Bugün Aşura...

Bugün Aşura...

Bugün Hüseyni Âşura’nın 1371. yıldönümü..

Bugün Hüseyni Âşura'nın 1371. yıldönümü..Yüce İslam Peygamberinin ahrete intikalinden henüz 50 yıl bile geçmemişken, o hazretin mübarek Ehl-i Beyt inin, İslam halifeliği iddiasında bulunan melun Yezid tarafından alçakça katledilişinin 1371. yıldönümü..

Sevgili Peygamberimizin öpüp kokladığı İmam Hüseyn'in başı mızraklarda..

Hz Zeynep  ve diğer Ehl-i Beyt kadınlarının elleri kolları zincirlerde..

Putperest Yezid'in kutladığı bu zafer,insanlığın utancı ve şereflilerin öğüncü olarak tarihe ve hafızalara kazınıyor ebediyen..

İktidar uğruna,kendi Peygamberinin evlatlarını katleden son kavmin acı dramı..

Ama bir o kadar da ,Hak ve Hak aşıklarının gururu ve unutulmaz ülküsü İmam Hüseyn'in şanlı ve şerefli dik duruşu..

Ah!

İslam ve Hz. Resulullah Efendimiz -s- in aşıklarının yüreği kan ağlamakta bugün..

İran'da olduğu kadar diğer İslam ülkelerinde de müminlerin bağrı taşlı, gözü yaşlı bugün..

Muharrem'in ilk gününden başlayıp alevlenen Hüseynî ateş, Ehl-i Beyt aşıklarının kararını alıvermiş ellerinden..

Gönüller , ateşe kapılan pervaneler misali Kerbela'da yaşıyor günlerdir..

Ve bu aşıkane hüzün,"Hüseyni Erbain" e kadar da sürüp gidecek..

Mersiyehanların susmadığı, yas çadırlarının bütün yollarda ve sokaklarda ihsanlar dağıttığı İran, bütün kalbiyle yasta bugün..

Her Müslüman bugün safını belli ediyor bu yası tutarak..

Hüseyniler, Yezidilikten teberri edip onu kınayarak ve lanetleyerek, Rahman'ın kulluğunu, dünyevi nimetlerin kulluğuna tercih ettiklerini ilan ediyor bu anma merasimleriyle..

İslam uğruna şehadeti zillete tercih ederek tarihe ölümsüz bir imza atan İmam Hüseyin'le yarenlerine selam olsun..

Bu Müslüman müminleri kalleşçe katlederek dünyalık edinmeyi kuran Yezid'le avanelerine lanet olsun!

Allah'ım!

Biz bu zulme ortak olmaktan sana sığınıyor ve sevgili Resulünün -s- evlatlarının katillerini kınıyor ve lanetliyoruz.

Kerbela'ya selam!

Şühedaya selam!

Ölümsüz yolun yiğit yolcularına selam!

Şiisi ve Sünnisiyle, bu selama katılan bütün insanîlere ve gönül erlerine selam! İsmail Benidderya

DUBAİ'de Muharrem Matemi