Oruç Eylemi

Oruç Eylemi

Boşluğa atılan her adım bizi içine çekip girdaba sürükler.Gaflet ise hep aynı oltaya takılan balık hafızalı bir yeme dönüştürür.

Ramazan Hareketi

Ramazan ayı, bizi Kutsal bir amaca bağlayan, yeniden bir anlam arayışına girme fırsatını ayaklarımıza getiren bir kitle hareketidir. Evet, kitle hareketidir çünkü her birey bu manevî bütünlüğe katılarak kişisel yetersizliklerinin üstesinden gelebilme olanağı kazanır.

Artık beğenmediği benliğinden kurtulmak çabasında olanlara Rahmânî esintiler destek olur ve kişiliğini ulvî gayeler peşinde koşturanlara katılarak tevhid birliği kazanır.Artık tek çabası, bu toplu ahenge tek bir yürek tek bir heyecan ve tek bir gaye ile ses vermektir.

Hayatlarını ıslahı mümkün olmayan bir şekilde kötü bulan kimseler, manevî olarak terakki etmede bundan daha değerli bir fırsat bulamazlar.

Evet, zaman âhir zamandır. Fakat bu zamanlarda da bizi manevî buhranlardan kurtaracak, ölmüş hislerimize canlanma ruhu kazandıracak ruh yine Ramazan ruhudur.

Manevî kayıplarımız bize gösterdi ki, maddi imkânların fazlalığı manevî kıtlığa neden olmaktadır.İmkanlar çok fazla görüldüğünden içinde yaşanılan zamanın değeri de azalmıştır.Ve bizi anlamsız bir boşluğa düşürmüştür.

Boşluğa atılan her adım bizi içine çekip girdaba sürükler.Gaflet ise hep aynı oltaya takılan balık hafızalı bir yeme dönüştürür.Yaşam nedenselliğini, anlamını yitirdiğinde varlığını da kaybeder.Sermayesi haciz’e bağlanmış intiharın eşiğindeki zavallı bir adamın haline dönüşür.Yönsüz, niyyetsiz, idealsiz, hareketsiz her düşünce kirlenip atılır.

Meydan her zaman at koşturanlarındır. Hayatı bir ideal uğruna yaşayamayanlar sömürüye hazır geleceği peşinen kabul etmiş olurlar.Değişim ve tekâmül hayatın aslî niteliğidir. Öyle ise bu devrimci hareketi Ramazan ile yeniden başlatalım.

Ramazan ayımız Kurtuluş ayımız olsun.

Mehmed Sevbani