Cumhurbaşkanlığı, 2023'teki ortalama dolar kurunu paylaştı

Cumhurbaşkanlığı, 2023'teki ortalama dolar kurunu paylaştı

2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıklarıyla İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıklarıyla İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan genelgede, ‘makro ekonomik istikrarı korumak’, ‘üretimi artırmak’ ve ‘toplumun refah düzeyini yükseltmek’ iddiasıyla 2019-2023 döneminde On Birinci Kalkınma Planı'nın uygulandığının altı çizildi.

Tasarruf amacıyla kısıtlamalara yer verilen genelgede, acil ve çok zorunlu haller dışında yatırım programına çok yıllı proje alınmayacağı belirtilerek, "Getirilen bu sınırlamaya yatırım programı uygulama sürecinde de devam edilecektir. Yıllık proje tekliflerinin yatırım programına alınmasında azami ölçüde seçici olunacak, mevcut varlıkların ömrünü uzatan yatırımlara (bakım-onarım, yenileme vb) ağırlık verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

2023-2025 dönemi yatırım tekliflerinin 2023 yılı fiyatlarıyla hazırlanacağının belirtildiği genelgede, "Yıllık ortalama 1 ABD Doları=21,5051 TL olarak kullanılacaktır" ifadeleri yer aldı.

Genelge, genel taşıt alımlarına da kısıtlama getirilmesini öngördü. Bu konuda, “2023 yılında kaynağı ne olursa olsun, taşıt alımı sadece zorunlu hallerde yapılabilecektir” vurgusu yapıldı.

“ULUSLARARASI TAAHHÜDE GİRİLMEYECEK”
Öte yandan dış kredilerle ilgili de kısıtlamaya girildi. Buna göre, kaynağı ne olursa olsun Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) tarafından olumlu görüş verilmeyen ve yatırım programıyla ilişkisi kurulmayan hiçbir yatırım projesi için dış finansman arayışına başlanmayacağı ve uluslararası taahhüde girilmeyeceği kaydedildi.

Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılması için gerekli bakım ve onarımlara önem verileceği, yurttaşların acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyeceği aktarılan genelgede, şunlar kaydedildi:

Bütün kuruluşların 2023 Yılı Yatırım Programı hazırlıkları ile ilgili olarak bundan sonraki süreçte, yukarıda belirtilen hususlar ile 2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'nde belirtilen öncelikleri, esasları ve yatırım tavanlarını dikkate almalarını, tavan içinde kalmak kaydıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığının 5 Temmuz 2022 tarihli Yatırım Talepleri duyurusuna istinaden gönderdikleri yatırım tekliflerinde varsa proje bazındaki değişiklik önerilerini ivedilikle kaya.sbb.gov.tr adresinde yer alan Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa) aracılığıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığına göndermelerini rica ederim.