

*Gülmek ağlamada gizlidir. Zevk, gamda gizlidir.

*Ağzını açtın mı çıkan söz, artık senin değildir .

*Yoksullardan, dertlilerden dua iste. Define yıkık yerdedir dedik ya...

*Vaizin sözünün güzelliği dinleyicinin samimiyetindendir. Öğretmenin ilim aşkı talebenin can kulağı ile işe sarılmasındandır.

*Gayba haberlerini dinleyen Peygamber, kulağı olmasa Vahiy gelmezdi.

*Acı imtihanı rahmet bil.

*Bilgi ve hikmet, doğru yolla yolsuzluğu göstermek içindir. Her taraf düzgün yol olsaydı hikmetin de bilginin de anlamı olmazdı.

*Heva ve hevesi terk etmek acıdır. Ama Allah 'tan uzak kalmak daha acıdır.

*Her sevgili aşığından haberdardır. Aşık olmuşsan Allah senden haberdardır.

* Talebelik eden, üstad olur.

*Şehirlerde kuduz köpekler çok olur. Köyler ve yıkık yerler daha emindir. Define de oralardadır.

*Allah 'ın yücelten ve alçaltandır. Kâinata bak yeri alçalttı da göğü yü kseltti.

* Kurban mümine sevinç, Öküze helaktir. Kıyamet de öyledir. Kâfire yıkım, mümine cennet.

*Nefsiyle savaşmak alçak adamın işi olamaz. Eşeklere Misk sürüldüğünü gördün mü hiç?

*Kadına cihad emredilmedi. Nefisle savaşmak onun için onların işi olamaz.

*Nadir kadınlar nefsi yenip yüceldiler. Meryem de kadındı ama Meryemler çok nadir çıktılar .

*Adalet; layığını yerine koymaktır. Külahın yeri baş, ayakkabının yeri ayaktır.

*Dünya; Allah 'ın kahır yurdudur .

*Allah adaleti, herkesi çift yarattı.

*Cebrail 'e ca n olanların kıblesi sidre, karna kul olanların kıblesi sofradır. Arifin kıblesi vuslat nuru; filozofun kıblesi hayaldir.
Zahidin kıblesi Allah, tamahkârın kıblesi ise altın kesesidir.
Manâya yönelenlerin kıblesi sabır, görüntüye tapanların kıblesi bedendir. Batın alemine kanat açmak dileyenlerin kıblesi Allah, Zahir 'de kalanların kıblesi güzel kadın yüzüdür .

*Elde etmen gecikirse sakın ümitsizlenme. 'Allah'tan ümit kesmeyin' ayetini çokça oku.

* Tutulmadan, kekelemeden yüzlerce kitap okusan da Allah takdir etmedi ise aklında hiçbir şey kalmaz.
Allah'a kulluk edersen kitap okumasan da bilgiler kalbinden akar gelir sana.

*Cömertlik sebepsiz, sorgusuz vermektir.

*Kardeşlerinin gönlünde sana kin varsa kuyuda kalman daha iyidir. Allah kardeşlerinin kininden korumak için Yusuf 'u kuyuya attırdı. Etrafında çekemeyenler, sevmeyenler çoksa kendi kabına çekilmek daha iyidir.

*Cahilin eziyetine sabret. Bilse yapar mı?

*Ehil olmayanlara sabır; ehil olanın ruhuna ciladır. Nemrut 'un ateşi İbrahim'in tevekkülünü artırdı.

*Allah mumunu üflemeye kalkan bilsin ki, o nur sönmez sadece üfleyen, kendi ağzını yakar.

*Yarasaların göz yumması, güneş yok mu demektir?

*Bedenin direği lokmadır. Açlık kılıcına ekmek zırhtır.

*Allah korkuyu aleme direk yaptı. Herkes can korkusu ile bir işe sarılır. Hamdolsun ki, bu korku var. Olmasa dünyada düzen olur muydu?

*Kendinden korkmak az kişiye nasip olur.

*Doğru var olmasa yalan olur mu?

*İlaç dolapta ilaç olarak durdukça tesir etmez. İçilince tesir eder. Mesnevi rafta durmasın. Okumaya bak.

*Düğümü kim bağladı ise en iyi o çözer. Bela Allahtan 'dır. Öyleyse?...

*Ey Hikmetine kurban olduğum Allah. Madem dua istersin öyleyse kabul et.

*Kardeş, elini duadan ayırma. Kabul edilmiş, edilmemiş sana ne!. Sen duaya devam et.

*Cennetliklerin çoğu ahmaktır. Saf olmaya bak.
Akıl ve mantıktan soyun da hayran olmaya bak.

*Şehirliler edep ve zekâ ehli olurlar. Ama garipleri doyurmak, bağış yapmak köylülere nasip olmuştur .

*Köylerde her gece misafir vardır. Bereket vardır.

*Taş, toprak ve su da gizlice dua eder.

*İnsan şerle yoğrulmuştur.

*Parlak ve açık söz, gönle ferahlık verir.

*Sadaka belayı def eder. Hasta isen, sadaka ile tedavi ol.

*Vurmak kötü huyadır. Kilim dövülmez, tozu alınır.

*Rüzgâr da canlıdır. Ad kavmine kasırga olur, Süleyman 'a binek.

*Namaz beş vakittir. Ama âşıklar her dakika namazdadır.

*Baban tokat atsa da ondan vazgeçmezsin. Allah bir kere vurdu diye neredeyse kâfir olacaksın.

*Kutluluk görünce şükret, bela görünce sabret ve sadaka ver .

*Allah 'ın baktığı yer, gönüldür.

*Heva ve heves erkeklerin hayzıdır. Erkekler, temizlenmeye bakın.

*Aşağılıklara arkadaş olursan seni helak ederler.
Vaktiyle bir kurbağa fareye eş oldu. Fare, kurbağaya'kardeş sesin içimi ferahlatır, ama pek az su dışına çıkarsın. Seni saatlerce bekliyorum. Gel anlaşalım, senin ayağından benim ayağıma ip bağlayalım, benim canım sesini çekince ben ipi çekerim sen gelirsin'dedi. Bir gün fareyi karga gördü ve kaptığı gibi havaya kaldırdı. İpe bağlı kurbağanın da sonu oldu bu havalanma.!..

*Peygamber 'Hamd ve Cömertlik cennetten dünyay a uzanmış dallardır'dedi.

*Bedeni her yana çeken, bakıştır. Erkeğe kadın bakışı verilirse sapık olur, kadına erkek bakışı verilirse yine sapık olur. Ama sana Cebrail bakışı verilirse kuş gibi semada yol alırsın. Arşa aşık olursun. Eşek huyu verilirse köşkün sadece ahır olur.

*Bulutla sözleşen, sakalara bakar mı artık?

*Nimet ve ihsanlara karşı şükret. Fakat sana ihsan eden kişiye de şükret.

*Hediye ettiğini geri alan kişi, kusmuğunu yiyen köpeğe benzer.

*Tatlı meyve yapraklar,dallar arasında gizlidir. Ebedi hayat da ölümün ardında.

*Korkuda yüzlerce eminlik vardır. Unutma, gözümüzün gören kısmı simsiyahtır .

*Peygamber dedi ki, 'Şu iki hırslı hiç doymaz:Dünyayı isteyen ve ilim isteyen.'

*Sabır kılavuzu sana kanat açarsa canın arşa, kürsiye kanatlanır.

*Sırlara Allah 'tan başka mahrem yoktur. Ahlara ancak o cevap verir.

*İnsana kol-kanat, akıldır. Aklın yoksa akıllıyı kılavuz al, görüşün yoksa görüş sahibine tutun .

*Miras malının vefası yoktur, geçer gider. Mirasa konan, kadrini bilmez, çünkü emek vermedi. Sana da Allah bu canı bedava verdi diye kıymet bilmezsin.

*Din mahsulünü gözyaşı ile sula.

*Hırsız ve kötü adama acımak; zayıf ve yoksulları öldürmektir.

*Lezzetin kaynağı açlıktır. Aç olana arpa ekmeği kebap olur, tok olan kebaptan tiksinir.

*Kötü kişilerin inkârı olmasa mucizeler olmazdı.

*Candan sevilen sevgilinin gerçekliği, kan gibi damarlarda dolaşır.

*Dünya mülkü bedene tapanlara helaldir. Biz ise çöküşü olmayan saltanata kul olduk.

* Kadının hilesine nihayet yoktur. İblis Adem 'i kandıramadı da Havva'ya y öneldi. Havva ile ikisini de elde etti .

*Ört de senin de ayıbını örtsünler. Kendinden emin olmadıkça kimsenin haline gülme.

*Kadının bakışı fitnedir. Bu bakışa bir de sesi eklenirse felaket yüz kat olur. Ona karşı durmak Yusuf 'ların işidir.

*Aşıkların yanıp yıkılması da bir gelişmedir. Nitekim ay da parça parça olarak dolunay olur .

*Topraktan biten gül solar. Gönülden biten ebedidir.

*Sözün halin olmuş ise kanatlanırsın artık.

*Gam mayası ile gayba iman kuvvetlenir.

*Boş karın şeytana zindan olur. Onun pazarı, dolu karındır.

*Hayat; ölümde ve sıkıntıdadır. En güzel sular karanlık mağaralardan doğar.

Sayılı ömrü Allah 'a verirsen sayısız ve ebedi hayat elde edersin .

 

 

 

mesnevi