İsrail Nasıl Kuruldu ?

İsrail Nasıl Kuruldu ?

Siyonist israilin kuruluş harcında terör örgütlerinin olduğunu çok kimse bilmez. işte peki Siyonist devletin temelleri nasıl atıldı

Siyonist Terör Örgütleri ve  İsrail'in kuruluş süreci

 

895 yılında  Siyonizmin ulus devlet modelini ortaya koyduğu Der Judenstaat(Yahudi Devleti) adlı kitabı ile Siyonizmi bir ideoloji olarak tanımlayan Theodor Herlz'in öncülüğünde Siyonistler “israil Devleti hayali” ile Filistin'e göç ettirildi. Geldikleri topraklarda yeni yerleşim yerleri elde etmeleri için yerli ahalinin göç ettirilmesi ya da katledilmesi gerektiğine inandıkları için çeşitli örgütler kuran Yahudiler hızla terörist faaliyetlere giriştiler. Şüphesiz en önemli terör örgütleri hagana, Irgun, stern, Balamah ve  Şatiron'du

Siyonist terör örgütü Hagana
I. Dünya Savaşı sıralarında 60-80 bin kadar olan Yahudi nüfusu, 1929'da 170.000'e çıkmıştı ki, bu, toplam nüfusun %17'si demekti. Hâlbuki 1923'te Yahudiler tüm nüfusun %11'ini oluşturuyorlardı.  İngilizlerin Filistin topraklarını 1918'de işgal etmelerinden sonra bu topraklara akın etmeye başlayan siyonist Yahudiler 1920'de İbranice “savunma” anlamına gelen ilk terör örgütü olan Haganah'ı kurdular. Haganah her ne kadar bir işçi sendikası olarak kurulmuşsa da örgüt ilk etapta Yahudi gençlerden oluşan askerî birlikleri eğitti, istihbarat topladı, silah kaçakçılığı ve imalatı gerçekleştirdi. Avrupa'dan yoğun miktarda ve kaçak yollardan gelen hafif silahlar için merkezî silah depoları inşa etti.

1936-1939 yılları arasında Haganah, milis bir güç olmaktan çıkıp örgütlü bir askerî teşkilat oldu. İngiliz yönetimi Haganah'ı tanımamasına rağmen İngiliz savunma güçleri sivil milislerin katılması konusunda Haganah ile işbirliği yapıyordu.

Haganah örgütüne katılacak kişi önce sorgulanıyor, ardından bir hücreye alınarak bir eli Tevrat'ın üzerinde, diğeri de tabancanın üzerinde olacak şekilde “siyonizmin yüce bilinci adına” gizli ordu Haganah'a bağlılık yemini ediyordu. 43 bin terörist gönüllü oldu. Haganah üyeleri İngiliz Ordusu'ndan gizlice silah elde ediyordu.
2. dünya savaşında Almanya'ya karşı İngiltere saflarında savaşa katıldılar. Demiryollarını, köprüleri ve gemileri bombaladılar. 1941'in başlarında Haganah, sürekli bir komando gücü olan ve ilk mobilize alayı olan Palmach'ı (şok birlikleri) oluşturdu. İzak Sadeh'in kurduğu bu özel birlikler, Yahudi gençlerine askeri eğitim vermek üzere kuruldu. Daha sonra başbakan olacak olan İzak Rabin de Palmach'a katılan Yahudi gençlerden biriydi. Haganah 1945 Kasım'ından itibaren demiryollarını, köprüleri ve yasadışı yollardan Filistin'e girmiş Yahudileri ülke dışına çıkarmakta kullanılan gemileri havaya uçurma gibi terörist eylemlere başvurdu; sivilleri katletti, köyleri boşalttı. İngiliz ordusundan tümgeneral Wilson, 18 Aralık 1947'de Haganah'ın bir Arap köyü olan el-Hisas'ta çoğunluğu kadın ve çocuk olan 10 kişiyi öldürdüğünü, 31 aralık 1947'de Beled eş-Şeyh'te çoğunluğu kadın ve çocuk olan 14 kişiyi daha katlettiğini bildirdi. İngilizlerin gücünü de arkasına alan Siyonist örgüt yaptığı katliamlarla  Tiberias, Hayfa ve Safed'i ele geçirdi.


David Ben-Gurion

Haganah Üyesi Teröristler
Savaşın ardından israil geçici hükümeti, Haganah'ı ülkenin resmi ordusu haline getirmeye karar verdi. Ama Haganah ismi, ordunun resmi adında da korundu: “Zeva Haganah Le-Yisrael” (israil Savunma Kuvvetleri). Haganah'ın bazı meşhur üyeleri şunlardır: David Ben-Gurion, İzak Rabin, Ariel Şaron,


Ariel Şaron - İzak Rabin

Irgun Terör Şebekesi
Irgun, İbranice Irgun Zvai Leumi (Millî Askerî Örgüt)'nin kısa söylenişidir. Haganah'ın Kudüs bölge komutanı olan Avraham Tehomi ve ona bağlı askerlerden oluşan bir grup, Nisan 1931'de Haganah'tan ayrılınca, bu yeraltı terörist örgütü ortaya çıktı. Tehomi dışında örgütün önde gelen isimleri David Raziel, Avraham Stern, Hillel Kook ve H.Shalom Halevi idi

.