Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Dolar Genelgesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Dolar Genelgesi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 16 maddelik genelge yayımladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 16 maddelik genelge yayımladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, belediye ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin Türk Lirası üzerinden gerçekleştirilmesini istedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Menderes Türel, ABD'nin Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımlarına karşı 16 maddelik genelge yayımladı.

Belediye birimlerine gönderilen genelgede belediye ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin Türk Lirası üzerinden gerçekleştirilmesi başta olmak üzere, teknolojik cihazlarda ‘yerli ve milli ürünlerin' kullanımının desteklenmesine kadar pek çok husus yer alıyor.

Genelgenin uygulanması noktasında kararlılıkla hareket edileceğini belirten Türel, "Bugüne kadar her türlü yolla ülkemize ve milletimize diz çöktürmeye çalışanlar, şimdi de ekonomik bir savaşla bunu denemektedir. Ülkemize ve milletimize karşı yeni bir saldırı ile karşı karşıya olduğumuz bu günlerde, milletimizin manevi hisleri ve taşıdığımız mesuliyetin bir gereğiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bir dizi önlem alma zorunluluğu doğdu. Her daim devletimizin yanında olduğumuzun bir göstergesi olan bu genelgede yer alan hususlara uyulması noktasında azami hassasiyet gösterileceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerinde bulundu.

'SÖZLEŞMELER YABANCI PARA CİNSİNDEN YAPILMAYCAK, GIDA-İÇECEK ÜRÜNLERİ YERLİ OLACAK'

Türel'in imzasıyla yayımlanan genelgede yer alan maddeler şu şekilde:

-Büyükşehir Belediyesi birimleri ve şirketlerince, yasal mevzuat hükümleri ile cevaz verilse dahi, hiçbir şekilde yabancı para cinsinden sözleşme yapılmayacaktır.

-Lisans ücreti ödenen yabancı menşeli yazılımlar yerine, lisans ücreti ödenmeyen yerli ve milli yazılımımız olan ‘pardus'a (TÜBİTAK tarafından geliştirilen bir işletim sistemi) ivedilikle geçiş hususunda gerekli işlemler yapılacaktır.

-Kamu İhale Kurumunun (KİK) ilgili tebliğleri doğrultusunda, elektronik cihazlar, cep telefonları, bilgisayar ve diğer teknolojik cihazlarda yerli üretim veya yerli marka tercihine özen gösterilecek ve yabancı ürün seçeneğinde, başta ABD olmak üzere ülkemize siyasi ve ekonomik tehdit uygulamaya çalışan ülkelerin ürünleri dışındakiler tercih edilecektir.

-Yapı, tesis, imalat, ikmal, tamir, bakım, asansör, havalandırma, ısıtma ve soğutma sistemlerinde, iş makineleri, temizlik ürünleri, robotları ve yükleyicilerde KİK ilgili tebliğleri doğrultusunda yerli ürün veya markalar tercih edilecek, yabancı ürün alım zaruretinde ise ABD ürünlerinden kaçınılacaktır.

-EFT, havale, kambiyo, kredi gibi işlemler tamamen TL cinsinden gerçekleştirilecek, Büyükşehir Belediyemiz birimleri ve iştirakleri hiçbir şekilde yabancı para cinsinden vadeli-vadesiz mevduat hesabı açmayacak, açılmış olanlar sonlandırılacaktır. Büyükşehir Belediyesi şirketleri zorunlu olmadıkça dövizle işlem yapmayacaktır. Borç ödemeleri karşılığı tutulanlar dışında hiçbir belediye şirketinin döviz hesabı olmayacak, var olanlar derhal Türk Lirası'na çevrilecektir.

-Belediye ve iştiraklerine ait sosyal tesis ve işletmelerde gıda-içecek ürünleri yerli olacaktır.

-4734 sayılı kanunun 63'üncü maddesi ve 2017/22 sayılı Başbakanlık Genelgesinde, açık olarak ihale dokümanlarında ürünlerin niteliğine göre yüzde 15 oranına kadar yerli malı avantajı sağlanabileceği belirtilmekte, hatta bazı ürünlerde yüzde 15 oranında yerli malı teklif eden isteklilere fiyat avantajı sağlanması zorunlu tutulmaktadır. Yine, aynı şekilde bu dokümanlarda yerli ürün sunumunu engellemeye yönelik hiçbir ibare bulunmayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede satın alma süreçlerinde bu kural ve talimatlara göre doküman ve teknik şartnameler hazırlanacak ve buna göre işlem tesis edilecektir.

-Yerli olmayan ürün/cihaz/ekipmanların satın alınması ya da kiralanması, zaruret olmadıkça yapılmayacak, halen kiralama suretiyle kullanılanların da kira süreleri uzatılmayacaktır.

-Hiçbir gerekçe ile ilave binek aracı alım ve kiralaması yapılmayacak, mevcut hizmet araçlarının iş dışında kullanımı kesinlikle önlenecektir.

-İhaleli işler kapsamında yüklenici tarafından kullanılacak/tedarik edilecek araç/cihaz ve ekipmanların da yukarıda belirtilen şartlarda olması sağlanacaktır.

-Büyükşehir Belediyesi birimlerince gerek STK ve gerekse farklı kurumlarla yürütülen ortak projelerde de bu hassasiyetlere dikkat edilecektir. Yeni hizmet binası yapım ve kiralaması ve var olan binaların zorunluluk içermeyen büyük tadilat/tamiratı yapılmayacaktır.

-Sosyal medya kullanımı, teşviki kapsamında herhangi bir bütçe tahsisi yapılmayacak, var olanlar dondurulacaktır.

-Acil ihtiyaç gerekmedikçe mobil cihazlarda yenilemeye gidilmeyecektir.

-Belediye çalışanları, meclis üyeleri ve diğer kişilerle yurt dışına gezi içerikli seyahat programları yapılmayacaktır.

-Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen programlarda eğlence türü etkinliklerden kaçınarak yerine kültür-sanat içeren etkinlikler tercih edilecektir.

-Tasarruf tedbirlerine azami riayet edilecektir.