Türkiye'de İşsiz Sayısı 500 Bin Kişi  Arttı

Türkiye'de İşsiz Sayısı 500 Bin Kişi Arttı

İşsizlik oranı ise 1,3 puanlık artış ile %11,8 seviyesinde gerçekleşti

İşsizlik oranı ise 1,3 puanlık artış ile  %11,8 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1,5 puanlık artış ile %14,1 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,9 puanlık artış ile %21,2 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,3 puanlık artış ile %12 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2016 yılı Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 411 bin kişi artarak 27 milyon 267 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek %46,2 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 168 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 579 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %19,5'i tarım, %19,4'ü sanayi, %7,6'sı inşaat, %53,6'sı ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,9 puan, sanayi sektörünün payı 0,6 puan azalırken, inşaat sektörünün payı değişim göstermedi, hizmet sektörünün payı ise 1,6 puan arttı.

İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI %52,4 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2016 yılı Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 911 bin kişi artarak 30 milyon  914 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,8 puan artarak %52,4 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,2 puanlık artışla %72,1, kadınlarda ise 1,3 puanlık artışla %33,1 olarak gerçekleşti.

Ekim 2016 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,3 puan artarak %33,9 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam azaldı, işsizlik arttı. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 23 bin kişi azalarak 27 milyon 312 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puanlık azalış ile %46,3 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 117 bin kişi artarak 3 milyon 611 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,4 puanlık artış ile %11,7 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puanlık artış ile %52,4 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 69 bin, inşaat sektöründe 42 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 22 bin, hizmet sektöründe ise 66 bin kişi arttı.

İSTİHDAM PİYASASINDAKİ OLUMSUZ TREND DEVAM EDECEK

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, işsizliğin yavaşlayan ekonomi ile arttığını belirtti. Erkan, yaptığı değerlendirmede şöyle dedi: Türkiye'de Ekim ayında işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,5 puan artış ile %11,8 olarak gerçekleşti. Böylece Ekim ayında işsizlik oranı piyasa beklentisi olan %11,5'in ve bizim beklentimiz olan %11,3'ün üzerinde gerçekleşmiş oldu. İşsizlik oranlarında yukarı yönlü, olumsuz trendin devam ettiğini gösteren veriler almış bulunuyoruz.

Kıyaslanabilir dönemler olan Ekim 2015 – Ekim 2016'ya baktığımız zaman ilgili dönemler arasında işgücüne katılım oranında 0,8 puanlık artış olduğu görülmektedir. 2015'in benzer döneminde 30 milyon 3 bin kişi olan işgücü, Ağustos 2016'da 30 milyon 914 bin kişi olmuştur. İşgücüne katılım oranı da % 51,6'dan %52,4'e yükselmiştir. Bu oran 15-64 yaş grubunda ise %56,5'ten %57,4'e yükseldi. Buna karşılık mevsim etkilerinden arındırılmış verilere bakıldığında; istihdam oranı bir önceki aya göre 0,1 puan gerileyerek %46,3 olurken, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdamda ise 23 bin kişilik bir azalma söz konusudur. Hizmet sektörünün toplam istihdam içindeki payı artarken, tarım ve sanayi sektörünün payının azalmış olduğu görülmektedir. İnşaat sektörünün toplam istihdam içindeki payında ise bir değişim olmamıştır.

Yeni GSYH verileri serisine göre, 2016 yılından önceki yıllarda 2013'te %8,5, 2014'te %5,3, 2015'te ise %6 oranında ekonominin büyüdüğü görülmektedir. 2016'da ise ekonomi ilk iki çeyrekte yeni seriye göre %4,5 büyüme kaydettikten sonra, 2016'nın 3. çeyreğinde, 2015'in 3. çeyreğine göre %1,8 daralmıştır. 4. çeyrekte ve içinde bulunduğumuz çeyrekte de muhtemelen büyüme kaydedeceğiz, ancak bu büyüme sınırlı kalacak. Son çeyrekte gelecek veri ile beraber 2016'nın %2,5 büyüme ile kapanmasını bekliyoruz. Bu oran, önceki senelerle kıyasladığımızda çok sert bir düşüşe işaret ediyor. İşsizlik oranı verileri de bunu yansıtıyor. Ekonomideki yavaşlama çerçevesinde işsizlik oranında yukarı doğru hareket devam edecek. Kasım ayı verilerinden sonra kış aylarına dair verileri göreceğiz ve muhtemelen onlar da yüksek gelecek.

Son çeyrekte ve içinde bulunduğumuz çeyrekte de istihdam piyasasındaki bu olumsuz trendin devam edeceğini düşünüyoruz. Yılsonuna kadar işsizlik oranının %12 üzerinde kalmasını, Aralık ayında %12,5 seviyesine doğru yol almasını bekleyebiliriz. 2016 işsizlik ortalaması da %10,9 olarak gerçekleşebilir. Ekonomideki olumsuz dalga atlatıldıktan sonra bahar aylarında bir düzelme olup olmaması önem arz etmektedir.