Yahudilerin Her Yere Ektiği  Gargat Ağacı Nedir?

Yahudilerin Her Yere Ektiği Gargat Ağacı Nedir?

Peygamber Efendimizin Hadisi Şerifinde geçen Yahudilerin en çok sevdiği ağaç olarak bilenen Gargat ağcı nedir?

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Müslümanlar, Yahudilerle harp etmedikçe kıyamet kopmayacak. Harp olacak ve Müslümanlar onları yenip öldürecekler. Öyle ki, Yahudiler ağaç ve taşların arkasına saklanacaklar, o ağaç ve taşlar konuşarak, 'Ey Müslüman, ey Allah’ın kulu, arkamda bir Yahudi var, gel onu öldür.' diyecek. Sadece Gargat ağacı haber vermeyecek, çünkü bu ağaç, onların ağacıdır.” (Ennihaye, cilt 1, shf. 87, 103, 104, 117; İbni Mace, cild: 2, shf: 1363; Müslim, cild: 4, s. 2239

Açıklamalar

Müslümanlarla Yahudiler arasında çıkacak ve Yahudilerin tamamen sonunu getirecek bu savaş, Hz. İsa'nın yeryüzüne inmesinden sonra gerçekleşeceği anlaşılmaktadır. Çünkü İsa Yahudilerle savaşacak ve onları tamamen yok edecek. Hz. İsa'nın asıl hedefi Deccal ve onun takipçileridir. Deccal Yahudi kökenli olduğundan ona en çok destek verecek olanlar Yahudiler olacak ve bu nedenle Hz. İsa'nın hışmına uğrayıp yeryüzünden silineceklerdir.

Peygamber Efendimiz'in bu hadisinde Yahudilerin sonunu çarpıcı bir örnekle anlatılmaktadır. Bu savaşta bir Yahudi, Müslümanların silahlarından canını kurtarıp bir taş veya ağacın arkasına saklanırsa, o taş veya ağaç konuşacak ve Yahudi'nin peşinde koşan Mücahidlere, aradığı kişinin onun arkasında saklandığını söyleyecektir.

YAHUDİLERİN HER YERE EKTİĞİ GARKAT AĞACI NEDİR?

Garkad Filistin taraflarında çokça yetişen dikenli bir ağaç türü, bir cins çalılıktır. Arabistan’ın başka bölgelerinde de yetişmektedir. Medine’deki Bakî‘ Mezarlığı (Cennetü’l-Bakî‘) vaktiyle garkad denilen çalılıkla kaplı idi.

Kaynak: Riyazüs Salihin, Hadis-i Şerif Tercümesi