Humeyni,Filistin ve İsrail Hakkında...

Humeyni,Filistin ve İsrail Hakkında...

İmam Humeyni’nin tam 29 yıl önce Mısır-İsrail ilişkileri hakkındaki tespitleri:

İşte İmam Humeyni'nin tam 29 yıl önce Mısır-İsrail ilişkileri hakkındaki tespitleri:

Bugün Mısır'da, Enver Sedat, müslüman kardeşlerimizi geniş çapta tutuklayarak İsrail'e hizmetini tamamlamıştır. Sedat'ın Amerika ve İsrail ile birleşmesi Arap milletinin yüz karası olmuştur. Bölgede işlediği cinayetler dışında, bugünlerde müslümanların ilk kıblesi olan Mescid'ül Aksa'da kazıcılık(1) yaparak büyük bir cinayet daha işleyen İsrail ile birleşmiştir; bu kazı sonucu müslümanların ilk kıblesi Mescid'ül Aksa'nın temelleri gevşeyerek, Allah göstermesin tahrip olacak ve İsrail iğrenç arzusuna kavuşacaktır.

Ey dünya müslümanları! Ve ey zalimlerin sultası altında bulunan mustazaflar! Ayağa kalkıp birleşin, İslam ve mukadderatınızı savunun, süper güçlerin gürültüsünden korkmayın, zira bu asır Allah'ın izniyle, mustazafların müstekbirlere ve hakkın batıla galebe asrıdır.
(İmam Humeyni'nin Beytullah-il Haram'ın ziyaretçilerine mesajı 15/6/1360, c.15, s.125.)

İsrail Eliyle İslam Düşmanlığı

Müslümanlar bilmeliler ki, İslam İnkılabı ve İslam'ın olağanüstü gücüne istinaden, Amerika'nın suikast ve planları, sünni ve şiiler arasında tefrika yaratmak ve İslamî kıyamın güçlü merkezi İran'a saldırı düzenlemekten tutun derin ve geniş çapta Lübnan'a saldırı projesi(2) ve o büyük cinayetlere kadar hepsi İslam'ı ortadan kaldırmak ve bu ilahi gücü tazyif etmek içindir. Bilmeliler ki, habis İsrail'in eliyle uygulanmakta olan Amerika'nın planları Beyrut ve Lübnan'la bitmemektedir. Bilakis, her yerde, İslami ülkelerde, özellikle Fars Körfezi'nde ve ilahi vahiy merkezi olan Hicaz'da hedef islamdır. Birinci hedef bölgeye hakim olanların körü körüne Amerika'ya ve ondan daha acısı İsrail'e teslim olması, her türlü tahkir ve uşaklık zilletini kabul etmesidir. Böyle büyük bir faciaya karşı müslümanlar ilgisiz olmamalı, islamı ve islami ülkelerin hakimiyetini korumak için ellerinden gelen hiç bir şeyi esirgememelidirler. Müslümanların ve sözde islami olan ülkelerin burnunun dibinde gasıp İsrail'in bu kadar cüretle mazlum Lübnan halkına, Beyrutlu aziz bacı ve kardeşlerimize tecavüz ettikleri halde İslami ülkelerin başındakiler ilahi ve insani bir fariza olan savunmaya geçecekleri yerde bu kadar yumuşak davranmaları ve hatta Amerika ve İsrail'in uğursuz hedeflerine kavuşmaları için çalışmaları, zalim İsrail yerine İslami İran'ı ve İran'da İslam'ı hedef almaları ne kadar da acı bir durumdur.

Bugün, susmalarına ve hatta bu caninin ve efendisinin çirkin amaçlarına yardımları için bahaneler uydurabiliyorlarsa tarihi de aldatıp saptırabilecekler mi? Özgür ve hür milletleri de aldatabilecekler mi? Zalimlerden intikam alan Allah Teala'yı da geçersiz bahaneleriyle ikna edebilecekler mi? Yüce İslam diniyle böyle oynarlarken bu büyük günahları affedilerbilir mi? Beyrutlu masum kadın, erkek ve çocukların kanlarının cevabını verebilecekler mi?
(İmam Humeyni'nin, Mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, vermiş olduğu mesaj, 29/6/61, c.17, s.29.)

Amerika ve İsrail İslam'ın Aslına Düşmandır

Kutlu İslam beldelerinde bulunan müslümanlar hangi milletten ve hangi mezhepten olurlarsa olsunlar iyice bilmeliler ki, İslam, Kur'an-ı Kerim ve yüce İslam peygamberinin -sav- asıl düşmanları, İslam beldelerine göz diken, büyük yeraltı ve yerüstü zenginliklerini yağmalamak için hiç bir cinayet ve suikastten çekinmeyen süper güçler, özellikle Amerika ve uşağı İsrail'dir. Onların bu şeytani suikastte muvaffak olmaları mümkün olan her yolla müslümanlar arasında tefrika yaratabilmelerine bağlıdır. Hac törenlerinde, mesela kendilerine bağlı mollaları vb. şiilerle sünniler arasında ihtilaf çıkarmaya zorlayabilir ve bu şeytani düşünceleri sürdürmeleri sonucunda bazı saf kimseleri aldatıp tefrika ve fesat çıkarabilirler. Her iki fırkadan olan kardeş ve bacılarımız uyanık olmalı ve bilmeliler ki, bu kalbi kararmış alçaklar İslam, Kur'an-ı Kerim ve Resulullah'ın sünneti adıyla müslümanların arasından İslam'ı, Kur'an'ı ve sünneti kaldırmak veya en azından saptırmak istiyorlar. Kardeşlerimiz bilmeliler ki, Amerika ve İsrail bizzat İslam'ın kendisine düşmandır; zira İslam'ı, Kitab'ı ve Sünnet'i kendilerine engel ve yağmaları için mani olarak görüyorlar, çünkü İran da işte bu Kitap ve Sünnet'i izleyerek onlara karşı kıyam etti ve inkılap ederek zafere ulaştı.

(İmam Humeyni'nin Hac kongresi ve Mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle vermiş olduğu mesajı, 7/6/63, c.19, s.46.)-- Devam edecek..


Dipnotlar

(1) Filistin topraklarını işgal eden gasip İsrail rejimi geçmiş kavimlere ait Levhler, kitabeler vb. tarihi eserleri arama bahanesiyle Mescid-i Sahra, Mescidi Aksa ve Beyt'ül Mukaddes etrafında çeşitli kazılar yaptı. Böylece hem birçok müslüman arabı daha evinden barkından etmiş;hem de bu binaları yıkarak yeniden ve istediği gibi inşa etme imkanına kavuşmuş oldu. Bilindiği üzere gasıp İsrail rejimi, Beyt'ul mukaddes gibi şehirlerin islami çehre ve mimarisini değiştirip bu gibi yerlere yahudi yerleşim bölgesi görüntüsü kazandırabilmek için her yola başvurmaktadır.(Elinizdeki kitabın son bölümünde yer alan"Filistin'in Özetle Tarihi" başlıklı kısma bakınız).
(2) 1982 haziran'ının 6'sında siyonist İsrail rejimi Filistin Kurtuluş Örgütü'nü ortadan kaldırabilmek amacıyla Lübnan'a karadan, havadan ve denizden geniş çaplı bir saldırıya geçti. Siyonistler her ne kadar ilk başlarda bu operosyonun sadece Filistinlilere matuf olup 48 ila 72 saatten fazla sürmeyeceğini Lübnan'ın bir karış toprağında gözleri olmadığını ve operasyon tamamlandıktan sonra Lübnan topraklarını terkedeceklerini söyledilerse de bu iddialarının tam tersine davrandılar ve Lübnan toprakları dahilindeki operasyonu 80 güne kadar uzattıkları gibi ülkenin önemli bir kısmını da işgal ettiler. Çok sayıda Filistinli ve Lübnanlı insanın suçsuz yere kanının döküldüğü bu vahşi saldırılarda Filistinliler Beyrut'u terke zorlanarak 8 arap ülkesine dağıtılıp perişan ve derbeder bir hayata itildiler. (Elinizdeki kitabın son bölümündeki tarihçeye bkz.)


•Çeviren ve hazırlayan: İsmail Bendiderya-Şaduman Eroğlu

Fha