İslam İçin Ölüme Verdi Kendisini!

İslam İçin Ölüme Verdi Kendisini!

İmam Humeyni’nin Kerbelâ kıyamı ve Âşura hakkındaki konuşmalarından derlenen çalışma...

Muharrem Ayı ve Kerbelâ Kıyamı Konusunda İmamın -k.s- Konuşmalarından Seçmeler:

Kerbelâ'yı canlı tutun, hz. Seyyiduşşuheda'nın mübarek adını canlı tutun, zira onun canlı tutulmasıyla islam da canlılığını korur.

Müslüman milletlerin kanını coşturan şey, hz. Seyyiduşşuheda'nın kanıdır.

Zaferimizin kaynağı ve başlangıcı olan bu birlik ve vahdetin tamamı bu matem ve ağıt programlarıyla islamı tebliğ ve yayma programları sayesinde gerçekleşti.

Muharrem ayı, tağut karşısındaki kıyamıyla insanlığa yapıcılık ve yıkıcılık dersi vererek zalimin mahvı ve yokoluşunun fedaî vermek ve fedaî olmaktan geçtiğini gösteren şehidlerin baştacı ve Allah evliyalarının serverinin büyük kıyamının -gerçekleştiği- aydır ve bu, milletimiz için ebediyete kadar islam hükümlerinin en başta gelenidir.

Muharrem adaletin zulüm, hakkın batıl karşısında kıyam ederek tarih boyunca hakkın batıla daima galebe çaldığını ispatladığı aydır.

Akıl ordusunun cehle, adaletin zulme, emanetin ihanete ve islamî devletin tağutî devlete galebe çalmasıyla ilgili programlar olan mazlumların efendisi ve hürlerin baştacını -hz. İmam Hüseyin- anma programları alabildiğine görkemli ve yaygın bir şekilde icra edilsin ve kanlı Âşura bayrak ve sancakları, mazlumun zalimden intikam gününün gelip çattığının alâmeti olarak alabildiğine dalgalandırılsın.

İran İslam İnkılabı Âşura ve onun büyük ilahi inkılabının bir şuasıdır.

Şia mezhebi için Muharrem ayı, zaferin fedakarlık ve kanla elde edildiği aydır.

İslamı canlı tutmuş olan, Muharrem ve Sefer -ayları-dır.

Ehl-i beyt aleyhimisselam'ın başına gelenleri anlatarak Muharrem ve Sefer aylarını canlı tutmamız gerekir, zira bu din -ve bu mezheb- Ehl-i Beyt aleyhimusselam'ın başına gelenlerin anlatılıp söylenmesiyle canlı kalabilmiştir şimdiye kadar.

Seyyiduşşuheda r.a. islam için ölüme verdi kendisini.

Hz. Seyyiduşşuheda'yı r.a. öldürdüler ama onun ölmesi Allah içindi, Allah'a itaat içindi, bütünüyle haysiyet ve onurdu onun için; bu nedenledir ki yenilgi sözkonusu değidir -bu ölümde, Allah'a- itaat etti o.

Seyyiduşşuheda -hz. İmam Hüseyin- de yenildi Kerbelâ'da, ama bu bir yenilgi değildi asla; o, öldürülerek bir dünyayı diriltmiş oldu.

Seyyiduşşuheda r.a islamın imdadına yetişti, Seyyiduşşuheda islamı kurtardı.

İslamı bizler için muhafaza etmiş olan, hz. Seyyiduşşuheda selamullahi alyeh'in fedakârlığıdır.

Hak İmamlar aleyhimusselam için okunan mersiye, ağıt, şiir ve methiyelerde her zaman ve her mekanın zaliminin işlediği cinayet ve zulümler en çarpık ve ezici şekilde hatırlatılmalıdır.

Zannetmeyiniz ki bu matem meclisleri, bu sînezen ve mersiye desteleri -matem grupları- olmasaydı 15 Hordad hadisesi -yine de- vuku bulurdu.

Bakın; o çağın en iyi kulları, hz. Seyyiduşşuheda r.a, Benî Hâşim -Hâşimoğulları-nın gençleri ve -hz. Hüseyin'in- ashabı şehid oluyor ve şehadetle göçüyorlar dünyadan; ama Yezid'in o iğrenç meclisinde -bu meseleden- söz açıldığı zaman hz. Zeyneb yemin ederek "Kerbelâ'da güzellikten -güzel hadiselerden- başka şey görmedik" diyor... Mükemmel bir insanın gidişi, kâmil bir insanın şehid oluşu Allah evliyalarının nazarında "güzel"dir; savaşıp da öldürüldüğü için değil, Allah yolunda savaştığı için, Allah yolunda kıyam etmiş olduğu için.

Ve son sözümüz şudur:

Bizim görevimizin ne olduğunu Hz. Seyyiduşşuheda İmam Hüseyin r.a belli etmiş durumdadır: Savaş meydanında sayıca az olmanızdan korkmayın şehadetten korkmayın.

Şunu unutmayın: Bir insanın amacı ve gayesi ne kadar büyük olursa, o oranda sıkıntıya katlanmaya hazır olmalıdır/İmam Humeyni -ks-

 

 

 

fha