İmam Hatip'lere Yeni Zorunlu Dersler

İmam Hatip'lere Yeni Zorunlu Dersler

İmam Hatip ve Anadolu imam hatip liselerinin haftalık ders çizelgesi yenilendi. 'İslam, kültür ve medeniyeti' dersi zorunlu hale getirildi.

İmam hatip lisesi öğrencileri artık zorunlu olarak 'İslam, kültür ve medeniyeti' dersini alacak, Türk İslam sanatları ise seçimlik dersler arasına alındı.
 
Alınan bilgiye göre, imam hatip ve Anadolu imam hatip liselerinin haftalık ders çizelgesi yenilendi. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün, toplumun ihtiyaçları, öğrenci, öğretmen ve velilerin taleplerini göz önünde bulundurarak hazırladığı teklif üzerine, Talim ve Terbiye Kurulu kararıyla imam hatip lisesi öğrencilerinin alanlarına yönelik seçmeli ve zorunlu dersler hazırlandı.
 
ZORUNLU VE SEÇMELİ YENİ DERSLER
 
Akademisyen, alan uzmanı ve öğretmenlerden oluşan komisyon, zorunlu ve seçmeli yeni derslerin öğretim programları üzerinde çalıştı. Konuyla ilgili çalıştay düzenlendi, bundan önce Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce tüm imam hatip liselerine programlara ilişkin öneri formu gönderilerek, öğretmen ve öğrencilerin görüşlerine de başvuruldu.
 
İmam hatip liselerinde ve diğer tüm liselerde 'dil ve anlatım, matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler, yabancı diller, spor ve sosyal etkinlik, güzel sanatlar, bilişim' dersleri seçmeli okutuluyor.
 
Yapılan yeni düzenlemeyle imam hatip liselerinin seçmeli derslerine alanla ilgili "temel İslam bilimleri', 'Türk İslam sanatları' eklendi.
 
Bu seçmeli derslerin yanı sıra imam hatip lisesi zorunlu derslerine, 'İslam kültür ve medeniyeti' dersi de dahil edildi.