Başörtüsü Eylemleri'nde Bu Hafta(FOTO)

Başörtüsü Eylemleri'nde Bu Hafta(FOTO)

Ankara'da 529., Sakarya'da 554.,

"Kilis’e roket yağıyor, NATO’dan ses yok. Zaten NATO Genel Sekreteri daha önce Müslümanlar için savaşmaya niyetlerinin olmadığını açıklamıştı."

ANKARA İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ PLATFORMU’NUN
23 NİSAN 2016 TARİHLİ 529. HAFTA BASIN AÇIKLAMASI

Değerli misafirler! Basın açıklamamıza hoş geldiniz.

İsrail’in 1967 Haziran’ında 6 Gün Savaşı sonucu Kudüs’ü işgal etmesi sonrası Müslüman halklarda oluşan tepkileri yumuşatarak kontrol altına alma amacı ile ABD’nin telkinleriyle toplanan İslâm Konferansı daha sonra İslâm İşbirliği Teşkilatı adını aldı. Dünya Müslümanlarının hayalinde artık İslâm Ülkeleri bir birlik oluşturuyordu. 56 Müslüman ülkenin katılımıyla meydana gelmiş olan İslâm İşbirliği Teşkilatı Birleşmiş Milletler’den sonra dünyanın milletlerarası en büyük kuruluşu. Dünya siyasetinde hiçbir önemi olmayan bu teşkilat aidatlarını bile düzenli toplayamıyor. Bosna’dan Keşmir’e, Çeçenistan’dan Somali’ye kadar İslâm topraklarında savaşlar, işgaller, katliamlar olurken hiçbir varlık gösteremedi. Zira bilindiği gibi İslâm ülkelerinin ezici bir çoğunlunda yöneticiler Batı yanlısı kadrolardan oluşuyor ve kendi halkları üzerinde Batının sömürge valileri gibi terör estiriyorlar. Dolayısıyla bu yöneticilerin oluşturduğu İslâm İşbirliği Teşkilatı da bugüne kadar Müslümanların hiçbir derdine şifa olmadı. Bu yıl Mısır’ın üç yıllık dönem başkanlığını Türkiye’ye devretmesi ve İslâm Ordusu haberleri teşkilat ile ilgili yeni ümitlerin yerleşmesine vesile olsa da, önümüze daha çok zorlukların çıkarılacağı ortada. Bizde yönünü batıya dönmüş aydın takımı ise hemen “eksen kayması” tartışmalarını piyasaya sürerek İslâm ülkeleri ile yakınlaşmaktan duydukları rahatsızlıkları dile getirdiler. Bizim aydın takımına göre, gerekirse halkımız aç bile kalsın. Yeter ki Türkiye yönünü Batı’dan İslâm dünyasında dönmüş olmasın. Oysa ABD, Suudi Arabistan’ın resti üzerine hemen harekete geçerek Başkan Obama’yı Suudi Arabistan’a gönderdi. Konu Suudi Arabistan’ın elindeki 750 miyar dolarlık ABD’nin devlet tahvilleri olunca, Riyad valisinin karşılaması Obama’yı hiç de rahatsız etmedi herhalde.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda açıklanan Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye Raporu, Avrupa’nın Türkiye’ye bakış açısını göstermesi açısından ibret verici. “Katılım Süreci” ifadesinin “Müzakere Süreci” ifadesiyle yer değiştirmiş olması, Türkiye’nin AB’ye katılımının henüz çok zor olduğunu gösteriyor. Akkuyu Nükleer Santrali ve Güneydoğu Anadolu’da teröre karşı verilen mücadeleden kaygı duyan AP raporu muhalefet bültenini andırıyor. Avrupa Birliği’ne girmek için yarım asırdır Avrupa’nın kapısında bekleyen, Avrupalıların bir dediğini iki etmeyen, kanunlarında AB standartları diyerek olmayacak değişiklikler yapan Türkiye, bakalım ne zaman “yeter artık” diyebilecek.

Batı bugüne kadar Türkiye’ye hep iki yüzlü davrandı. NATO güya Türkiye’yi dış tehditlere karşı koruyacaktı. Kilis’e roket yağıyor, NATO’dan ses yok. Zaten NATO Genel Sekreteri daha önce Müslümanlar için savaşmaya niyetlerinin olmadığını açıklamıştı. Cenevre’de alınan karara göre güya Suriye’de ateşkes uygulaması var ama, Halep civarında Esed, Rusya ve İran güçleri tarafından sivil Müslüman katliamı halen devam ediyor. Batı, ABD ve Rusya; PYD-YPG güçlerine yardıma ısrarla devam ediyorlar. Suriye’de terör örgütleri eliyle istedikleri fiili durumu oluşturdukları anda yeni harita için duruma el koyarlar her halde. Osmanlı Devleti sonrası rahat yüzü görmeyen İslâm coğrafyasında Müslümanlar özlenen birliğe kavuşmadan adil bir yönetimin sağlanması zor görülüyor.

Bütün insanların akıl, nesil, can, mal ve din emniyetlerinin sağlandığı bir dünyada buluşmak temennisiyle katılımlarınız için teşekkür ederiz.
ANKARA İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ PLATFORMU

 

 

Sakarya 554. Hafta: Kaos ortamı ülkede askeri vesayetçi yapılara, bölgede İsrail'e yarıyor!

Sakarya Adalet ve Özgürlükler Platformu, 554. hafta basın açıklamasında siyasal baskı ve kutuplaşmanın toplumsal kardeşliğe verdiği zarara karşı herkesi dikkatli olmaya davet ederken; kaos ortamının ülkede askeri vesayetçi yapılara, bölgede ise İsrail’e yaradığını söyledi

Sakarya Adalet ve Özgürlükler Platformu, 554. hafta basın açıklamasında siyasal kutuplaşmanın toplumsal kardeşliğe verdiği zarara karşı herkesi dikkatli olmaya davet etti ve “Sizin hislerinizi, beklentilerinizi ve desteğinizi; şu üç günlük dünya saltanatı, sarayda taht kavgası uğruna istismar edenlerin tuzağına düşmeyin.” dedi. Platform adına Sakarya Dayanışma Derneği’nden Kadrican Mendi’nin okuduğu açıklamada “Siyasal iktidar gücünü elde tutma kavgası, sadece siyaseti değil toplumu da parçalayan bir hal aldı… Eğer dikkatli davranmazsanız; sadece bugünlerin değil, yarınların da heba edildiğini anlamak için çok geç kalmış olabilirsiniz. Ülkenin batı yakasında gündelik hayatın normal seyrinde akmasına bakıp, doğusunda yaşanan şiddet sarmalının şehirleri ve ortak bir geleceği nasıl yıkıp geçtiğini görmezseniz; size ‘barış’ diyeni ‘düşman’, kin ve nefret siyaseti güdenleri ise ‘dost’ zanneder, yanılırsınız. Dün, ‘Ergenekon’dan, darbelerden, askeri vesayet’ten şikayet edenlerin, bugün Ergenekon zihniyetiyle uzlaşmasına göz yummayın. Peşpeşe içi boşaltılan davalarla, onlarca yıllık paramiliter yapıların halkımıza verdiği zararların, yeni iktidar ittifakları için masadan kaldırılmasına sessiz kalmayın. Yarın askeri vesayetin yeniden güç kazanmasına yol açacak baskı politikalarına, dahası her türlü yanlışın yasal teminat altına alınarak korunma çabasına dikkat edin.” İfadelerine yer verildi.

Açıklamada ülkedeki şiddet ve kaos ortamının barışı değil yıkımı getirdiği ve toplumu karamsar ve ümitsiz bir noktaya sürüklediği uyarısı yapılarak, “Allah’ın yasak ettiği her türlü çirkinliğin, fahşanın, azgınlığın ve hayasızlığın üzerinin her defasında örtülmesine müsaade edersiniz, yozlaşmışlığın ve çürümüşlüğün memleketi topyekün ifsad etmesine razı olmuşsunuz demektir. Buna müsaade etmeyin! Kendi dünya menfaatleri için, bu topraklardaki herkesin insanca yaşama hakkını gasp edenlere sessiz kalmayın.” denildi. Bölge ülkelerindeki kaos ortamının İsrail’in işine geldiğine dikkat çekilen açıklamada “Bunun son örneği, Netanyahu kabinesinin yaklaşık 50 yıldır işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde toplanması oldu. Bu toplantı, İsrail’in bölgedeki işgalini kalıcılaştırma ve yaygınlaştırmaya dönük açık bir girişimidir. Arap, Çerkes ve Türkmen halklarını Golan’dan sürerek bölgeyi gasp eden İsrail, buradaki askeri varlığıyla da bölgesel bir barışı engellemek için her türlü hesabı uygulamaya koymaktadır. Buna karşı İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinin bu meseleye dair sessizliği de elbette ibret vericidir. Biz, buradan bir kez daha, öncelikle Hükümet’e, siyonist İsrail ile siyasi, askeri, ticari, diplomatik ve akademik her türlü ilişkiyi kesmeye çağırıyoruz.” denildi.

 

Sakarya Adalet ve Özgürlükler Platformu, 554. Hafta Basın Açıklamasının Tam Metni

Değerli basın mensupları, duyarlı Sakarya halkı;

Siyasal iktidar gücünü elde tutma kavgası, sadece siyaseti değil toplumu da parçalayan bir hal aldı. Kendi seçmenini kaybetmeme uğruna her şeyin ters yüz edildiği şu zamanlarda, hakka ve adalete şahitlik, her zamanki gibi büyük önem taşıyor. Çünkü televizyon ekranlarının, gazete sayfalarının kahir ekseriyatı, gerçekleri çarpıtmak için çalışıyor. İnsanları ahmak yerine koyan, toplumu zihinsel bir körlüğe mahkûm etmek isteyen bu büyük siyasal kavgaya ve onun ideolojik araçlarına karşı herkesi dikkatli davranmaya davet ediyoruz. Sizin hislerinizi, beklentilerinizi ve desteğinizi; şu üç günlük dünya saltanatı, sarayda taht kavgası uğruna istismar edenlerin tuzağına düşmeyin.

Eğer dikkatli davranmazsanız; sadece bugünlerin değil, yarınların da heba edildiğini anlamak için çok geç kalmış olabilirsiniz. Ülkenin batı yakasında gündelik hayatın normal seyrinde akmasına bakıp, doğusunda yaşanan şiddet sarmalının şehirleri ve ortak bir geleceği nasıl yıkıp geçtiğini görmezseniz; size ‘barış’ diyeni ‘düşman’, kin ve nefret siyaseti güdenleri ise ‘dost’ zanneder, yanılırsınız. Dün, ‘Ergenekon’dan, darbelerden, askeri vesayet’ten şikayet edenlerin, bugün Ergenekon zihniyetiyle uzlaşmasına göz yummayın.

Peşpeşe içi boşaltılan davalarla, onlarca yıllık paramiliter yapıların halkımıza verdiği zararların, yeni iktidar ittifakları için masadan kaldırılmasına sessiz kalmayın. Yarın askeri vesayetin yeniden güç kazanmasına yol açacak baskı politikalarına, dahası her türlü yanlışın yasal teminat altına alınarak korunma çabasına dikkat edin.

Yürütülen şiddet siyasetinin, bize barışı değil yıkımı getirdiğine, toplumu parçalayıp, giderek daha çok karamsar ve ümitsiz bir noktaya sürüklediğine şahit olun! Şayet sizin için ‘şehitlik’ teklif edenlerin ‘vatan, millet’ nutuklarına bakıp; kendi oğullarının ve kızlarının sürdüğü sefahati, ele geçirdiği serveti görmezseniz; bu ülkenin iç barışı, sosyal refahı ve adaleti için emek harcayanlara karşı kışkırtanların kirli hesaplarına kurban edilirsiniz.

Allah’ın yasak ettiği her türlü çirkinliğin, fahşanın, azgınlığın ve hayasızlığın üzerinin her defasında örtülmesine müsaade edersiniz, yozlaşmışlığın ve çürümüşlüğün memleketi topyekün ifsad etmesine razı olmuşsunuz demektir. Buna müsaade etmeyin! Kendi dünya menfaatleri için, bu topraklardaki herkesin insanca yaşama hakkını gasp edenlere sessiz kalmayın.

Değerli dostlar,

Bir yandan biz, giderek boğucu bir atmosfer altında bunalırken, diğer yandan da bölge halkları her gün daha büyük felaketlerin kurbanı oluyor. Suriye’de devam eden savaş hali, milyonlarca insanın yerinden yurdundan olması, Ege ve Akdeniz sularında boğulup giden mazlumlar, Irak’ta insanların ortasında patlatılan bombalar, Mısır’daki askeri darbenin yasakları ve bu darbeci Sisi yönetiminin sponsoru Suudi rejimin mezhepçi ifsadı, bölgeyi sürekli bir kaosa mahkum ederken; kendi topraklarımız üzerindeki söz hakkı maalesef küresel güçlerin ve batılı ittifakların eline geçiyor.

Ve bu kaos ortamı, en çok işgal edilmiş Filistin topraklarındaki siyonist güçlere yarıyor. Bunun son örneği, Netanyahu kabinesinin yaklaşık 50 yıldır işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde toplanması oldu. Bu toplantı, İsrail’in bölgedeki işgalini kalıcılaştırma ve yaygınlaştırmaya dönük açık bir girişimidir.

Arap, Çerkes ve Türkmen halklarını Golan’dan sürerek bölgeyi gasp eden İsrail, buradaki askeri varlığıyla da bölgesel bir barışı engellemek için her türlü hesabı uygulamaya koymaktadır. Buna karşı İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinin bu meseleye dair sessizliği de elbette ibret vericidir.

Biz, buradan bir kez daha, öncelikle Hükümet’e, siyonist İsrail ile siyasi, askeri, ticari, diplomatik ve akademik her türlü ilişkiyi kesmeye çağırıyoruz. Mavi Marmara katliamcılarıyla yürütülen pazarlıkların, siyonist işgali meşrulaştırmaya yönelik görüşmelerin derhal sonlandırılmasını istiyoruz.

Sakarya Adalet ve Özgürlükler Platformu adına Sakarya Dayanışma

Derneği

Sakarya 554. Hafta: Kaos ortamı ülkede askeri vesayetçi yapılara, bölgede İsrail

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.