Masonlar"da Allah inancı yok

Masonlar"da Allah inancı yok

Din konusunda her zaman manidar bir suskunluk sergileyen masonların gerçek yüzünü, yıllarını bu karanlık örgütü araştırmaya harcayan İngiliz araştırmacı yazar Martin Short ortaya çıkardı.

Short, "Masonların İçinden' isimli kitabında, "Onların düşünceleri, ayinleri Allah'sızdır. 'En Yüce Varlık', 'Evrenin Ulu Mimarı' gibi ifadelerden ne anlaşılacağı tamamen belirsizdir" diyor.

Masonların dinler karşısındaki gerçek yüzünü, yıllarını bu karanlık örgütü araştırmaya harcayan İngiliz araştırmacı yazar Martin Short ortaya çıkardı. Masonik düzenin karanlık ve kanlı yüzünü gözler önüne seren, tüm dünyada büyük yankılar uyandıran "Biraderlik" isimli kitabı yazmasının ardından da hayatını kaybeden ve masonlar tarafından öldürtüldüğü iddia edilen İngiliz Stephen Knight'in yarım bıraktığı çalışmayı "Masonların İçinden" ismiyle tamamlayarak kitaplaştıran Short, masonik ayinlerde inatla Allah'tan sözedilmediğini vurguluyor.

ÜÇ ASIR ÖNCE HIRİSTİYANÎ İZLER VARDI
Boğaziçi Yayınları'nın çıkardığı kitapta, birkaç asır öncesine kadar mason törenlerinde masonluk ile din inancının bu derece kopuk olmadığını vurgulayarak, 18. yüzyıl başına kadar mason törenlerinde İncil'den parçalar okunduğunu anlatan Martin Short, kopuşun temelinde, aynı dönemde Dr. James Anderson'un kaleme aldığı "Farmasonluğun Temel Kaideleri" isimli eserin etkisinin olduğunu kaydediyor. Short, kitabında şöyle diyor: "Dr. Anderson tüm dünyadaki masonlarca benimsenen bu kitabında, 'Masonlar şimdi, yaşadıkları toplumdaki bütün insanların üzerinde anlaştığı dine uymalı, fakat kişisel belirgin 'düşüncelerini' de kendilerine saklamalıdır' demekte. Görüldüğü gibi çelişkili bir aldatmaca sözkonusudur."

İSKOÇ KİLİSESİ: MASONLUK PUTPERESTLİKTİR
Kitabında, "Onların düşünceleri, ayinleri Allah'sızdır. 'En Yüce Varlık', 'Evrenin Ulu Mimarı' gibi ifadelerden ne anlaşılacağı tamamen belirsizdir" diyen Short, pek çok mason din adamı bulunmasına rağmen Hıristiyanlığın kurumsal olarak masonik düzen karşıtı olduğunu da kaydediyor. Martin Short, şu görüşleri dile getiriyor: "Masonlar mason olmayan Hıristiyanlara 'yavan ve ahmak' derler. Vatikan ise masonluğa tam muhaliftir. Kasım 1983'teki Vatikan bildirisinde, 'Masonik topluluklara katılan iman sahipleri büyük günah içindedirler' denildi. İskoç Kilisesi'nin saygın yöneticisi Hugh Cartwring de Mayıs 1986'da, 'Masonik düzen karanlığın işidir ve kişileri içine girdikçe putperestliğe yönlendirir, bu oluşumu onlarda tabiat haline getirir' demiştir."

MASONLARIN İMANA İHTİYACI YOKTUR
Martin Short, masonların içinde bulundukları ülkede yaygın olan dine dair organize bir imana ihtiyaç duymadıklarını da kaydederek, "Ayinlerde kullandıkları, 'En Yüce Varlık' deyimi neyi ifade ediyor? Hıristiyan, Yahudi, Müslüman yoksa Budist veya başka dinlerdeki hangi tanrı anlayışını ifade ediyor? Masonların hiçbir organize imana bağlanmaya ihtiyacı yoktur. İhtiyacı olan şey, ileri sürebileceği tek bir evrensel kudrete inanmaktır. Bir masonu iyi veya şeytanî bir tanrıya ibadetten alıkoyacak bir şey yoktur. Bir mason, tanrı ile şeytanın aynı varlık olduğuna inanabilir" diyor.

MASONLUK "TARİKAT YOBAZLIĞINI" ÖNLER
Masonluk taraftarı yazarların, yöneticilerin fütursuzca dinleri kötüleyip, buna karşılık masonluğu zaman zaman "bir din" olarak tanıttıklarını dile getiren Martin Short, bu konuda şu açıklamalarda bulunuyor: "Baptist rahip Fort Newton, 'Masonluk bir tapınaktır. Masonluğu eleştireceğimize insanları tarikat yobazlığının elinden aldığı için şükretmeliyiz' diyor. J. S. M. Ward da, 'Farmasonluğu bir din gibi anlaşılmaya aday görüyorum. Cesurca ilan ediyorum ki, farmasonluk bir dindir' demekte. İngiliz masonlarının Büyük Özel Vaizliği de, 'Evet masonluk bir dindir. Bir dinde olması gereken, bir yüce varlığa inanç ve ona yükümlülükler, kutsal olması ve bir ibadet sisteminin bulunması gibi özellikler taşır' hükmünü dile getirmişti."

Vakit