Toplum 10 Senelik Değişim Raporu  /Araştırma

Toplum 10 Senelik Değişim Raporu /Araştırma

Konda, 10 yıllık toplumsal değişim raporu yayınladı. Rapora göre ateist oranı yüzde 1'den yüzde 3'e çıkarken, dindar oranı yüzde 55'ten yüzde 51'e geriledi.

Konda Araştırma ve Danışmanlık şirketi 10 yıllık Hayat Tarzları raporu hazırladı. 2008-2018 yılları arasındaki değişimi tespit etmeyi hedefleyen araştırma için Nisan 2018’de 5793 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşüldüğü bildirildi.

'MUTLUYUM' DİYENLERİN ORANINDA AZALMA

Rapora göre 2008 yılında "Mutluyum" diyenlerin oranı yüzde 57'yken, bu oran 2018'de yüzde 52'ye geriledi.

Rapora göre ortalama yaş artmasına rağmen evlilerin oranı yüzde 71'den 65'e düştü.

'DİNDAR' OLDUĞUNU SÖYLEYENLER AZALDI

Rapora göre "Dindar" olduğunu söyleyenler de 10 yılda yüzde 55'ten yüzde 51'e geriledi.

"İnançlı" olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 31'den yüzde 34'e çıkarken, "Sofu" olduğunu söyleyenlerin oranıysa yüzde 13'ten yüzde 10'a düştü.

Kendisini "Ateist" olarak tanımlayanların oranı 3 kat artarak yüzde 1'den yüzde 3'e yükseldi, "İnançsız"ların oranıysa yüzde 1'den yüzde 2'ye çıktı.

'İBADET' VE 'ÖRTÜNME'

Raporda yer alan "İbadet" ve "Örtünme" bölümlerine göreyse oruç tutanların oranı yüzde 77'den yüzde 65'e geriledi.

"Başörtüsü" oranı yüzde 52'den 53'e çıkarken, "Türban" oranıysa yüzde 13'ten yüzde 9'a düştü.

GAZETE OKUMA ORANINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

2008'de gazete okuduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 61'ken, bu oran 10 yılın ardından yüzde 26'ya geriledi.

Televizyondan haber izleyenlerin oranıysa yüzde 98'den 84'e düştü.

Sosyal medya kullanım oranıysa yüzde 38'den 72'ye çıktı.

Raporda ayrıca şu tespitler de yapıldı:

-Türkiye aynı zamanda hızla apartmanlaşıyor. Apartmanlarla beraber az nüfuslu haneler de artıyor.

-Kendine ‘modern’ veya ‘dindar muhafazakar’ diyenler azalmış, ortada duran ‘geleneksel muhafazakarlar’ artmış. Genel hayat şartları bakımından kendini mutlu hissedenler azalmış.

- Türkiye yaşlanıyor! İnsanlar artık daha geç evleniyor. Toplum yaşlansa da bekarların oranı artmış. ‘Görücü usulü’ ile evlenenler çoğunlukta fakat ‘karşılıklı anlaşarak evlenme’ oranı gençlerde artıyor.

- Dindarlık yapısı değişmiyor; ancak, inançsızlar daha görünür olmaya başlamış. Dindarlık pek değişmese de ibadet azalmış. Örtünen kadınların oranı çok değişmiyor; ancak, örtüye "türban" deme oranı düşüyor.

- Kadınların dış görünüşü değişiyor. Estetik müdahale de son 3 yılda çok daha kabul görür olmuş.

- Hızlı kentleşmeye rağmen semt pazarlarından vazgeçmemişiz, gıdayı internetten almaya alışmamışız. Artık hanelerin dörtte üçünde bulaşık makinesi var.