İslam Aleminin Hicri Yılbaşı Mübarek Olsun

İslam Aleminin Hicri Yılbaşı Mübarek Olsun

Muharrem Ayı, İslam tarihinde çok önemli olayların vuku bulduğu bir ay. Hicret, âşûrâ, Hz Hüseyin, Kerbela Vakası, Hilafet

Bugün Hicri takvime göre Muharrem ayının ilk günü. Peygamberimizin (a.s) Mekke-i Mükerreme'den Medîne-i Münevvere'ye hicretinin başlangıç kabul edildiği tarihe “Hicrî Yılbaşı” denir.

Hicri Yılbaşı veya 1 Muharrem, hicri takvime göre Zilhicce ayının son gecesini Muharrem ayının birinci gününe bağlayan geceyle birlikte başlayan gündür.

Muharrem ayının, Zilkade, Zilhicce ve Receb ayı ile beraber Kur'an-ı kerimde kıymet verilen dört aydan biri olduğu bildirilmektedir. (Tevbe 36)

Bu yıl 1 Muharrem ile birlikte Hicri takvimin 1446. yılı başlamış oluyor.

MUHARREM AYININ HİKMETLERİ

"Haram kılınmış" ve "hürmete layık" anlamlarına gelen Muharrem ayı, İslam alemi için büyük önem taşıyan aylardan biri olarak kabul ediliyor. Ayrıca âşûrâ günü de (Muharremin 10. günü) Hicri tarihin başlangıcı olan Muharrem ayında yer alıyor. Âşûrâ günü, Yahudilik ve Hristiyanlığın yanı sıra İslamiyet öncesi cahiliye döneminde de önemli kabul ediliyordu.

Âşûrâ gününe ilişkin İbn-i Abbas'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir:

"Hz. Peygamber Medine'ye geldiğinde, Yahudilerin âşûrâ günü oruç tuttuklarını gördü. 'Bu nedir?' diye sordu. 'Bu hayırlı bir gündür. Bu, Allah'ın İsrail oğullarını düşmanlarından kurtardığı, bu sebeple de Musa'nın oruç tuttuğu gündür' dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber, 'Ben Musa'ya sizden daha layığım' buyurdu ve hem kendisi bu günde oruç tuttu hem de başkalarına oruç tutmalarını emretti."

Âşûrâ günü oruç tutulması uygulaması, ramazan orucu farz kılınana kadar devam etti ve "Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere olduğu gibi size de farz kılındı." (Bakara, 183) ayeti inince, aşura orucu, isteyenin yaptığı ibadet haline geldi.

Hz. Peygamber, "Ramazan ayından sonra tutulan oruçların en hayırlısı, Allah'a izafetle (Allah'ın ayı denilerek) şereflendirilen muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz ise geceleyin kılınan namazdır." hadisiyle muharrem ayının önemine işaret etti.

Birkaç hadis-i şerif meali de şöyledir:
(Ayların efendisi Muharrem, günlerin efendisi Cuma'dır.) [Deylemi]

(Ramazandan sonra en faziletli oruç, Allahü teâlânın ayı Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır.) [Müslim]

(Nafile oruç tutacaksan Muharrem ayında tut, çünkü o, Allahü teâlânın ayıdır. O ayda bir gün vardır ki, o günde Allahü teâlâ geçmiş kavimlerden birinin tevbesini kabul etti. Yine o gün tevbe edenlerin günahlarını da affeder.) Tirmizi

Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için âşûrâ orucunu Muharrem’in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287).

Muharrem ayında Âşurâ demek İmam Hüseyin demek. Âşurâ gününde gerçekleşen İmam Hüseyin ve Ehli Beyt'in Kerbela'da yaşadıkları Hilafet ve Saltanat'ı kıyamete kadar birbirinden ayıran hadise cereyan etmiştir. Bugüne kadar unutulmamış bu hadise verdiği mesajlar itibariyle kıyamete kadar inananların yüreklerinde bir sızı olarak sıcaklığını korumaya devam edecektir.

Muharrem Ay'ı içerisinde gerçekleşen İmam Hüseyin'in kıyamı, şehadeti, talip olanlar için tüm ihtişamıyla bir medrese oldu ve öğretmeye devam ediyor...

Her Gün Âşurâ Her Yer Kerbelâ...

ON PEYGAMBERE ON İKRAM

Muharrem ayının onuncu gününe aşure denmesinin sebebi, Arapça "aşûra" kelimesinin onuncu gün anlamına gelmesidir. Allah (cc) bu günde, on peygamberine on değişik ikram ve ihsanda bulunmuştur:

1. Hz. Musa'nın denizi yarması üzerine Firavun ile ordusu sulara gömüldü.

2. Cudi Dağı'nın üzerine Hz. Nuh gemisini demirledi.

3. Balığın karnından Hz. Yunus, bu günde kurtuldu.

4. Hz. Âdem'in tövbesi kabul edildi.

5. Hz. İsa, aşure günü dünyaya geldi ve o gün semaya yükseldi.

6. Kardeşlerinin attığı kuyudan Hz. Yusuf bu günde çıkarıldı.

7. Hz. Davud'un tövbesi kabul edildi.

8. Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail doğdu.

9. Hz. Yusuf'un hasretinden dolayı gözleri kapanan Hz. Yakub görmeye başladı.

10. Hz. Eyyûb, hastalığından o gün şifaya kavuştu.