Şubat Ay'ı Şehadet Ay'ı (VİDEO)

Şubat Ay'ı Şehadet Ay'ı (VİDEO)

Şehadet bu ümmetin tevhid ve özgürlük mücadelesini aydınlatan nurdur...

ŞUBAT AY'I ŞEHADET AY'I

Şehadet bu ümmetin tevhid ve özgürlük mücadelesini aydınlatan nurdur. 

İmandan yoksun olanlar ölümü yok oluş veya belirsiz bir karanlığa açılan bir kapı olarak görürken hâlis iman sahipleri Allah yolunda şehit edilmeyi yeni ve aydınlık bir hayatın başlangıcı olarak kabul ederler. İmanî kararlılık karşısında acze düşülmesinin en önemli sebebi de budur. Şubat ayı tarihe damgasını vuran birçok hareket önderinin şehit edildiği aydır. 
Yüce Allah şöyle buyurur: 

"Eğer Allah yolunda öldürülürseniz veya ölürseniz, Allah'ın size lütfedeceği mağfiret ve rahmet onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır." (Ali İmran, 3/157-158) 

"Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayın. Aksine onlar diri olup Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar. Allah'ın lütfundan kendilerine vermiş olduklarıyla sevinç içindedirler ve arkalarından henüz onlara kavuşmamış olanları, kendilerine bir korku olmayacağı ve üzülmeyecekleri üzere müjdelerler." (Ali İmran, 3/169-170) 


"Allah, Allah yolunda çarpışıp öldüren ve öldürülen mü'minlerden, karşılığı cennet olmak üzere, mallarını ve canlarını satın almıştır." (Tevbe, 9/111) 

Kur'an-ı Kerim'de şehitlik ve şehitlerle ilgili bunların dışında da birçok âyet-i kerime bulunmaktadır. Ayrıca çok sayıda hadis-i şerifte şehitlere lütfedilecek ecirlerden, onların üstünlüğünden söz edilir. 

Şubat ayı adeta bir şehitler ayıdır. Tarihimizde iz bırakan birçok ilim adamının ve hareket önderinin şehadet yıldönümü bu ayın içindedir. 

Şubat ayında şehit edilenlerin başında, emperyalizmin İslâm coğrafyasını parçalayıp ümmetin bütünlüğünü temsil edecek bir otoriteden yoksun bırakmasından ve İslâm'ı toplumsal hayatın dışına çıkarma politikalarını hâkim kılmasından sonra yeniden İslâmî uyanış ve bilinçlenme hareketini başlatanİmam Hasan el-Benna'yı anmak gerekir. 12 Şubat 1949'da şehit edilen İmam el-Benna'nın hayatından ve şehadetinden inşallah ayrıca söz edeceğiz. 

Şubat ayında şehit edilen ünlü hareket önderlerinden biri de Amerika'daki Müslümanların kendi gerçeklerini tanımalarında ve ümmetle bütünleşmelerinde önemli rol oynayan Malcolm X'dir. O 25 Şubat 1965'te bir konferans esnasında şehit edildi. Katili hapishanede İslâm'ı seçmesinden sonra yaptığı açıklamada bu cinayeti FBI adına işlediğini itiraf etti. 

Şubat ayında şehit edilen önemli hareket önderlerinden biri de Abbas Musevi'dir. Türkiye'de Yahudilere hoş görünmek isteyen kesimler onları hatalı bir şekilde Musevi olarak adlandırdığından, Abbas Musevi'nin adı da onlarınkiyle karışmasın diye hatalı olarak Musavi şeklinde yazılıp okunuyor. Abbas Musevi 17 Şubat 1994'te şehit edildi. 

Şubat ayında şehit edilen ünlülerden biri de İskilipli Atıf Hoca'dır. O, şapka kanunu çıkarılmadan önce yazdığı ve giyim kuşamda batı taklitçiliğini tenkit eden bir kitabından dolayı şapka inkılabına muhalefet ettiği gerekçesiyle idama mahkum edildi ve bu karar 4 Şubat 1926'da infaz edildi. 

Şubat şehitlerinden biri de Şeyh Es'ad Erbili'dir. Es'ad Erbili, meşhur Menemen olaylarından dolayı, bu olaylarla hiçbir ilgisi olmadığı halde yargılanan ve idama mahkûm edilen ilim erbabındandı. Yaşı ilerlemiş olduğundan hakkındaki idam kararı resmen infaz edilmedi. Ama onu ortadan kaldırmak isteyenler 4 Şubat 1931'de kendisini hastanede zehirleyerek infazı daha insanlık dışı bir metotla gerçekleştirdiler. 

Şubat şehitlerinden söz ederken unutamayacağımız bir isim var: Metin Yüksel. 23 Şubat 1979'ta Fatih'te Cuma namazı çıkışında bir hain kurşuna hedef olarak, o hareketli, heyecanlı ve gayretli hayatını 21 yaşında noktaladı. 

Şubat şehitlerini anarken 40 bine yakın insanın öldürüldüğü tahmin edilen büyük Hama katliamınıunutmak mümkün değildir elbette. Suriye'nin eski diktatörü Hafız Esed rejimi tarafından gerçekleştirilen bu katliamda Hama deprem veya benzeri felaket görmüş şehirlerden fena olmuştu. 

İslam için baş kaldıran Şeyh Said efendi bu hareketinden dolayı elliye yakın şeyh ve alim arkadaşıyla Diyarbakır'da asılarak idam edildi. Şeyh Said'in hareketi 13 Şubat 1925'te başlamıştır. 

İntifadanın ilk nüvelerini atan Şeyh İzzeddin el-Kassam (r.a.) 1935'de şehid edildi 
Allah (c.c.) hiçbirimizi doğru yoldan ayırmasın. 


25 şubat 1994'ü Asla unutamayacağımız bir başka katliam: Siyonistlerin "sivil" doktorlarından Barush Goldstien'ın, camide insanların sabah namazında secdeye vardıkları sırada arkadan üzerlerine kurşun yağdırarak gerçekleştirdiği el-Halil katliamı. Bu katliamda, yaralılardan sonradan hayatlarını kaybedenlerle birlikte 87 kişi şehit edildi

Bunlar şöyle tarihe göz attığımızda ilk etapta gözümüze takılanlar. İslâm ümmetinden daha niceleri bu ayda şehadet şerbetini içmiştir. Şehit Metin Yüksel'in sloganlaşan sözüyle, şehadet bir çağrıdır nesillere ve çağlara! O halde şehitlerimiz unutulmasın. Şehadet gerçeği gündemimizden silinmesin. Allah'ın sözünün hep ulu kalması için canlarını feda edenleri, Allah düşmanlarının nitelediği gibi "terörist" diye niteleyenlerle aynı safta yer almayalım.

 

Şubat'ta Bir Kardelen: İskilipli Atıf

Malcolm X

Selimhan Yandarbiyev

vakit, imamhatip