Yusuf’u olmayan kuru yıllar

Yusuf"u olmayan kuru yıllar

Son günlerin gözde tartışması "mahalle baskısı"nın mucidi Şerif Mardin"in “Kemalizm kuru bir ideolojidir" sözleri oldu. Aslında bu mesele daha büyük ölçekte tartışılmaya değer bir meseledir. Çalakalem geçiştirmeye gelmez. Özellikle Bush"lu yıllar her açıdan kuru ve kurak geçen yıllar oldu. Ahirzaman hadislerinde ifade edildiği gibi Bush, Fırat altındaki lânetli siyah altını keşfeden kişi oldu. Gerçekte İngilizler keşfetti, ama o da yağmalama kuyruğuna girdi. Ve bunun için mücadeleye ve savaşa giren bütün ülkeler teker teker kaybediyorlar. Bu gibi yıllar Hazreti Yusuf ruhunun çekildiği kuru yıllar gibidir. Bundan dolayı da "Bakaratu icafun la Yusuf"e leha" denmiştir. Kutlu yıllar değil kutsuz, mutsuz ve boş geçirilmiş ve boşa adanmış, harcanmış yıllar ve zamanlar. Yine benzeri bir tabirde "riddetün la ebabekre leha" denmiştir. Yani Ebubekir"i olmayan geri dönüş veya irtidat yılları. Onun kararlılığı ve hazmı olmayan kıblesiz ve istikametsiz yıllar.

Bütün âlemin şahadetiyle böyle olmuştur. Sözgelimi, sihirbazların sihirbazı veya para sihirbazı George Soros bile böyle bir dönemin gelip çattığını ve fakirleşmenin kaçınılmaz olduğunu söylüyor. O da kendisi gibi spekülatörlerden şikâyet ediyor. Arapça bir deyimde ifade edildiği gibi "inkelebassihri ale"l sahir" vaziyeti yani sihir sahibine döndü. Soros, İngiltere ve ABD"nin küllî bir resesyona girinceye kadar petrol fiyatlarının tırmanmaya devam edeceğini öngörüyor. Bu da yine bizi Fırat"ın kurumasının sonucu altından çıkacak altın konusunda milletlerin boğuşmasına ve boğuşan milletlerin de kaybetmesine götürüyor. Hadis-i şerifin anlamı ayan beyan ortaya çıkmış oluyor. İşte bu yıllar Bush"un ve neocon ekibinin kuruttuğu yıllar olmuştur. Ye"cüc ve Me"cüc"ün önüne gelen suyu içmesi ve bitirmesi gibi onlar da iştahla Ortadoğu"nun petrolüne veya han-ı yağmasına saldırmışlardır.

***

Belki de bu bereketsizliğin dibinde Bush ve seleflerinin ellerinin delik olması yatmaktadır. Hırsla ve ihtirasla saldırdıklarından dolayı Yecüc ve Mecüc gibi önlerine geleni kurutmuşlardır. Çok enteresandır, Chirac bir itirafta bulunmuş ve Bush"un, Irak işgali öncesinde Paris"e gelerek kendisinden harekete geçen Ye"cüc ve Me"cüc konusunda yardım etmesini istediğini faş etmişti. Hatta Chirac, Ye"cüc ve Me"cüc"ü ilk defa duyduğu için bunu dinî danışmanlarından istifsar etmişti. Zaten öyledir, en fazla Mehdi"ye karşı çıkanlar, en çok yolunu gözleyenler arasından çıkar. Yine Bush gibi en fazla mesih-i deccal"dan bahsedenler ona giderler, asker olurlar. Tarihte olduğu gibi, Mesih"i Yahudiler bekliyorlardı, ama geldiğinde en fazla onlar karşı çıkmışlardı. Evet, Bush"la birlikte menhus yıllar alabiliğince yayılmıştır. Hazreti Yusuf döneminde 7 yıl olan bu menhus yıllar Bush döneminde sekiz yıl olmuştur.

***

Bu menhus yılların tanık ve şahitlerinden birisi kendini Kemalist olarak tanıtan Bush"un bendesi ve gözdesi Müşerref"tir. "Aydınlanmış İslâm" yorumunun mürevviçlerinden olan Müşerref de neredeyse Bush"a müvazi ve hatta ondan biraz daha fazla bir müddetten beri iktidar koltuğunda oturuyor. O da ülkesinin kaybedilmiş yıllarına imza atmıştır. Müşerref"in bereketsiz yılları Bush"un bereketsiz yıllarına ilâve olmuş ve eklenmiştir. Bunu en iyi tesbit edenlerden birisi Pakistan atom bombasının babası olarak da bilinen Abdulkadir Han olmuştur. Hindistan atom bombasının babası olan Abdulkelâm Hindistan tarafından taltif edilmiş ve Müslüman olmasına rağmen bu hizmetinin karşılığı olarak cumhurbaşkanlığı ile onurlandırılmıştır. Müşerref ise onun naziri olan Abdulkadir Han"ı göz hapsine aldırmış ve zaman zaman Batılıların sorgulamasına muhatap olacak hale getirmiştir. Amiyane tabirle anasından emdiği sütü burnundan getirmiştir.

Müşerref hakkında tarihin hükmü de ülkesini kuru yıllara mahkûm etmesidir. Hizmetinin mahiyeti ne olursa olsun Han ülkesinin stratejik çıkarlarına hizmet ettiği için cezalandırılmıştır. Abdulkadir Han"ın Müşerref"li yıllarla ilgili hükmü şudur:

“The last 10 years, the country has gone to the dogs,” Khan said. “People are hungry. You see the (rising) prices and all.” (A.Q. Khan criticises Musharraf, says Pakistan has "gone to the dogs" APPublished: May 29, 2008, 19:22). Yani: Müşerref"li yıllar kaybedilmiş yıllardır, hepten boşa gitmiş ve geçmiştir. Halk fakirleştikçe fakirleşmiştir. Gerçekten de Müşerref ülke bütünlüğüne ve stratejik hedeflerine büyük zararlar verdiği gibi halkı da aç biilâç bırakmıştır. Ona müsaade eden ve koruyan kollayan da Bush olmuştur. Sebebi terörle mücadele kampanyasında ortaklarından olmasıdır. Türkiye"ye PKK"yla görüşün tavsiyesinde bulunan Amerikan makamları mesele Pakistan olunca oranın Taliban"ı denilen grupların devletle görüşmesine zinhar karşı çıkmaktadır. Pakistan devletinin tasarruf haklarını elinden almaktadır. Nasıl Müşerref"e bu gaye doğrultusunda sahip çıkıyorsa aynı sebeple de Kenya Lideri Mwai Kibaki"ye de bundan dolayı sahip çıkmaktadır.

İşte dünyanın iklimini de bereketini de kurutan bu nasipsiz ekiptir. Bunlar vaktin firavunlarıdır. Bereket ise Yusuf" ve Yusuflu yılların mahsülüdür.

yeniasya

Bu yazı toplam 1029 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Yazılar