İmam Cafer-i Sadık (ra)"nın Şehadeti

İmam Cafer-i Sadık (ra)"nın Şehadeti

25 Şevval İmam Cafer-i Sadık'ın şehadeti...

Hicri kameri 148 yılında böyle bir günde imam Cafer-i Sadık (ra) Hak davetine lebbeyk dedi ve sadece İslam dünyasını değil, bilim ve marifet dünyasını ve hakikat peşinde olan herkesi mateme boğdu.

İmam Cafer-i Sadık (ra)'nın şehadeti dolaysıyla taziyelerimizi sunuyoruz...

"İmam Cafer-i Sadık(ra) gibi diğer mutlak müctehid ve mezhebde müctehid ve diğer varis ulemamızı rahmetle anıyor, Cenab-ı Hak"tan bizlere ehli şefaatin şefaatine nail olacak niyet ve amel bahşetmesini niyaz ediyoruz."