Orada Kimler Medfun?(FOTO)

Orada Kimler Medfun?(FOTO)

Hicaz’a gitmek nasip işi. O nasibe ulaşanlar boş durmamalı. Biz de boş durmadık ziyaret ettik

Dünyabizim'de Hatice Hiranur Tüfekci kardeşimin birbirinden güzel "Hicaz Notları" içimizdeki Hicaz aşkını depreştirdi, meşk ettirdi. Ben de acizane o mukaddes beldeden bazı izlenimlerimi sizlerle paylaşmak istedim.Her şeyden önce tamamen bir nasip meselesi olan Hicaz Ziyareti sürprizlerle dolu bir seyahattir. Her an her şey olabilir. Kağıt üzerine yazılan saatler burada şaşar. "Kulun değil Allah'ın dediği olur" sözü burada tam olarak tahakkuk eder ve bu duruma şahitlik edersiniz. Kısacası evdeki hesaplar buralarda tutmaz. Hiç aklımızda yokken, Allah'ın izniyle gerçekleşen ve bana göre hayatımın en önemli hadisesi olan bu seyahat "Ya bir daha gidemezsem" düşünceleri ile başladı. Bu nurlu hediyeyi iyi bir şekilde değerlendirmem gerekiyordu. Bu sebepten olsa gerek Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'de bulunduğumuz limitli zamanı, mataradaki suyu gıdım gıdım içercesine tüketmeye çalıştım. Hani "zaman dursa" bu güzel rüya hiç son bulmaza diye niyazlarda bulunduk. Ama nafile kum saati işliyordu bir kere. Günleri, saatleri, dakikaları hatta saniye ve saliseleri çok dikkatlice değerlendirmeye azami derecede özen gösterdik.

Önce ibadet sonra ziyaret

Boş durmak yok. İbadet, ibadet, ibadet ve arta kalan zamanda ziyaret. Gücümüz yettiğince Allah'ın sevgilisinin ve dostlarının kadem bastığı yerleri, mekânları görelim yüz sürelim istedik. Pek çok ziyaretin ardından, sıra Mescid-i Nebevi'nin hemen yanında yer alan Cennetü'l-Baki mezarlığına geldi. Günün belirli saatlerinde ziyarete açılan Cennetü'l-Baki Mezarlığına hanımların girmesi yasak. Erkek olmanın avantajını Hicaz seyahatinde büyük ölçüde kullandım diyebilirim. Mekke'de iken Cennet-i Mualla'yı hanımla beraberce ziyaret etmek istemiştik. Gerçi bizi bu konuda ikaz etmişlerdi ama yine de deneyelim "belki yerler" diyerek kapıya vardık. Kapıda koltuğa oturmuş, dünya ters düz olsa umurunda olmayan, çok rahat tavırlı bir vazifeli "hiç itiraz etme boşuna, gitmez benim hoşuma" sözlerini andıran bakışlarıyla: "Siz değil ama sen girebilirsin" diyerek izin verdi. Böylece o mualla makamı ziyaret etmek nasip olmuştu.

Dönelim Cennetü'l-Baki'ye. Burada Ehl-i Beyt, sahabeler, şehidler ve daha nice önemli zatın kabri bulunmaktadır. Vehhabiler kabir ziyaretinin haram olduğuna inandıkları için vaktiyle kubbeli türbeleri ve mezar şahidelerini yıkıp kabristanı dümdüz etmişler. Sabah ile ikindi namazlarından sonra açılan kapının sağ tarafında sürekli hareket halinde olan Suud askerleri nöbet tutuyor. Her milletten insanın ziyarete geldiği Cennetü'l-Baki mezarlığı, özellikle Türkler ve İranlılar tarafından sıkça ziyaret ediliyor. İlginç olan ise hiçbir mezarda kitabe yok, isim yok, kayıt yok. Kimler nerde medfun öğrenmek nasip işi. Elinizdeki rehber kitapçığa bakıp bulmanız epeyce müşkülatlı bir mesele.

Kitabesiz mezarlar

Ucu bucağı olmayan bu büyük mezarlıkta Allah bilir kimler medfun. Rivayete göre on bin sahabe burada sırlanmış. İsimsiz mezarların etrafı taşlarla çevrilmiş. Sıcak bir ülke olması sebebiyle, cenazeler bekletilmeden defnediliyor. Beş sene bir tarafa, bir sonraki beş sene diğer tarafa definler yapılıyormuş. Bu böyle tekrarlanıp gidiyormuş. Burayı sık sık ziyaret eden vatandaşların yardımı ile önemli zatların kabrini öğreniyoruz. Allah onlardan razı olsun. Uzun söze ne hacet. İşte fotoğrafları ile Cennetü'l-Baki'deki abide şahsiyetlerin nurlu kabirleri. Son bir ikaz; davet edilen talihli kardeşlerim. Derhal harekete geçiniz ve gidiniz. Tehir edip başka zamana bırakmayınız. Davet eden Mevla'dır. Onun daveti geri çevrilmez. Bu fırsat her zaman ele geçmez.

Cennetü'l-Baki'deki medfun olanlardan bazıları:

Hz.İbrahim (Peygamberimizin (s.a.v.) oğlu)

Hz.Abbas (Peygamberimizin (s.a.v.) amcası)

Hz.Fatıma (Peygamberimizin (s.a.v.) kızı)

Hz.Hasan (Peygamberimizin (s.a.v.) torunu)

Hz.Osman (Peygamberimizin (s.a.v.) damadı ve halife)

Hz.Zeynel Abidin (dördüncü imam)

Hz.Muhammed Bakır (beşinci imam)

Hz.Cafer-i Sadık (altıncı imam)Hz.Aişe (Peygamberimizin (s.a.v.) hanımı)

Hz.Zeyneb binti Huzeyme (Peygamberimizin (s.a.v.) hanımı)

Hz.Zeyneb binti Cahş (Peygamberimizin (s.a.v.) hanımı)

Hz.Reyhane (Peygamberimizin (s.a.v.) hanımı)

Hz.Mariya (Peygamberimizin (s.a.v.) hanımı)

Hz.Sevde (Peygamberimizin (s.a.v.) hanımı)

Hz.Ümmü Seleme (Peygamberimizin (s.a.v.) hanımı)

Hz.Ümmü Habibe (Peygamberimizin (s.a.v.) hanımı)

Hz.Safiye (Peygamberimizin (s.a.v.) hanımı)Hz.Halime (Peygamberimizin (s.a.v.) süt annesi)

Hz.Safiye (Peygamberimizin (s.a.v.) halası)

Hz.Akika (Peygamberimizin (s.a.v.) halası)

Hz.Fatıma bin Esed (Hz.Ali'nin annesi)

Hz.Ümmü Gülsüm (Peygamberimizin (s.a.v.) kızı)

Hz.Rukiye (Peygamberimizin (s.a.v.) kızı)

Hz.Zeyneb (Peygamberimizin (s.a.v.) kızı)

Hz.Süfyan bin Haris (Peygamberimizin (s.a.v.) sütkardeşi)

Hz.Akil bin Ebu Talib (Hz.Ali'nin kardeşi)

Uhud Şehidleri

Harre ŞehidleriHz.Ebu Said el-Hudri

Hz.Osman bin Maz'un

Hz.Süfyan bin el-Haris

Hz.Abdurrahman bin Avf

Hz.Sa'd bin Mu'az

Hz.Ubeyy bin Ka'b

Hz.Muhammed bin el-Hanefiye (Hz.Ali'nin oğlu)

Hz.Es'ad bin Zürara el-Hazreci

Hz.Muhammed bin Mesleme

Hz.Useyd bin Hudayr

Hz.Huveytab bin Uzza

Hz.Malik bin Teyyihan Ebu'l-Heysem

Hz.Zeyd bin Sehl

Hz.Zeyd bin Sabit

Hz.Ali'nin bazı torunları

Hz.Ebu Huzeyfe

Hz.Mikdad bin el-Esved

Hz.Malik el-Eşter

Hz.Malik bin Nuveyra

Hz.Zeyd bin el-Erkam

Hz.Cafer bin el-Hasan

Hz.Ebu Dücane el-Ensari

Hz.Abdullah bin Selam

Hz.Ebu Hureyre

Hz.Ebu Said es-Sa'idi

Hz.Rukane bin Abd Yezid

Hz.Katade bin en-Nu'man

Hz.Ümmü Rumman

Hz.Erva binti Kerir (Hz.Osman'ın annesi)

Hz.Cubeyr bin Mut'im

Hz.İmam Musa Kazım'ın bazı evlatları

Hz.Cafer-i Sadık'ın bazı torunları

Hz.Muhammed bin Ali Bakır'ın bazı evlatları

Hz.İmam Malik (Maliki mezhebinin imamı)

Hz.İmam Nafi (Şeyhü'l-Kurra)

Allah onlardan razı olsun. Ruhlarına Fatihalar hediye ediyoruz.

Doğan Pur Fatihalar okuyarak bildirdi

 

dunyabizim