Siyonistle arkadaşlık mümkün mü?

Siyonistle arkadaşlık mümkün mü?

Yahudinin yahudiden başka dostu yoktur...

Yahudinin yahudiden başka dostu yokturTheodor Herzl

Barışçıl insanlar derler ki: "Yahudiler iyiydi fakat Theodore Herzl'in 'siyonizm' fikrini kabul ettiklerinde kötüleştiler." Bazıları ise; "Yahudiler tarih boyunca kötü ve geçimsizdiler; ya gizlice milletlerin arasında sindiler yahut açıkça haklarını gasp ettiler" derler. Bir kısmı ise şunu söyler: "Hâkimiyet sevdası güden yahudi din adamları ve kralları yüzünden tüm yahudiler kötülenemez."

Anlaşılan o ki yahudi milleti tarih boyunca yandaş edinse de, dost olarak kendinden başkasını bilmemiş. Yoksa yahudilik dinine/ırkına/kültürüne/milletine karşı duyulan düşmanlık olan antisemitizm neden peydah olsun?

Antisemitizm neden ortaya çıktı?

Kendisi de bir yahudi olan Fransız filozof Bernard Lazare, 1896 tarihli L'antisémitisme son histoire et ses causes kitabında antisemitizm'i tarif etmiş:

Bernard Lazare"... antisemitizmin genel sebepleri daima İsrailoğulları'nın kendisinden kaynaklanmıştır, onlara karşı husumet gösterenlerden değil. Kendi başlarına gelen felaketlerin sorumlusu, hiç olmazsa kısmen yahudilerin kendisidir... Yahudiye bu evrensel husumeti hangi erdemler ya da hangi ahlaksızlıklar kazandırmıştır? Neden İskenderiyeliler ve Romalılar, İranlılar ve Araplar, Türkler ve hıristiyan uluslarının hepsinden kötü muamele ve nefret görmüştür? Çünkü bugüne kadar, her yerde, yahudi içe kapanık bir varlık olmuştur. Peki, neden içe kapanıktı? Çünkü kendi grubuna münhasır kalmış, bunu ise hem siyasî hem de dinî düzeyde gerçekleştirmiş, ya da daha ziyade, siyasî ve dinî mezhebine, hukukuna sıkı sıkıya sarılmıştır."

Kim bunlar?

Başka bir ayrıntıya dikkat çekmek istiyorum:

Bizans İmparatorluğu'nun yıkılışından sonra rahat bir nefes alan köle ve ırgat bir milletten bahsetmek istiyorum. Roma İmparatorluğu yıkıldıktan sonra tiyatro sahnesindeki dekor değişimi gibi dekorunu değiştiren, asalet peşinde koşan, kendi halkını ezmek için kralcılık oynayan, Bizans yıkıldıktan sonra ise iyiden iyiye kendini dünyanın hâkimi sayan bir milletten bahsetmek istiyorum. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaralarını sarmaya başlayan, savaşın sebeplerini sorgulayan, 'bir daha savaş çıkmasın' diyen, ama 'bir kere daha savaşalım da herkes boyunun ölçüsünü alsın' diyen bir milletten bahsetmek istiyorum. "Avrupa"dan bahsetmek istiyorum.

Sanayi devrimi ve yükselen(!) insanî değerlerAğlama Duvarı'nda yahudiler

Özgürlüğüne kavuşan Avrupalılar sanayi devriminden sonra insanların kültüründen, dolayısıyla manevi değerlerin büyük bir bütünlüğünden uzaklaşmalarını sağladılar. İnsanlar paraya ihtiyaç duyan bağımlılar haline geldiler.

Kazancı çok olan yöneticiler ve patronlar ise bu hengâmeyi körüklemek için ellerinden geleni yaptılar. Lakin sanayi devriminden önce de azınlık olarak hayata daha iyi tutunabilmek adına yahudi tüccarlar en gözde mekânlarda mağazalarını açmış, öncü ve lider vasıflarıyla sanayiye başlamışlardı. Sosyal değerleri kapitalist değerlere dönüşen Avrupalılar kendilerinden bu açıdan her geçen gün daha da fazla nefret eder oldular.

Orta Avrupa'nın sanat merkezi durumundaki Viyana bir 'yahudi cenneti' şeklini almıştı. Güzel sanatların tüm "en"leri yahudiydi. Öte yandan Avrupa'nın ağabeyi konumundaki Almanya'da ise yahudi çekememezliği gitgide artıyordu. Ve sonunda bu işe hıristiyan kilisesi el atmak durumunda kaldı.

Siyon'un Arkadaşı dergisi yayınlandı

Amerika'ya göç enden Kuzey Avrupalı yahudilerin liman kenti Hamburg'ta, rahip Arnold Frank "Siyon'un Arkadaşı" (Zions Freund) isminde bir dergi yayınlamaya başladı. 1907'de yayınlanmaya başlayan dergi 1938'e kadar yayın hayatına devam etti.

Derginin yegâne amacı Avrupa'da yükselen yahudi düşmanlığına karşı insanları bilinçlendirmekti. "Siyonist olanlar kötü değildir" demekti. "Siyonizm desteklenmeli" diyen bu dergi aynı zamanda ABD'deki gelişmelerin de Avrupa'daki aynasıydı. "Siyonizm desteklenmeli" demek, "gitsinler kendi devletlerini kursunlar, bizden uzak dursunlar" mı demekti? Orası da bir muamma. Lakin şurası bir gerçek: ABD'nin desteğiyle 1948'de İsrail devleti kurulacaktı.

Günümüzde siyonist İsrail'in yaptıkları ortada. Tarihin insanlığa sunduğu yüz binlerce belge var. Hitler'in yaptıkları da henüz taze. Ausschwitz Kampı'nda yahudi külleri de, sabunları da duruyor. Toplu mezarlarda tespit edilen ve Kudüs'e taşınan yahudilerin mezar taşları da dimdik ayakta.

Peki, İsrail'in günümüze değin yaptıklarına ne demeli? Rahip Arnold Frank, Yahudilerin, bugün siyonizmi haklı çıkarmak üzere öldürdükleri, evsiz yurtsuz bıraktıkları, insanlık onurundan yoksun yaşattıkları, duvarlar içine hapsettikleri bunca insanı düşman olarak gösterip, kendilerini mazlum olarak lanse etmelerine acaba ne derdi?

New York'a giriş yapan Avrupalı yahudiler 1896

Cüneyt Çelik 'kahrolsun siyonizm' dedi