İmam Humeyni: Büyük Şeytan Amerika

İmam Humeyni: Büyük Şeytan Amerika

Siyonist İsrail gibi korsan ve katil bir rejimi Ortadoğu’nun bağrına hançer gibi saplayan ve onu her zaman koruyup kollayan suç ortağı ve ağabeyi, Amerika’dır.

İmam Humeyni-ks- bir konuşmasında "İsrail'i ve taraftarlarını savunan Amerika'dır; Müslüman arapları avare etmesi için İsrail'e güç ve kudret veren de Amerika'dır." diyor.. (İmam Humeyni'nin Kapitülasyonun tasvib edilmesi münasebetiyle verdiği mesajdan, 4/8/1343; SN; c.1, s.111.)

Bunda ne kadar haklı olduğunu Gazze katliamında da bütün dünya görmedi mi?İşte İmam Humeyni'nin konuşmalarından bir kesit daha:

İsrail'i Tüm Sömürgeci Güçler Himaye Etmekte

İsrail, batılı ve doğulu sömürgeci ülkelerin antlaşma ve danışmalarından türemiş olup müslümanları ezip sindirme ve sömürme amacıyla ortaya çıkmış ve bugün tüm sömürgeci güçler tarafından himaye ediliyor, destekleniyor. İngiliz ve Amerika askeri ve siyasi destekleriyle, İsrail'e öldürücü silahlar vererek onu Arap ve müslümanların aleyhine ardarda tecavüzlere, Filistin'i ve diğer İslam topraklarını işgale devam etmeye teşvik ediyor. Sovyetler Birliği müslümanların silaha sarılmasına engel olarak, müsülümanları aldatarak, onlara ihanet ederek ve uzlaşma siyaseti izleyerek İsrail'in varlığını tazmin ediyor.
(İmam Humeyni'nin Amerika ve Kanada'daki üniversiteli öğrencilerin mektubuna verdiği cevaptan, 22/4/1351; SN; c.1, s.186.)

Amerika'nın Şah ve İsrail'i Desteklemesi

Amerika bu unsurları (Şah Rıza Pehlevi'yive İsrail'i) desteklemekle müslümanlar açısından tarihin zalim ve canilerinin başında yeralıyor. Amerika, müslümanların zengin yeraltı kaynaklarından bedava yararlanmak için milyonlarca şefli insanı alçak ve insaniyetten uzak olan unsurların elinde tutsak etmiştir... Yüzbinlerce müslümanın haklarını görmezlikten gelmek, bir avuç serseriyi onların mukadderatına musallat etmek, müslümanların hukukunu gasbetme, onların özgürlüğünü ellerinden almak için, kanuni ve resmi olmayan İran -şah- rejimine ve temelsiz İsrail hükumetine fırsat vermek ve orta çağa yakışır hareketlerde bulunmak Amerika cumhurbaşkanlarının dosyasına kaydedilen cinayetlerdir; bir takim vaadler veren şimdiki cumhurbaşkanın geçmiştekilerin cânice hareketlerinden sakınması gerekir. (İmam Humeyni'nin Amerika ve Kanada'daki üniversiteli öğrencilerin İslami encümenine yazdığı mektuptan, Mehr, 1356; SN; c.1, s.243.)

Devam edecek...

•Çeviren ve hazırlayan: İsmail Bendiderya-Şaduman Eroğlu

 

fha