"Kürt Halkı" Araştırması

"Kürt Halkı" Araştırması

Bahçeşehir Üniversitesi'nin Doğu ve Güneydoğu'daki illerle en çok göç alan Batı'daki illerde 27 bin hane halkına ulaşarak yaptığı araştırmanın çarpıcı sonuçlar..

Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ve bu bölgelerden göç alan illerin sosyal, ekonomik ve politik yapısını araştırdı. Araştırma bölgedekilerin PKK, Kürt kimliği, devlet hakkındaki görüş ve beklentilerini de ortaya koydu. Doğu ve Güneydoğu'da yaşayanların yüzde 55'i "Devlet beklentilerimi karşılamıyor" diyor, yüzde 70'e göre gündelik yaşamdaki en önemli sorun, yüzde 31.6'ya göre terörün en önemli sebebi işsizlik.

Araştırma iki aşamada yapıldı.'Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Yapı Araştırması' ve 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden En Fazla Göç Almış Olan İllerin Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Politik Yapı Araştırması' isimli çalışmalar Prof. Dr. Ercan Çitlioğlu'nun sorumluluğunda kalabalık bir ekiple gerçekleştirildi. Prof. Dr. Vamık Volkan, Prof. Dr. Abdülkadir Çevik de proje danışmanlığı yaptı. Haziran 2008'de başlayan araştırma Eylül 2009'da bitti.

Araştırmalardan biri Adıyaman, Ağrı, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van gibi 19 ilde yapıldı.

Diğeri ise son 20 yılda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan en fazla göç almış 10 batı ve güney ili olan; Ankara, Adana, Mersin, Antalya, Aydın, İzmir, Manisa, Bursa, Kocaeli ve İstanbul'da gerçekleştirildi. Çalışma toplamda 29 ilde 27 bin 726 hane halkına ulaşılarak yapıldı. Bunlardan 4 bin 761'i ile yüz yüze görüşme sağlandı.

Çitlioğlu, araştırma bulgularının Türkiye'nin kısa zamanda çözmesi gereken sorunlarla dolu olduğunu ancak sonuçların kışkırtıcı eylemlere karşın Türkiye'nin sağduyudan uzaklaşmadığını gösterdiğini söyledi.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 19 ilde gerçekleştirilen anketin sonuçlarından bazıları şöyle:


* Türkiye'de Kürt sorunu vardır diyenlerin oranı yüzde 56.3.
* Bölgede sorunların çözülmesine yönelik yapılanları yeterli bulmayanların oranı yüzde 53.
* Kamu hizmetlerinin bütün vatandaşlara eşit sunulmadığı görüşünde olanlar yüzde 54.5
* 'Size kim tarafından etnik ayrımcılık uygulanıyor' sorusuna yüzde 21.4 oranıyla 'Devlet' diyenler birinci sırada. Ayrımcılığa örnek olarak yüzde 14 oranıyla birinci sırada hor görme var.
* 'Etnik ayrımcılığa maruz kaldım' diyenlerin oranı yüzde 17.6.

Doğu ve Güneydoğu'dan Batı ve Güney bölgelere göç edenlerle ilgili araştırmaya göre;
* Etnik köken olarak Türk-diğer gruba mensup olduğunu söyleyenlerin yüzde 68.4'ü 'Türkiye'de Kürt sorunu vardır' diyor. Kürt ve Zazalarda bu oran yüzde 76.3
* Kürt ve Zazalar 'PKK deyince aklınıza ne geliyor' sorusuna yüzde 41 oranıyla terörist, bölücü örgüt diye yanıtlarken, 'Kürtlerin hakkını savunuyor' diyenlerin oranı yüzde 9.
* Kendilerini Kürt ve Zaza olarak tanımlayanlardan etnik ayrımcılığa uğradığını söyleyenlerin oranı yüzde 29.5.