GDO kaynaklı tohumlar korkutuyor

GDO kaynaklı tohumlar korkutuyor

Genetiği değiştirilmiş organizmalara (GDO) karşı endişeler ortadan kaldırılıncaya kadar bu tür tohumlarla yapılacak bir üretime izin verilmemesi çağırısında bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği...

Genetiği değiştirilmiş organizmalara (GDO) karşı endişeler ortadan kaldırılıncaya kadar bu tür tohumlarla yapılacak bir üretime izin verilmemesi çağırısında bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, birlik merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Ulusal Biyogüvenlik Kanun Tasarısı Taslağı"nın halkın sağlığını ve toplum yararını gözetecek şekilde çıkartılmasını istedi.

Konunun ülke ve üreticiler açısından taşıdığı önem sebebiyle, TZOB olarak "Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların Türk Tarımına Olası Etkileri ve Ulusal Biyogüvenlik Yasa Tasarısı İstişare Toplantısı" düzenlediklerini ifade eden Bayraktar, toplantıya; üniversitelerden, kamu kurumlarından, sivil toplum örgütlerinden uzmanların katıldığını kaydetti.
Ulusal Biyogüvenlik Kanun Tasarısı Taslağı'nın son hali henüz açıklanmamasına rağmen edindikleri bilgilere göre taslak ile GDO ve ürünleri konusunda tüm faaliyetlerin tek bir kanun altında düzenlenmek istendiğini ifade eden Bayraktar, kanunun öngördüğü düzenlemelerle ilgili hususların Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından tek elden yürütülmesinin planlandığını belirtti.

Bayraktar, GDO'lu ürünlerle ilgili son karar mercii Bakanlar Kurulu olsa da yetkilerin tek bir bürokratik mercide toplanmasının, GDO'larla ilgili verilecek kararlarda müdahale endişesine yol açacağını söyledi.
Bayraktar, özetle şu görüşleri dile getirdi: "Yerli tohumculuk sektörünün büyük tohum firmalarının karşısında ayakta tutulmaya çalışıldığı bir aşamada, GDO'lu tohumlara yapılacak bir üretime izin verilmesi, şu an için teknolojiyi üreten değil alan konumunda olan ülkemizde tohumculuk sektörünün gelişimini sekteye uğratacak, tohumlukta dışa bağımlılığımızı daha da artıracaktır."