Şehit Murtaza Mutahhari’nin Şehadet Yıldönümü

Şehit Murtaza Mutahhari’nin Şehadet Yıldönümü

İran devriminden bir yıl sonra,Şehit Murtaza Mutahharî 1980 yılı 2 Mayıs günü saat 22:20 sularında “Furkan” grubu tarafından suikasta uğradı ve başına isabet eden bir kurşunla şehit oldu.

Şehit Murtaza Mutahharî, hayatını, İslami ilim, marifet, felsefe, irfan ve kültürü ihya ve tebliğe adadı. Murtaza Mutahharî, talebeliği, eğitimi, hocalığı döneminde ve de topluma telif eserleri kazandırdığı sırada en verimli ve gözde hizmetler yaptı.

Şehid Murtaza Mutahharî, değerli ve parlak çehrelerinden biriydi. Mutahhari, hayatını, İslamî ilim, marifet, felsefe, irfan ve kültürü ihya ve tebliğe adadı. Murtaza Mutahharî, talebeliği, eğitimi, hocalığı döneminde ve de topluma telif eserleri kazandırdığı sırada en verimli ve gözde hizmetler yaptı. Şehit Mutahharî, toplumu derinlemesine tanıyan, zaman ve mekan şartlarına aşina olan, toplumun geçirdiği tereddütleri ve karşılaştığı belirsizlikleri iyice tespit edip, değerlendiren bir alim ve bilgindi.

Mutahharî, İslam ve dinle ilgili sorulara ve şüphelere en mantıklı ve ilmi cevablar arayıp buldu. Yaptığı konuşmalar, verdiği vaazlar en zengin ve köklü fikri ve felsefi mahiyet taşıyor. Nitekim, Mutahhari’nin, çalışmaları çağdaş neslin ihtiyaçlarını ve sorularını karşılayabilmektedir.

Göze alim ve öğretim üyesi şehid Murtaza Mutahharî, ilmi çalışmalarını öz ve asil İslam kaynaklarından ilham alarak sürdürüyordu. Bu yüzden ilmi güvenilirliği olmayan, hurafi, boş inançlar ve kaynaklar kullanmaktan sakınırdı. Ayetullah Mutahharî, büyük hocası ve üstadı İmam Humeynî’den, katıksız ve duru islamı tespit edip, anlatma yolunu öğrenmişti.

Mutahharî’nin inancına göre; Eğer, halis ve duru İslam, topluma anlatılırsa, onun güzellikleri açığa çıkar. Pak kalbler, islamın açık mantığı ve öğretilerini özümseyip, saadet ve felaha ulaşır. Mutahharî, Fikri sapıklık, tahrifat ve israilîyatı bertaraf edip, islamın parlak hakikatını gözler önüne serip, İran ve İslamın dünyasında seçkin ve yenilikçi bir düşünür ve filozof olarak tanındı.

Şehid üstad Mutahharî’nin kalıcılığının sırrı, onun ilmi, felsefi ve dini birikimlerinden değil, yüksek kişiliği, hayat tarzı ve fikri cazibesi, aydın görüşlüğüdür. Mutahharî, Allah’ın zikriyle bütünleşmiş biridir. Gece ibadetleri, duaları, güzel huy ve ahlakı sade hayat tarzı, zühd ve takvası halkçı yönelişi, onun kelime ve düşüncelerine ruh kazandırıp, daha bir anlamlandırıyordu.

Mutahhari'nin Şehadeti

İran devriminden bir yıl sonra,1980 yılı 2 Mayıs günü saat 22:20 sularında “Furkan” grubu tarafından suikasta uğradı ve başına isabet eden bir kurşunla şehit oldu.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamenei “Ben, bütün din talebesi ve din adamlarının Şehid Mutahhari’nin bütün eserlerini en az bir kere okumalarını gerekli görüyorum. İslam dinini başkalarına anlatmak isteyenler mutlaka bu kitapları okusunlar” dedi.

2 Mayıs, çağdaş İslam tarihinin nutulmaz alim ve filozoflarından Şehid Murtaza Mutahhari’nin Şahdet gününe denk gelmektedir. Şehid Mutahhari eski Şahlık döneminde camilerde konuşmalar yapmanın yanında resmen öğretmenlik ve hocalık da yaptığı için ilim ehli arasında özel bir saygınlığa sahipti. Bu yüzden Şehid Murtaza Mutahhari’nin İslam dini başta olmak üzere dine olan bakış açısı ta o eski dönemden bilinmekteydi.

İslam İnkılabının zafere ermesi yolunda da büyük mücadele veren Murtaza Mutahhari, İnkılabın zafere ermesiyle büyük kitleleri etkileyebildiği düşman tarafından da bilindiği için İslam İnkılabının ilk yılında sabah namazına gitmekte olduğu böyle bir günde “Furkan” adıyla türeyen bir terör örgütüne mensup unsurlarca kalleşçe Şehid düşürüldü.

Bugün daha sonra, İslam Cumhuriyeti Kurucusu İmam Humeyni’nin-ks- girişimiyle “Öğretmenler Günü” olarak ilan edildi.

Biz de bugün Şehid Murtaza Mutahhari’yi büyük bir saygıyla anarak İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei’nin çeşitli münasebetlerde Şehid Mutahhari hakkında söylediklerinden kısa pasajlar takdim ediyoruz:

Şehid Mutahhari’nin eserlerini en az bir kere okuyun!

“Şehid Mutahhari’nin seyr-ü sluk ve manevi eğilimleri de vardı. Üzerinde bir mikatr rahmetli İmam Humeyni’nin talebesi olma, bir miktar Allame Tabatabi’nin yanında bulunup öğrencisi olma, bir miktar da daha sonralar tanışdığı ehl-i dil ve ehl-i irfasn alimlarle tanışmasının etkilerini taşıyordu. Ben kendisini yakından tanıyordum. Ben eğer Kum dini medresesinin ders programını yazcak olsaydım kuşkusuz deslerin biri Şehid Murtaza Mutahhari’nin kitapları olurdu. Ben, bütün din talebesi ve din adamlarının Şehid Mutahhari’nin bütün eserlerini en az bir kere okumalarını gerekli görüyorum. İslam dinini başkalarına anlatmak isteyenler mutlaka bu kitapları okusunlar.”

Mutahhari’nin eserleri, anısı gibi hep yaşıyor!

“O büyük insanın eserleri anısı gibi hep diri ve yaşamakta. Onun kitapları gerçekten ölümsüz. Hak söz ve hikmet kelaında tekrar olmaz. Bu yüzden onun anlatıkları hep tazedir ve insan her okuduğunda yeni bir şey keşf edebiliyor.”