Kapsamlı Mescidi Aksa Tanıtımı

Kapsamlı Mescidi Aksa Tanıtımı

21 Ağustos 1969, Yahudi yerleşimcilerden Denis Ruhan’ın kutsal Mescidi Aksa’yı ateşe verdiği tarihtir...

21 Ağustos 1969, Siyonist işgal yönetiminin "sivil" olarak nitelendirdiği, gerçekte ise Müslümanların Filistin'deki haklarını gasp, onların tarihi miraslarını yok etme ve kendilerini de göçe zorlama amacıyla kullandığı Yahudi yerleşimcilerden Denis Ruhan'ın kutsal Mescidi Aksa'yı ateşe verdiği tarihtir. O zaman çıkarılan bu hain yangında başta Nureddin Zengi'nin kendi elleriyle ve büyük bir özenle işleyip Mescidi Aksa'ya armağan ettiği minber olmak üzere kutsal mabedin birçok önemli bölümü yandı. Kutsal mabet ve çevresindeki tarihi miras ciddi zarar gördü.
Bu kutsal mabet kırk yıl önce olduğu gibi bugün de ciddi tehlikelerle karşı karşıyadır. İşgalci Siyonistler, yerinde daha önce Siyon Mabedi olduğu yalanını kullanarak bu kutsal mabedi ortadan kaldırmak istiyorlar. Asıl amaçları ise Kudüs ve Filistin'in İslâm dünyasıyla manevi irtibatını sağlayan kutsal köprüyü ortadan kaldırmaktır.

Bu yılın 21 Ağustos'u, kutsal Mescidi Aksa'nın ortadan kaldırılması amacıyla çıkarılan söz konusu yangının kırkıncı yıldönümüdür. Filistin ve Kudüs davasıyla ilgili çalışmalarıyla tanınan yazar Ahmet Varol bu münasebetle, Mescidi Aksa'ya sahip çıkmanın önemine ve bu kutsal mabedin bugün de önemli tehlikelerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekmek amacıyla kapsamlı bir tanıtım çalışması hazırladı.

Projektörle perdeye yansıtılabilecek, görüntülü sunum şeklinde hazırlanan çalışma Mescidi Aksa külliyesini bütün yönleriyle ve oldukça kapsamlı bir şekilde tanıtan yüz slayttan oluşuyor. Slaytlar Mescidi Aksa'yı kubbesinden kapılarına, minberinden pencerelerine bütün parçalarıyla tanıttığı gibi Kudüslülerin "haremi şerif" olarak isimlendirdiği ve sur içinde kalan alandaki diğer mescitler ve bölümler hakkında da fotoğraflarla bilgi veriyor. Sunumda kullanılan fotoğraflar kaliteli ve çözünürlüğü yüksek olduğu için projektörle perdeye yansıtıldığında da netliğini koruyacak nitelikte. Fotoğraflar aynı zamanda Mescidi Aksa'yı içine alan sur içindeki tarihi eserlerin güzel görünümlerini önünüze koyan sanatsal karelerden oluşuyor.

Sunumu tek tek slayt şeklinde Internet'ten izleme imkânı olduğu gibi Power Point programıyla hazırlanmış kaydını da bilgisayarınıza indirerek tanıtım amaçlı programlarda kullanmanız mümkün. Internette izleyenler için son slayttan sonra Mescidi Aksa'nın içinde üç boyutlu (panoramik) gezi imkânı sunan bir özel kare de yerleştirilmiş.

Sunumun Mescidi Aksa ve külliyesiyle ilgili olarak Türkçede hazırlanmış en kapsamlı görüntülü çalışma olduğunu söyleyebiliriz.

Ahmet Varol'un Mescidi Aksa'yla ilgili sunumunu izlemek veya indirmek için Internet'ten www.vahdet.com.tr adresine girip Ana Sayfada Slaytlı Tanıtım linkini tıklamanız yeterli.

Mescidi Aksa'nın yakılışının kırkıncı yıldönümü münasebetiyle bu kutsal mabede sahip çıkma, tanınmasını sağlama amacıyla ve Siyonist işgalcilerin bu mabedi ortadan kaldırma çalışmalarına fırsat verilmeyeceğinin gösterilmesi için etkinlikler düzenlemek isteyenlere güzel bir kaynak.