Saddam Hüseyin idam edildi

Saddam Hüseyin idam edildi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Gülhane Askeri Tıp Okulunun açılması, Cezayir seçimlerinde FİS'in lider çıkması, Demirci Mehmet Efe isyanının sona ermesi, Saddam Hüseyin’in idamı var…

GÜNÜN OLAYI

Cezayir Seçimlerinde FİS Lider Çıktı ‘’İktidar Olamadı’’ (1991)

Cezayir’de 1989’da çok partili sisteme geçilmesinin ardından yapılan ilk genel seçimlerin birinci tur sonuçları 30 Aralık 1991’de açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre İslami Kurtuluş Cephesi (FİS) büyük başarı elde etti. Seçimlerin ikinci turu yapılamadı çünkü ülkede darbe oldu ve FİS üyelerinin birçoğu tutuklanarak hapse atıldı. Cezayir’de bir iç savaş süreci başladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Yavuz Sultan Selim Kudüs’e Geldi (1517)

Yavuz Sultan Selim Suriye ve Filistin bölgelerini tam anlamıyla kontrol altına aldıktan sonra nihai hedefi olan Mısır’a doğru yola çıktı. Şam’dan 15 Aralık’ta ayrıldı ve 30 Aralık 1516’da Kudüs’e geldi. Kudüs’te onun şerefine 12000 kandille aydınlatılan Mescid-i Aksa’yı ziyaret ederek iki rek’at hacet namazı kıldı. O geceyi Kudüs’te geçirdi ve ertesi gün Gazze’ye doğru yola çıktı.

Gülhane Askeri Tıp Okulu Açıldı (1898)

Eğitime büyük önem veren Sultan II.Abdülhamit askeri tıp okullarını da bir düzene sokmak istedi. Bu amaçla Almanya ile bir sözleşme imzalanarak Almanya’dan bu konunun uzmanı bilim adamları getirildi. Alman profesör Robert Rieder İstanbul’a geldi.Sarayburnu’nda yer alan eski Gülhane Rüştiyesi tadilattan geçirildi ve hastaneye dönüştürüldü.İçerisi Almanya’da getirilen modern araç gereçler ile donatıldı ve 30 Aralık 1898’de o zamanki ismiyle Gülhane Tababet-i Askeriye Tatbikat Mektebi ve Seriyatı olarak hizmete açıldı. Burada askeri hekimlere ihtisas ve idare eğitimi verilecek ve ayrıca ordunun ihtiyacı olan hastabakıcı yetiştirilecekti.

II.Yozgat Ayaklanması Sona Erdi (1920)

Yozgat’taki Çapanoğlu isyanı bastırılmıştı. Yakalanan bazı asiler affedilmeleri karşılığında kurulan 500 kişilik Akdağmadeni alayına katılarak batı cephesine gitmek için yola çıkmışlardı. Ancak bunlardan 50 kadarı bu alaydan ayrılarak tekrar isyan çıkardılar. Akdağmadeni civarında asiler üzerlerine gönderilen kuvvetlere yenildiler ve böylece 30 Aralık 1920’de tamamen ortadan kaldırıldılar.

Demirci Mehmet Efe İsyanı Sona Erdi (1920)

Batı cephesinin Çerkez Ethem’den sonraki en önemli Kuva-i Milliyecisidir. Düzenli orduya katılma kararını kabul etmedi üzerine Albay Refet Bey gönderildi. Sonunda Demirci Mehmet Efe ile görüşmeyi başaran Yüzbaşı Nuri Bey onu 30 Aralık 1930’da isyandan vazgeçirdi ve teslim olmaya ikna etti

Cezayir’de Katliam Yapıldı (1997)

Cezayir’de bazı silahlı kişiler dört köyde 30 Aralık 1997 günü katliam yaparak yaklaşık 400 kişiyi katlettiler. İlginç olan katliamların gerçekleştiği yerlerin kışla bölgelerinde olması ve sorumluların herhangi bir takibata uğramamasıdır.

Saddam Hüseyin İdam Edildi (2006)

Irak’ın devrik devlet başkanı Saddam Hüseyin 1982’de Duceyl köyünde 148 Şii köylüyü öldürmekten idam cezasına çarptırıldı ve 30 Aralık 2006 tarihinde asılarak idam edildi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1916- Rusya Çarlık ailesini nüfuzu altına alan Gregoriy Rasputin, soylular tarafından öldürüldü.

1922- Sovyet Rusya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği adını aldı.

1947- Romanya Kralı Michael, Sovyet destekli komünistler tarafından görevinden çekilmeye zorlandı. Tüm Doğu Avrupa komünist kontrolü altına geçti.

1948- Politikacı Rıza Tevfik (Bölükbaşı) 80 yaşında İstanbul’da öldü. Rıza Tevfik, 1920’de Damat Ferit Paşa hükümetinin temsilcisi sıfatıyla Sevr Antlaşması’nı imzalayan delegelerden biriydi.

1993- İsrail ile Vatikan, birbirlerini karşılıklı olarak tanıma kararı aldı.

1993- Cumhuriyet Senatosu başkanlarından, Çalışma ve Dışişleri eski bakanlarından İhsan Sabri Çağlayangil 85 yaşında Ankara’da vefat etti.

1999- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, idama mahkum edilen terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan’ın karar düzeltme istemini reddetti. Davada, iç hukuk yollarının tamamlanmasıyla, dosya Adalet Bakanlığına gönderildi.

 Dünya Bülteni