Ehl-i Sünnet’i Savunan ve Bid’atlerle Mücadele Eden Rıhle dergisi

Ehl-i Sünnet"i Savunan ve Bid"atlerle Mücadele Eden Rıhle dergisi

 

Rıhle Dergisinin birinci sayısı (Nisan-Haziran 2008) çıktı, tebrik ediyor, başarılı ve uzun bir hizmet/yayın hayatına sahip olmasını diliyorum.

İslâmî kesimde maşaallah dergi sayısı yüzleri geçti. Elimde listesi yok ama 500"ü geçtiğini sanırım. Bence bu rakam çoktur, keşke ülke çapında çok yüksek tirajlı ve büyük tesiri olan birkaç dergimiz olsa...

Rıhle, dinî/ilmî bir araştırma, aydınlatma, uyarma, (Ehl-i Sünneti) savunma dergisidir. Büyük boy, 112 sayfa, kaliteli kâğıda basılmış; içindeki yazılar ciddî tedkikat ve emek mahsulü, tashihine itina edilmiş.

Son otuz kırk yıl içinde Türkiye"de bir sürü bid"at cereyanı görüldü. Bunlar Kur"an"a, Sünnete ve icmaya dayalı geleneksel ve bugüne kadar herhangi bir kopukluk olmadan intikal etmiş olan Ehl-i Sünnet İslâmlığını beğenmediler; ehliyet ve liyakatleri olmadığı halde yersiz ictihadlar yaptılar, yine yersiz fetvalar ve ruhsatlar verdiler; Müslümanların ve bilhassa gençliğin kafalarını karıştırdılar (eskiden tağşiş-i ezhan denilirdi...).

Bu bid"at cereyanlarından bazılarını sayayım:

1. Telfik-i Mezahib, yani bir mezhebin ahkâmına ve fıkhına bağlı kalmayıp mezheplerin kolaylıklarını uygulamak. Açıklamaya hacet yoktur ki, böyle bir şey Yüce Dinimizi oyuncak haline getirmek olur.

2. Mezhepsizlik... Çağımızın büyük âlimi Düzceli Muhammed Zahid el-Kevserî “Makalat” adlı kitabındaki makalelerden birinin başlığını “Mezhepsizlik dinsizliğe köprüdür” koymuştur.

3. Kur"an-ı Kerim"i kendi re"y, heva ve keyfine göre yorumlamak. Şu anda piyasada böyle re"y ve heva mahsulü düzinelerle meal, tercüme ve tefsir bulunmaktadır.

4. İtikat konusunda da, hayli bid"at, hattâ dalâlet cereyanı zuhur etmiştir.

5. Sahte selefîler... Bunlar Selefi Salihîne bağlı olduklarını iddia ediyorlar, bu iddiaları doğru değildir. İbn Teymiye ve İbn Abdilvehhab mezhebine bağlıdırlar.

6. Müslüman aktivistler... Bunlar dinimizi siyasî bir sistem derekesine indiriyorlar. Evet, İslâm"da din ve dünya, ruhanî ve cismanî ayırımı yoktur ama din hiçbir zaman politika ile özdeşleştirilemez.

Ülkemizde reformcular, dinde yenilikçiler, tarihselciler, İslâm"da köklü değişim taraftarları, ılımlı/light İslâm isteyenler, Evangelistlerin Siyonistlerin talimatıyla ehlî/evcil bir İslâm türetmek isteyenler zuhur etmiştir. Bunların bazılarının söyledikleri ve yazdıkları kişiyi maazallah küfre kadar götürür.

Öyle cahil kimseler görüyoruz ki, hadis ve din ilimleri konusunda hiçbir uzmanlığı olmadığı halde, Kur"an-ı Kerim"den sonra kitapların en sahihi (doğrusu) olan Sahih-i Buharî"de mevzu hadis olduğunu iddia edebiliyor. Böyle bir iddia cüretten de öteye bir cinnet değil midir? Bu hezeyanları sarf edenler bari hadîs bilseler...

Farmason ve takiyyeci Cemalettin Efganî, 19"uncu asırda ictihad konusunda aşırı ruhsatlar vererek nice Müslümanın ayaklarının kaymasına sebebiyet verdi. İctihad kapısı elbette açıktır ama önüne gelen ictihad yapamaz. Böyle bir fitne fesat, nifak şikak, fetret ve felaket devrinde, kilitlememek şartıyla bu kapıyı kapalı tutmak gerekir. Âmil ve rabbanî ulema bu konuda müttefiktir. Doktorun, mühendisin, hukukçunun, işletmecinin, herhangi dünyevî bir uzmanlık tahsili yapmış olanın kendi kafasına göre ictihad yapması İslâm toplumunun korkunç bir anarşi ve kaosa sürüklenmesine yol açar. Böyleleri hem kendileri sapıtırlar, hem de peşlerinden gidenleri...

Bundan yirmi küsur yıl önce, derleme yazı ve makalelerden oluşan bir Ehl-i Sünnet kitabı çıkartılmıştı. Ehl-i Sünneti savunmak için değil, sinsice yıkmak için. İşittiğime göre, bu eserden 150 bin nüsha basılmış. Maalesef Ehl-i Sünnet hocaları, Sünnî şeyhler, Sünnî cemaatler böyle olumsuz, yıkıcı, tahripkâr, dinamitleyici yayınlara anında ve gereken tesire sahip cevaplar veremediler.

Her Ehl-i Sünnet Müslümanının, Kur"an, Sünnet ve icmaya dayanan gerçek Müslümanlığı koruma ve savunma bilincine sahip olması lazımdır.

Üç aylık RIHLE dergisini bütün okuyucularıma hararetle tavsiye ediyorum. Lütfen alınız, okuyunuz, abone olunuz, başka Müslümanlara duyurunuz. Bir sayısı 6 YTL"dir, Yıllık abone bedeli: Yurtiçi 24 YTL / Yurtdışı: 35 Euro"dur.

İrtibat adresi: Hüsambey Mah. İtfaiye Cad. Refah Sokağı No. 1 Kat: 2 Fatih/İstanbul.

Telefon: 0212/531 50 30

İnternet adresi: http://www.rihledergisi.com.tr

Derginin genel yayın yönetmeni ve editörü, gerçek din âlimi Dr. Ebubekir Sifil Bey kardeşimizdir.

Yayın Kurulu: Dr. Ebubekir Sifil, Dr. Serdar Demirel, Talha Hakan Alp, Abdullah Zerar Cengiz, Ömer Faruk Tokat, Mehmet Fatih Kaya, Mehmet Muhlis Turan, Mehmet Aydemir"dir.

Ülkemizdeki bid"at cereyanları dıştan destek, yardım, teşvik görüyorlar. Bendeniz şahsen Ehl-i Sünnet Müslümanlarının dıştan yardım almalarını uygun görmem. Türkiye büyük bir İslâm ülkesidir, Sünnî Müslümanlar dinî hizmetlerini, savunmalarını iç imkânlarla yapmalı ve halletmelidir.

RIHLE Dergisinin malî imkânsızlıkları ve problemleri vardır, bunları bizler karşılamalıyız. Bendeniz de, dergiye abone oluyorum, sizlerin de ilginizi, desteğinizi bekliyorum, teşekkürler...

 

milli gazete

Bu yazı toplam 837 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Yazılar