Yahudilik 'din olmaktan' çıkıyor...

Yahudilik 'din olmaktan' çıkıyor...

Pew Araştırma Merkezi’nin sonuçlarını geçtiğimiz ay açıkladığı ‘Amerikan Yahudilerinin Portresi’ anketi Yahudi dünyasında büyük ses getirdi...

Anket sonucuna göre Amerikan Yahudileri için Yahudilik bir din olmaktan çıkıyor, kültürel ve tarihi bir kimlik haline geliyor

 

Yahudilik 'din olmaktan' çıkıyor...
Pew Arştırma Merkezi’nin yaptığı bir ankete göre Amerikan Yahudilerinin büyük çoğunluğu Yahudi oldukları için gurur duyduklarını söylüyor ve kendilerini Yahudi toplumuna bağlı hissediyorlar. Bu anket aynı zamanda Amerika’daki Yahudi kimliğindeki değişimi de ortaya koyuyor; artık her beş Amerikan Yahudisi’den biri (%22) kendini herhangi bir dine mensup olmayan biri olarak tanıtıyor.

Dini inanışları sorulduklarında Yahudi oldukları cevabını veren Amerikalı yetişkinlerin sayısı, 1950’lerden beri yarı yarıya düşmüş durumda; şu anda da bu oran yüzde 2’nin biraz altında. Bu arada ataları veya yetişme tarzları Yahudi olan, ama kendilerini ateist, agnostik veya dinsiz olarak tanımlayanların sayısı yükselişte; şu anda da Amerikalı yetişkin nüfusunun yüzde 0,5’ini oluşturuyor.

Anketin sonuçlarının nesillere göre incelenmesi yapıldığında, Yahudi kimliğinin değişen doğası açıkça görülebiliyor. Yaşlanan ‘büyük nesil’in yüzde 93’ü kendisini dinen Yahudi olarak tanımlarken (Raporda ‘Dini inanca sahip Yahudiler’ olarak tanımlandılar) sadece yüzde 7’si kendilerini dinsiz olarak tanımlıyor (‘Dinsiz Yahudiler’). Amerikalı yetişkinlerin en genç nesli olan Milenyumlular’ın içindeki Yahudilerin yüzde 68’i kendilerini dinen Yahudi olarak tanımlarken, yüzde 32’si, kendilerini dinsiz olarak tanımlamakta ve Yahudiliği atasal, etnik veya kültürel olarak benimsemekteler.

Yahudi tanımının bu değişimi, Amerika halkındaki daha geniş çaplı olarak bir değişim yansıtıyor. Sadece Yahudiler değil, Amerikalıların tümü herhangi bir dini eğilimden gittikçe uzaklaşıyorlar. Gerçekten de, dinsiz olduklarını söyleyen Amerikalı Yahudilerin sayısıyla (%22), halkın genelindeki ‘dinsiz’ sayısı (%20) benzeşiyor; Yahudi Milenyumluları (%32) ve 18-29 yaş arası Amerikalı yetişkinlerin de dinsizlik oranları benzerlik gösteriyor.

Sekülerizm Amerika’daki Yahudi hayatının bir geleneğidir; Amerikan Yahudilerinin çoğu da bu düşünceyi benimser: Yüzde 62’si Yahudi olmanın daha çok irsi ve kültürel bir olgu olduğunu ifade ederken, dini bir olgu olduğunu düşünenler sadece yüzde 15’te kalmakta. Dini inançları güçlü Yahudilerin bile yarısından çoğu (%55) Yahudiliğin irsi ve kültürel bir olgu olduğunu düşünürken, üçte ikisi Yahudi olmak için Tanrı’ya inanmanın gerekli olmadığını savunuyor.