Hastaneye Ödenen Ücret Artacak

Hastaneye Ödenen Ücret Artacak

Danıştay'ın iptal kararı üzerine muayenelerde katılım payının 2 TL'ye indiren SGK'ya, katılım payını arttırma yetkisi verildi.

Danıştay'ın sağlıkta katılım payını iptal etmesinin ardından muayenelerde alman katılım payını 2 liraya indirmek zorunda kalan Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK), katılım payını 20 liraya kadar çıkarma yetkisi verildi.

Düzenleme, SGK'nm bu yetkiyi hemen kullanacağı anlamına gelmiyor.
Kabul edilen düzenlemeyle ayrıca, ilk defa yatarak tedavi olanlara da yüzde 1 katılım payı ödeme zorunluluğu getirildi.

SGK bu oranı sıfıra kadar indirme veya yüzde 2'ye kadar çıkarma konusunda yetkili olacak. Yatarak tedavide alınacak katılım payı tutarı her bir tedavi için asgari ücretin en fazla dörtte biri (166 lira) tutarında olabilecek.

Sigortalılar ayrıca halen yatarak tedavide kullanılan ortez, protez ile iyileştirme araç ve gereçleri için yüzde 20 oranında katılım payı ödüyor.

TORBADA BAŞKA NELER VAR?

■ 2009 yılı için, Hazinemin net borç kullanım tutarı, 5 kat artırılarak 74.8 milyar liraya çıkartıldı.

■ Elektronik kimlik kartında kişilerin parmak biyometri verileri de yer alacak. Ancak bu parmak biyometri verisi, başka hiçbir yerde kaydedilemeyecek. Varlık Barışı'nm süresi 30 Eylül'e uzatıldı.

■ PTT, Bankacılık Kanunu'na tabi olmaksızın bankalarla yapacağı sözleşmeler doğrultusunda, bankaların şubesi bulunmayan yerlerde, bu bankalar adına şube işlemlerini yürütebilecek.

Meclis'te son iki günde kabul edilen düzenlemerle yapılan değişiklikler şöyle:

■ İşsizlik Fonundan GAP ve bölgesel kalkınma yatırım projelerine öncelik verilmek üzere bu yıl bütçeye aktarılacak tutar 3 milyar lira artırılarak 4,5 milyar liraya çıkartıldı. Fondan bütçeye 2008'de 1,3 milyar lira, 2009 yılında da 1,5 milyar lira aktarıldı.

■ Çiftçilerin, 31 Mayıs 2009 itibarıyla her türlü borçlarına 3 yılda ödeme olanağı sağlandı. Borçlar için tahakkuk etmiş gecikme zammından vazgeçilerek, ödenmeyen süreler için 3 aylık ortalama mevduat faizi oranında faiz yürütülecek.

Mecliste son iki günde kabul edilen düzenlemelerde yapılan değişiklikler şöyle:

■ Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan aldıkları öğrenim kredisi ve harç kredilerini bugüne kadar ödeyememiş olanlar, üç ay içerisinde borcun tamamını ödedikleri takdirde gecikme faizinin yüzde 75'i silinecek.

■ Tedavi oldukları sırada sosyal güvenlik kapsamında bulunmayanların üniversite ve devlet hastanelerine olan borçlarının yarısını ödemeleri halinde, kalan tutar silinecek.

■ Sayıştay kararıyla devlete iade edilmesi gereken düzenleyici ve denetleyici kurullarda 2006 yılından bu yana fazladan ödenen 3.5 milyon lira tutarındaki alacaklardan vazgeçildi.

■ Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı yönetici öğretmenlere 1 Temmuz 2006-23 Ocak 2009 tarihleri arasında fazladan yapılmış ek ödemelerin devlete iade edilmesi gerekirken, bu alacaklar da silindi.

ONLİNE İÇKİ SERBEST

İnternet üzerinden içki ve sigara satanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getiren düzenleme, Genel Kurul'da yasa metninden çıkarıldı.


Etiketler: tedavi hastane katılım payı SGK muayene