Kardeşlerin Annesi: Zeynep el-Gazali

Kardeşlerin Annesi: Zeynep el-Gazali

"Bizler Allah'a bağlı oldukça, O'nun yardımını aldıkça size karşı üstünüz"

“Bizler Allah'a bağlı oldukça, O'nun yardımını aldıkça size karşı üstünüz. Onunla zenginiz. Onunla güçlüyüz. Ona güveniyoruz. Ancak bir tek şey yenilgimizi ispat edebilir: O da tevhid sancağını yüceltme ve İslam'ın sözünü üstün kılmanın vacip olduğuna dair inancımızdan vazgeçmemizdir. İslam her şeydir…” diyordu. Mısır İslami Hareketi'nin öncü kadınlarından Zeynep Gazali.

İslam davetçilerinin örnek kadın öncülerinden, babası Ezher alimlerinden olan Zeynep el-Gazali el-Cubeyli, 2 Haziran 1917 yılında Kahire yakınlarındaki Meyyit Yaiş Köyü'nde dünyaya geldi.

Gençlik yıllarında, feminist bir teşkilat olan Kadınlar Birliği bünyesinde en genç üye olarak sosyal çalışma alanında yerini aldı. Ancak İslami hassasiyeti arttıktan sonra bu gruptan ayrıldı ve yirmi yaşında iken 1936 yılında Müslüman Kadınlar Birliğini kurdu. Bu birlik, gerçekleştirdiği eylemler ve mitinglerle Abdünnasır yönetimini rahatsız etmeye başlayınca Müslüman Kadınlar Birliği ve yayın organı kapatılır. Böylece Gazali'nin zorlu zamanları başlamış olur.

Bu gelişmelerin akabinde Gazali, Müslüman Kardeşler Teşkilatı Rehberi Hasan El Benna ile görüşüp ona biat eder. Dışardan çalışma yaparak harekete destek verir. Ancak Abdünnasır yönetimi 1954 yılında Müslüman Kardeşleri dağıtmaya yönelik operasyon başlatır. Abdünnasır'ın tasfiye hareketiyle başta Seyyid Kutup olmak üzere Müslüman Kardeşler'in pek çok önde gelen ismi darağacına gönderilir; teşkilat üyesi olan veya üye olduğu iddia edilen binlerce insan kadınıyla erkeğiyle zindanlara atılır. Geride bir çok sahipsiz aile ve çocuk kalır. Gazali bu duruma daha fazla dayanamaz ve hocalarından Muhammed el-Evden ile görüşerek artık fiili çalışmalar yapmak istediğini belirtir. Hocası teşkilata resmen dahil olmamakla daha çok hizmet vereceği fikrine katılmaktadır. Bunun üzerine Gazali, geride kalan dul ve yetimlere el altından yardım faaliyetleri yürütmeye başlar.

Yardım faaliyetlerinin yanı sıra tebliğ çalışmalarına da önem veren Gazali, ülkesini il il, kasaba kasaba dolaşmanın yanı sıra Pakistan, İngiltere, Türkiye, Amerika, Arabistan, Sudan, Ürdün ve Cezayir gibi pek çok ülkeye de tebliğ çalışmaları için seyahatlerde bulunuyordu.

Gazali, 1948, 1954, 1959 ve 1965 yıllarında dört kez tasfiye edilen Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın 1959 yılında dağılmasının ardından, yeniden toparlanmasında ve yapılanmasında aktif rol üstlendi.

Hayranlık uyandıran bir direniş

1965 yılında teşkilata yönelik baskılar tekrar yoğunlaştı. Binlerce insan kadınıyla erkeğiyle tutuklanıp zindanlara atıldı. Zeynep el-Gazali'de bu dönemde tutuklanır. Bir çok erkeğin dayanamayacağı ağır işkencelere maruz bırakılır. Ancak ne köpeklerin defalarca vücudunu parçalaması ne acıdan bayılıncaya kadar yediği sayısız kırbaç darbeleri ne ayaz kış günlerinde beline kadar soğuk sularda bekletilmesi onu davasından döndürmeye yetmez. Zindan ve işkenceyle bile geri atmayı düşünmeyen Zeynep el-Gazali hayranlık uyandıran dik duruşunu bir ömür taşıdı.

Hasan el Benna'ya söylediği tek bir cümlesi bile onu tanımaya yeterdi: “İslam'ın zaferi için çalışmak üzere sana biat ediyorum. Allah şahidimiz olsun. Bu yolda sarf edeceğim en ucuz şey kanım olacaktır.”

3 Ağustos 2005 yılında Hakk'ın rahmetine kavuşan, tebliğ hareketlerinin yanı sıra sayısız mazlum ve muhtaç insanın Hak mücadelesine hayatını adayan Gazali, geride yetiştirdiği binlerce genç, sayısız konferans ve makale bıraktı. Gazali, kitapları ile halen davetine devam etmekte ve yeni nesillere davet ve davetçiyi öğretmektedir. Zeynep el-Gazali'nin Türkçeye çevrilmiş eserleri şunlardır: Zindan Hatıraları , Müslüman Aileye Doğru , Kur'an'a Bakışlar, Gençlerle Mektuplaşmalar.

Allah ondan razı olsun.

doğruhaber