M. Zahit Kotku  Vefatının 42. Yılında Anılıyor

M. Zahit Kotku Vefatının 42. Yılında Anılıyor

Ünlü mutasavvıf anılıyor...

Ünlü mutasavvıf Mehmet Zahid Kotku, Hakk’a yürüyüşünün 42. yılında da rahmet ve minnetle anılıyor. Kotku 13 Kasım 1980’de 83 yaşında vefat ederek aramızdan ayrılmıştı
Ünlü mutasavvıf Mehmet Zahid Kotku, 1897’de anne ve babası Kafkasya’dan göç eden bir ailenin çocuğu olarak Bursa’da doğdu. Hocaefendi’nin babası İbrahim Efendi, Bursa'ya 16 yaşlarında gelerek, Hamza Bey Medresesi’nde eğitim gördü ve muhtelif yerlerde imamlık görevlerinde bulundu. İbrahim Efendi, 1929'da 76 yaşında iken Bursa Ovası’ndaki İzvat Köyü'nde vefat etti ve oraya defnolundu. Kotku’nun annesi Sabire Hanım ise Hocaefendi 3 yaşında iken vefat etti.

İlk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamlayan Mehmet Zahid Kotku Hazretleri, daha sonra Nakşi tarikatı büyüklerinden Ahmed Ziyâüddin el-Gümüşhanevi’nin halifelerinden Ömer Ziyâeddin Efendi ve Mustafa Feyzi Efendi’nin yanında tasavvuf eğitimi aldı.

Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla askere alınan ve değişik cephelerde savaşa katılan Hocaefendi, uzun yıllar devam eden askerlik görevinde yaralanarak memleketi Bursa’ya gazi olarak döndü. 27 yaşlarında halifetnameyi alan Kotku, Ramûzu’l Ehadis, Hizb-i A’zam ve Delâilu’l Hayrat icazetnamelerini de aldı. Beyazıd, Fatih ve Ayasofya camileri ve medreselerinde dinî eğitimini tamamlamak üzere dersler alan Hocaefendi, aynı dönemde hafızlığını da tamamladı.

VEFATI İSLÂM DÜNYASINDA GENİŞ YANKI BULDU

Aralık 1952’de İstanbul’a gelen Kotku, Fatih’te bulunan Ümmü Gülsüm Mescidi’nde göreve başladı. 1958 tarihinde Fatih İskenderpaşa Camii’ne atanan Hocaefendi, vefatına kadar bu görevde kaldı. 1980 senesinde Hacc’a giden Mehmet Zahid Kotku Hazretleri, Hac dönüşünde mevcut hastalığı daha da ağırlaşınca 13 Kasım 1980’de Hakk’ın rahmetine kavuştu. Hocaefendi’nin vefatı bütün İslâm âleminde büyük üzüntülere yol açtı. Başta Kâbe olmak üzere, Arabistan’ın değişik yerlerinde ve Kuveyt’te gıyabi cenaze namazları kılındı ve uluslararası haber ajansları Hocaefendi’nin vefatını bütün dünyaya duyurdu.

VEFATI ERBAKAN’I AĞLATTI

Mehmet Zahit Kotku Hocaefendi'nin yetiştirdiği ünlü isimler arasında çok sayıda siyasi de vardı. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile kardeşi Korkut Özal, eski başbakanlardan Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve Saadet Partisi Eski Genel Başkanı Recai Kutan başta gelen isimler arasında. Mehmet Zahid Kotku Hocaefendi'nin hasta olduğu dönem ve vefatına yakın zamanda Erbakan ve arkadaşları cezaevindeydi. Bir gün acı haber tutuklu bulunan Erbakan ve arkadaşlarına ulaşır. Bu acı haber, tutukluluk zorluğuna eklenince tutukevindeki tüm MSP'lileri yasa boğar. Herkesin gözlerinden sessizce yaşlar akıyordu. Erbakan ve Fehim Adak ise, hıçkırıklarını tutamıyorlardı. Erbakan, çok sevdiği bir alimin cenazesine tutuklu olduğu için katılamadığından hıçkırıklara boğulmuştu.

ZAHİD KOTKU ESERLERİ İLE IŞIK OLDU
Bütün ömrünü İslâm’a hizmete adayan Mehmet Zahid Kotku Hazretleri, bugün de insanlığın önünü aydınlatmaya devam eden çok sayıda eser verdi. Bunlar; Tasavvufî Ahlâk (5 cild), Cennet Yolları, Mü'minlere Vaazlar (2 cild), Ehl-i Sünnet Akaidi, Ana Baba Hakları, Hadislerle Nasihatlar (2 cild), Nefsin Terbiyesi, Tezkiretül-Evliyâ Tercümesi, Risâle-i Hàlidiyye Tercümesi, Evrâd-ı Şerif, Faydalı Dualar ve 32 Farz Mecmuası, Yemek Adâbı. Ayrıca Hocaefendi’nin konuşmaları derlenerek de Zikrullahın Faydaları, Özel Sohbetler, Peygamber Efendimiz, Tenbihler gibi kitaplar hazırlanmıştır.