Wikipedia Sayfasında Peygamberimiz Tasvir Edildi!

Wikipedia Sayfasında Peygamberimiz Tasvir Edildi!

250 dilde yayın yapan Wikipedia, Hz. Muhammed ile ilgili maddede peygamberimize ait tasvirleri kullanmakta inat ediyor.

Danimarka'da 2005 yılında bir gazetede peygamber efendimize ait karikatürlerin yayınlanması, İslam âleminin tepkisini çekmişti. Fransa'nın başkenti Paris'te birçok dine hakaret içeren karikatürlerin yanı sıra Peygamber Efendimize isnat edilen çizimleri de yayınlayan Charlie Hebdo dergisi de yoğun eleştiri almıştı. Bu kervana daha sonra 'internetin özgür ansiklopedisi' sloganını kullanan Wikipedia 'da katılmıştı. Wikipedia, peygamber efendimizle ilgili 5 tasviri İngilizce maddesinde, 1 tasviri ise Türkçe maddesinde yayınlamaya devam ediyor.
Herkesin kendi makale veya düzeltmeleriyle katkıda bulunduğu Wikipedia, peygamber efendimizle ilgili maddede değişiklik yapılmasına izin vermiyor. 'Muhammed' adlı maddede yer alan tartışma kısmında, kullanıcıların bu 'engele' yoğun tepki gösterdiği görülüyor. Fakat Wikipedia yönetimi, kararından vazgeçmeyerek adeta 'sansür' uyguluyor. Bu kararını 2008 yılından bu yana devam ettiren Wikipedia yönetimine o dönem yoğun tepki gösterilmiş, yoğun e-posta yağmuruna tutulmuş ve karikatür ile tasvirlerin kaldırılması için imza kampanyası başlatılmıştı.
Wikipedia geri adım atmadı
O dönem yapılan tepkilere karşı inadını devam ettiren site yönetimi gelen posta ve imza kampanyalarından haberdar olmasına rağmen 'Tarafsız bir şekilde bütün konuları sunma hedefi güden bir ansiklopedi olarak Wikipedia, herhangi bir grubun yararına sansür edilemez.' açıklamasında bulunmuştu. Fakat sitenin yaptığı bu açıklama, kendi kuralları ile uyuşmuyor. Çünkü Wikipedia, herkesin düzenleme yapabileceği bir sanal ansiklopedi olarak biliniyor ve bunu slogan olarak da kullanıyor; fakat site yönetimi, kullanıcılar tarafından geliştirilen sözlüğün ilgili maddesini düzenleme yapmaya karşı kapatmış durumda. Bu engel dolayısıyla kullanıcılar Muhammed maddesindeki resimleri silemiyor. Bu da 'sansür' vurgusu yapan site yönetiminin kullanıcılarına açıkça sansür uyguladığını gösteriyor. Ansiklopedi yönetimi hem 'Jyllands-Posten'in Muhammed karikatürleriyle ilgili tartışma' başlıklı sayfayı hem peygamber efendimizle alakalı sayfayı (http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad) edit edilmesi ya da silinmesini önlemek için 'kilit' koymuş durumda. Ayrıca madde incelendiğinde politik ve taraflı içeriklerin eklendiği de görülüyor.
FETÖ kanalında da tasvir edilmişti
Peygamber Efendimiz için “Türkçe Olimpiyatlarını izlemeye geldi” diyen, ortaya çıkan ses kayıtlarında “Peygamberimiz twitleri ikiye katlayın buyurdu” iftirası atan Gülen örgütüne ait kanalda da benzer skandal yaşanmıştı. FETÖ örgütüne ait kanalda yayınlanan dizide “Peygamber Efendimiz şimdi buraya teşrif edecekler” deniliyor, Sungur timi adı verilen askerlerin Peygamberimizi temsilen bir ışıkla karşılaşması ekrana getiriliyor. Peygamberimizin bu şekilde alçakça istismar edilmesi yoğun şekilde eleştirilmişti.
Tasvirinin çizilmesinden uzak duruldu
İslam aydınları resim ve heykel sanatından hep uzak durdu. Bunun sebebi resmi/heykeli yapılacak/dikilecek kişilerin zamanla beşeriyetten uzaklaştırılabileceği düşüncesiydi. Bu nedenle Peygamber Efendimiz de resmedilmedi, heykeli yapılmadı. İslam tarihinin tüm safhalarında Peygamber Efendimizin fiziki özellikleri 'Hilye'lerle anlatıldı. "Hilye-i Şerif" ya da "Hilye-i Nebevi" gibi isimler de verilen bu çalışmalarda Peygamberimizin ahlâkî ve fiziki güzelliklerini hattatlar tarafından kâğıda aktarılıyor.
İslam âlemi 'saygı' bekliyor
Hiçbir tasvir, tasvir edilen şeyin kendisi değildir; tasvir sübjektif bir tanımdır ve en hafif tabirle tasvir edilen şeyin nitelik değiştirmiş şekilde yansıtılmasıdır. Dolayısıyla tasvir bu haliyle hakikati tahriftir. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı İslam dünyasının hassasiyetini istismar edenlerin, gelen tepki ve imza kampanyalarına rağmen geri adım atmaması evrensel kavramların da içinin boşaltıldığını gösteriyor. İslam dünyasının peygamber efendimiz konusundaki 'tavrı' saygıyı hak ediyor.