Çocuklarınız TV'ye emanet ya zihin sağlıkları?

Çocuklarınız TV'ye emanet ya zihin sağlıkları?

Çocuklar yılın yaklaşık olarak 900 saatini okulda geçirirken, 1200 saatini ise televizyon izleyerek geçiriyor...


Yapılan araştırmalaragöre, çocuklar yılın yaklaşık olarak 900 saatini okuldageçirirken, 1200 saatini isetelevizyon izleyerekgeçiriyor. Şiddettencinselliğe, subliminalmesajlardan ürünyerleştirmeye kadar birçok etkene maruz kalançocukların kendilerini medyanın olumsuz etkilerindenkoruması adına medya okuryazarlığı dersi artık birseçenek değil zorunluluk olarak ortaya çıkıyor. 
 
Medya okuryazarlığı dersi, bugün başta ABD, Kanada, Avusturalya, Japonya, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere, Avusturya, Belçika, İsviçre… gibi pek çok gelişmiş ülkelerde zorunlu ders olarak ele alınıyor. Medyakullanıcısı ve izleyicisi olan çocukları, medyanın olumsuzetkilerine karşı korumayı hedefleyen bir ders olarak müfredatlara girdi. Türkiye'de ise seçmeli ders olmaktan öteye gidemedi.
 
2013 yılında Meclise,  Medya Okuryazarlığı dersininzorunlu olmasına yönelik verilen önergeden sonuçalınamadı. Konunun önemine dikkat çekmek isteyenuzmanlar "Kendini çizgi kahraman sanarak balkondan atan çocuğun hazin sonu ortada iken, böyle bir dersinokullarda zorunlu olmaması talihsizlik" dedi.   
 
Türkiye’de Medya Okuryazarlığı Ehil Ellerde Değil
 
Türkiye'de, ilköğretim 2. kademede seçmeli ders olarak verilen Medya Okuryazarlığı dersi, zorunlu değil seçmeli bir ders olduğu için kadro açılmıyor ve atama da yapılmıyor. Ders, ek ücret karşılığında Türkçe, SosyalBilgiler gibi dersin içeriğinden bağımsız, alanda ehil olmayan öğretmenler tarafından veriliyor. Bu durum dadersin amacına ulaşılmasına engel teşkil etmekle birliktedersi vasıfsızlaştırıyor. 
 
Pedagojik Formasyon Eğitimi Almış İletişimMezunları Bekliyor
 
İletişim fakültelerinden mezun olup, 1 yıl da pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adayları, MedyaOkuryazarlığı dersinin zorunlu olmasıyla birlikte dersinkendilerine bırakılmasını istiyor.  Akademik bilgileri ileöğretmen adayları bu göreve hazır. Twitter’dabaşlattıkları #MedyaokuryazarlığıZorunluolsun etiketiyle birlikte bir çok akademisyen ve sektör çalışanlarınındesteğini sağlayan öğretmen adayları, MEB Komisyonu’nun bu seslere kayıtsız kalmasından şikayetçi.
 
Medya Okur Yazarlığı Nedir?
 
Medya Okuryazarlığı, bir medya içeriği ile karşı karşıya kalındığı zaman medya mesajlarını daha iyi anlayabilmek için bilişsel, duyuşsal, estetik ve etik nitelikleri bir bütün olarak kullanabilme becerisinigeliştirme süreci olarak tanımlanıyor.
 
Gelişmiş medya okuryazarlığı medyanın insanlar daha da önemlisi çocuklar üzerindeki olumsuz etkisiniazaltmak için en doğru yaklaşım olarak biliniyor Diğer bir deyişle Medya Okuryazarlığı Dersi medyanın çocuklarıkontrol altına alma çabasına karşı en etkili yaklaşım.
 
ABD’de medya eğitimi 1932 yılından beri veriliyor. New York Times’ın gazetesinin girişimi ile başlayan bu sürece başta 350 basın kuruluşu destek vermişti. Bu işe okullaraçeşitli gazeteler gönderilerek başlanmıştı. On binlerceöğretmen medya okuryazarlığı eğitiminde görev almıştı. Günümüzde Medya Okuryazarlığı Dersi ABD’de zorunlu dersler listesinde yer alıyor.
 
Televizyon izlemede oranında ABD dünyada ilk sırada,televizyonun en çok izlendiği ikinci ülke ise Türkiye.
 
Yapılan bilimsel araştırmalar, Türkiye’de televizyonizleme oranının günde ortalama 3-5 saat aralığında olduğunu gösteriyor. Bu hesaplama ile bir kişi neredeysegünün altıda birini, bir yılın da yaklaşık %19’unutelevizyon izleyerek geçiriyor.
 
Ülkemizde çocukların televizyon izleme konusunda neredeyse tamamen özgür oldukları, bütün yaş grupları itibarıyla günde ortalama 4 saat televizyon izledikleri ve %82 oranında televizyon izlemeye yönelik kararlarını kendilerinin verdikleri, istedikleri programı seçerek,istedikleri saate kadar izleyebildikleri tespit edilmişti.
 
Yapılan araştırma ve değerlendirmeler, görsel, işitsel veyazılı medya karşısında, savunmasız bir alıcı konumunda bulunan çocukların, ilköğretimden başlayarak medyakarşısında bilinçlendirilmelerinin gerekliliğini ortaya koyuyor.
 
İnsan kaynağımızın psiko-sosyal ve eğitsel problemleri azaltmak özellikle çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri içinMEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİNİN ZORUNLU hale getirilmesi bir ihtiyaç.