Abdurrahman Dilipak: Ağlayın Su Yükselsin, Belki Kurtulur Gemi

Abdurrahman Dilipak: Ağlayın Su Yükselsin, Belki Kurtulur Gemi

Habervakti.com yazarı Abdurrahman Dilipak'ın yazısını iktibas ediyoruz

Abdurrahman Dilipak / Ağlayın Su Yükselsin, Belki Kurtulur Gemi

HABERVAKTİ.COM

G20 zirvesinde skandal bir bildiri yayımlandı!
G20 bildirisi daha ilk günden yayınlandı.
Aceleleri vardı.
Çin ve Rusya devlet başkanı sıfatıyla katılmadı.
İspanya gözlemci olarak katıldı. “Afrika Birliği”, “Avrupa Birliği” gibi G20 üyesi oldu.
Tahıl koridorunun açık kalması için Türkiye’nin çabalarından dolayı teşekkür edildi.

Bizim Media, zirve bildirisi ile ilgili olarak G20'nin ilk gününde sonuç bildirgesi de yayımlandı.
G20 liderlerinin anlaştığı sonuç bildirgesinde Ukrayna konusunda tüm üye devletlerin BM sözleşmesine uygun hareket etmesi gerektiği belirtildi. “Ukrayna savaşı konusunda tüm devletler BM sözleşmesinin ilke ve amaçlarına uygun hareket etmeli”, “Ukrayna'da ek toprak kazanımı için güç kullanımı ya da tehdit dili kullanılmasından uzak durulmalı” denilmiş ve “Ukrayna konusunda farklı görüşler ve değerlendirmelerin mevcut olduğuna'' vurgu yapılmış.. “Rusya ve Ukrayna'ya tahıl, gıda maddeleri ve gübrenin derhal ve engellenmeden Rusya ve Ukrayna'dan teslimatının sağlanması çağrısı yapıyoruz. Çatışmaların barışçıl çözümü ile diyalog ve diplomasi yoluyla krizlerin çözülmesi çabaları kritik öneme sahip. Nükleer silahların kullanılması veya kullanmakla tehdit edilmesi kabul edilemez” denilmiş..
Ha! Bir de “2050 yılına kadar net sıfır karbon salımı için temiz enerji konusunda yılda 4 trilyon dolar gerekiyor” demişler.
20 devlet başkanı bunun için bir araya gelmişler.
Değer mi idi yani.
Bu kadarsa “Dağ fare doğurdu” diyebiliriz aslında ama “kazın ayağı öyle değil.
Bu kadarı bizim medianın azizliği mi diyelim ya da anladığı kadarı mı diyelim.

Tabi, bu bize açıklanan kısmı. Oysa bildiri 29 ana başlıktan oluşuyor GİRİŞ ve SONUÇ bölümleri ile. Bu arada 9. 14. 16. ve 20 maddeler açıklanmamış. Yani açıklanan 25 ana başlık ve 25 alt başlıktan oluşuyor. Yani, 11 Bölümde, 50 konu başlığı var.

2. Bölümün başlığı “Gezegen, insan, barış ve refah için". ”Güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyüme” için “küresel ekonomik durum” değerlendirmesi yapılıyor. “Büyüme için ticaretin kilidini açılması için öneriler” sıralanıyor. Bir yandan “Çalışma ekonomisi, emek ve istihdam konusunda GELECEĞE HAZIRLANMA konusu”na vurgu yapılıyor. Ve FİNANSAL KATILIM VE ENTEGRASYONUN GELİŞTİRİLMESİ”nden söz ediliyor. Hemen arkasından KAYIT DIŞI VE YOLSUZLUK İLE MÜCADE konusu ele alınıyor.

Ekonomik programın 2. Bölümünde ise “Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde (SDGS Sustaınable Development Goals) ilerlemeyi hızlandırmaktan'' söz ediliyor ve SDGS'ye ulaşmanın taahhüt edilmesi şartı getiriliyor.
Tabi bu tek para, Karbon ayak izi, Performans Pass. İle mümkün. “Tek dünya, Tek aile ve Tek gelecek” değil mi?

“Açlığın ve yeterli beslenmeyin ortadan kaldırılması”nı da ne zaman konuşmuşlarsa konuşmuşlar işte ve tabi Sentetik et, böcek yeme, hibrit tohum konusu da ele alınmış olması gerekir.
“Bunun için gıda ve enerji güvensizliğinin makroekonomik etkileri ve sonuçları” değerlendirilmiş. Eş zamanlı olarak “Küresel sağlığın güçlendirilmesi ve tek sağlık yaklaşımının uygulanması”nı karara bağlamışlar. Dahası var, “Sağlık politikalarının uygulanmasında finansal maliyetler konusunda işbirliği” kararı da alınmış. Hizmet sunumu konusunda kalite ve verimlilik için eğitim konusu da kayda alınmış. Taraf ülkeler bu konuda “Birlikte, ortak bir anlayışla, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin dönüştürücü gücünü kullanma konusunda ortak hareket etme” konusunda da anlaşmışlar.

C bölümünde, 10. Maddeden sonra işin rengi daha da değişiyor.

“Sürdürülebilir bir gelecek için yeşil kalkınma paktı kuracaklarmış”
Yani NATO gibi yeni bir Pakt! Bu Pakt
“iklim değişikliği ve geçiş yollarından kaynaklanan makroekonomik riskler” konusunda politikalar geliştirecekmiş. Dahası var. “Sürdürülebilir kalkınma için yaşam tarzlarının akımlandırılması” da bu paktın ilgi alanında olacak. Ve “Döngüsel bir ekonomi dünyası tasarlamak” Bu 13. Madde. “Temiz, sürdürülebilir, adil, ulaşılabilir ve kapsayıcı enerji dönüşümleri için yöneylem planları ve politikalar oluşturmak”

15. Maddeden sonrası, yine KURULACAK PAKT’ın görev alanı içinde;
“İklim ve sürdürülebilir finansmanın sağlanması”,
“Ekosistemlerin korunması, koruması, sürdürülebilir kullanılması ve onarılması”,
“Okyanus temelli ekonomiden yararlanmak ve korunmak”,
“Plastik kirliliğinin sonlandırılması”,
“Yarının Cyber şehirlerinin finansmanı” ,
“Afet riskinin azaltılması ve dayanıklı altyapı inşa edilmesi”
konusu var. Küresel kozmik felaketler için hayatta kalma imkânları sunan güvenli mekânlar oluşturma bundan sonrası için ayrı ve önemli bir konu.

D bölümünde PAKT’ın koordinasyonunda, öyle anlaşılıyor ki, bundan sonraki süreci yönetmek için, öyle DSÖ, WEF üzerinden bir şeyler yapmak yerine, daimi bir merkez ve sekretarya oluşturuyorlar. Yapay zeka ve yapay bilinci de buna bağlayacaklar. Bu merkez “21. yüzyılın çok taraflı kurumlarının koordinasyon, oryantasyon, optimizasyonunu sağlayacak. “Çok taraflılığın yeniden güçlendirilmesi, sorunların çözümlenmesi” bu merkezin işi olacak. Bu yapı içinde FED, LOBOR, IMF, Dünya Bankası yerine, ulusal merkez bankaları, Rezerv Para konusunun yerine global tek sanal, kripto para için “uluslararası finansal kurumların reformu” bu PAKT’ın öncelikli işi olacak. Ve tabi bu sistem “Küresel kredi, destek, teşvik ve borçlanma kurallarının belirlenmesi, denetimi ve yönetimi konusunda görevli olacak.

E Bölümünde ele alınan konular şöyle: “Dijital dönüşüm planlaması ile teknolojik dönüşüm ve dijital kamu altyapısının global sisteme entegre edilmesi için eylem planı hazırlanması, dijital ekonomide emniyet, güvenlik, direnç ve güvenin oluşturulması için sosyal siyaset planlaması, tüm kripto varlıklar ile ilgili politikaların tespiti, mevzuatın şekillendirilmesi, eğitim ve uyumu ile ilgili ve düzenlemelerin yapılması. “MERKEZ BANKALARININ TEK BİR DİJİTAL PARA BİRİMİNE GEÇİŞİ İÇİN hazırlık, işbirliği, eğitim ve uyum. Bu konuda global ekonomik düzenin uyumlu hale getirilmesi için DİJİTAL EKOSİSTEMLERİN GELİŞTİRİLMESİ, yapay zeka'nın (AI) tüm dünyada herkesin çok amaçlı olarak erişimine açık olması” Bu sistem sadece MetaVerse için değil, Alçak irtifa uyduları, 5G entegrasyonu ile Nesnelerarası iletişime açılarak NeuraLinkle global network oluşturulması da karar altına alınmış gözüküyor.

Son bölümde; TEK VERGİ sistemine geçilmesi ve uluslararası vergilendirme altyapısının kurulması, Toplumsal cinsiyetin desteklenmesi, Cinsiyet eşitliği ve tüm kadınların ve dezavantajlı gruplara pozitif ayırımcılık uygulanarak güçlendirilmesi, ekonomik ve sosyal statülerinin yeniden tanımlanması ve örgütlenmesi karar altına alıyor. Toplumsal cinsiyet konusunun desteklenmesi, Toplumsal cinsiyetin media ve siber imkânlarla desteklenmesi, Cinsiyet ve iklim politikalarının ilişkilendirilmesi, kadınların, beslenme, gıda güvenliğinin, beslenmesinin ve refahının güvenliğinin garantiye alınması, kadının ve toplumsal cinsiyet gruplarının güçlendirilmesi için çalışma grubu oluşturulması yönünde karar alınmış.

Ve sonuç: “Daha kapsayıcı bir dünya yaratmak” için Finans sektörünün sorunları ve yeniden yapılandırılarak, para hareketinin izlenmesi, Terörizm, kontrol dışı unsurların kontrolü, kayıt ve kontrol dışı para hareketlerinin izlenmesi.

Daha bu konuyu çok konuşacağız. Bugünlük bu kadar.

Bunları not edin ve bundan sonra Siyasetçileri ve bürokratları, sermaye, akademi, STK’ları izleyin. Şehrinizdeki siyasilere, partizanlara sorun. Bakın bakalım, iktidar ya da muhalefetten bir itiraz yükselecek mi?

Selam ve dua ile.