Kimsesiz Cenazeler ile İlgili Açıklama :  Fotoğraf Çekilip DNA'lar Alınacak

Kimsesiz Cenazeler ile İlgili Açıklama : Fotoğraf Çekilip DNA'lar Alınacak

Deprem bölgesinde kimliklendirme yapılamayan cenazeler 24 saat bekletildikten sonra, DNA, parmak izi örneği ve fotoğrafı alındıktan sonra dini vecibelere uygun şekilde defnedilecek. Kabrin konumu tutanak altına alınacak.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Maraş’ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerle ilgili açıklama yaptı.

Resmi internet sitesinden bugün yaptığı açıklamada, yakınları/tanıdıklarınca teşhis edilmeyen ya da adli tıp yöntemleriyle kimliklendirme yapılamayan cenazelerin 24 saatlik bekleme süresinden sonra defnedileceğini belirtti.

Cenazeler, DNA, parmak izi örneği ve fotoğrafı alındıktan sonra savcılık ve Mülki İdare Amirliğinin değerlendirmesinin ardından kabrin yeri/konumu tutanağa bağlanarak dini vecibelere uygun şekilde defnedilecek.

Açıklama şöyle:

“Depremlerin ortaya çıkardığı yıkıcı etki nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın en hızlı bir şekilde kimliklendirilmesi ve naaşlarının yakınlarına ivedi bir şekilde teslim edilmesi büyük önem arz ettiğinden kimliklendirme ve defin hizmetleri konusunda yeknesaklığın sağlanması için Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde İçişleri Bakanlığının 07.02.2023 tarih ve 46697 sayılı yazısı ile ilgili valilikler ve kurum/kuruluşlar talimatlandırılmıştır.

Buna göre;

  • Ölü muayene işlemlerinin cenazelerin bulundukları İl veya İlçe Başsavcılıkları nezdinde yapılarak çevre il ve ilçelere gönderilmemesi,
  • Cenazelerin hangi bina ve enkazdan çıkarıldığının sağlık ya da kolluk görevlisine tutanak eşliğinde teslim edilerek hastaneye intikalinin sağlanması, düzenlenecek tutanakta müteveffanın yakınlarının ya da tanıyan kişinin bulunup bulunmadığına ilişkin bilgiye yer verilmesi,
  • Vefat edenlerin yakınları ya da tanıyan şahıslar tarafından teşhis suretiyle kimliklerinin tespit edilememesi halinde DNA, kan örneği, parmak izi gibi adli tıp incelemesine bağlı yöntemlerle kimlik tespiti yapıldıktan sonra cenaze teslim işlemlerinin yapılması,
  • Enkazdan çıkarıldıktan sonra teşhis ya da adli tıp yöntemleri ile 5 gün içinde kimliklendirilerek yakınlarına teslim edilemeyen naaşların DNA, parmak izi örneği ve fotoğrafı alındıktan sonra C. Savcılığı ile Mülki İdare Amirliğinin ortak değerlendirmesi çerçevesinde dini vecibelere uygun defnedilmesi, kabrin konumunun da belirtilerek tutanağa bağlanması hususları belirtilmiştir.

Ancak afete maruz vilayetlerimizden iletilen bilgilerde naaşların muhafazasında sıkıntılar yaşanabileceği, cenazelerde bozulmalar olabileceği değerlendirmeleri göz önünde bulundurularak yakınları/tanıdıklarınca teşhis suretiyle ya da adli tıp yöntemleriyle kimliklendirme yapılamayan naaşların 24 saatlik bekleme süresinden sonra DNA, parmak izi örneği ve fotoğrafı alınmasını müteakip C. Savcılığı ile Mülki İdare Amirliğinin değerlendirmesi çerçevesinde kabrin yeri/konumu tutanağa bağlanarak dini vecibelere uygun defnedilmesi uygun görülmüştür.” (AS)