HELAL GIDA 2009 TÜRKİYE ULUSLARARASI KONFERANSI

HELAL GIDA 2009 TÜRKİYE ULUSLARARASI KONFERANSI

Birincisi 24 Şubat 2008 de gerçekleştirilen HELAL GIDA Konferansının ikincisi 25-26 Nisan tarihlerinde, yine tarihî FESHANE Uluslararası Fuar Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Bu seneki konferansta;
Türkiye, ABD, Kanada, Hollanda, Malezya, Endonezya, Tayland, Avustralya, Kırgizistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Güney Afrika Cumhuruyeti ülkelerinden toplam 24 konuşmacının katılımı sağlanmıştır.
Konferansın ana teması altı maddede belirlenmiştir:

1- Müslüman Toplumların Helal Talebi
2- Dünyada Helal Sertifikalama Programları
3- Helal Ekonomik Sistemin Sosyopolitik ve Stratejik Olabilirliği
4- Helal Standartlarda Müştereklik 5- Helal Kavramına Üretici-Tüketici Yaklaşımları ve Problemleri
6- Ulusal ve Uluslararası Helal Pazar

Bu temaları işleyecek dünyanın dört bir tarafından gelecek yetkili konuşmacılar, hergün üçer oturumda konuşmalarını yapacaklardır.
Konferansımıza başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Meclis Başkanımız, Başbakanımız, Bakanlar Kurulumuz, İlgili Bakanlık yetkilileri, ve Meclis üyeleri, Parti Genel Başkanları, Üniversite Rektör ve Dekanları, Vali ve Kaymakamlarımız, Diyanet İşleri Başkanlığımız, İlgili Sektörde yer alan firma yöneticileri, tüketici hakları sivil toplum kuruluşları, İlgili meslek oda yöneticileri, yabancı misyon temsilcileri ve basın kurumlarımız protokol misafirlerimiz olarak davet edileceklerdir. Ayrıca halkımızın katılımları için çağrı yapılacaktır.

Yerli ve yabancı, 40 ülkenin çeşitli kesimlerinden yüzlerce katılımcının hazır bulunacağı, ülkemizin ekonomik ve kültürel tanıtımına, HELAL SERTİFİKA'lı ürün ihracatına katkı sağlayacağına inandığımız bu konferansımızın hayırlı olmasını diliyoruz.
Saygılarımızla
13.Nisan.2009
Dr. Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER
GİMDES Yönetim Kurulu Başkanı


Konferansın Programı ise şöyledir:

25 NİSAN 2009
9.30-9.45 Kur'an-ı Kerim tilaveti ile açılış,
9.45-10.00 Hoşgeldiniz Konuşması
Dr. Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER
(GİMDES Başkanı)
10 00-11.00 Protokol Konuşmaları

11.20-13.00 I. OTURUM: MÜSLÜMAN TOPLUMLARIN HELAL TALEBİ
Oturum Başkanı: Dr. Ir. H. M. Nadratuzzaman HOSEN (ENDONEZYA)
(Endonezya Ulema Konseyi Başkanı / Dünya Helal Konseyi (WHC) Başkanı)

1. Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN (TÜRKİYE)
(İlahiyat Profesörü, GİMDES İlim Kurulu Üyesi)
"Helal Gıda Sertifikası ile ilgili Problemler"

2. Dr. Ahmed SAKR (ABD)
(Kaliforniya İslami Eğitim Merkezi Müdürü / IFANCA Yönetim Kurulu Üyesi)
"Helal Gıdalar Hakkındaki Yanlış Anlayışlar"

3. Prof. Dr. Mustafa NUTKU (TÜRKİYE)
(Kimya Profesörü, GİMDES Teknik Bilim Kurulu Üyesi)
"Müslüman Tüketici ile Helal Gıda Arasındaki Engeller"

4. Prof. Dr. Ali Nihat ESKİOĞLU (TÜRKİYE)
(MATEMATİK Profesörü, GİMDES Teknik Bilim Kurulu Üyesi)
"Helal Gıda ve Takva"

5. Dr. Merve KAVAKÇI (ABD)
(George Washington Üniversitesi Öğretim Üyesi)
ABD'deki Müslümanların Koşer Tercihi: Helal Üretime Uyarılar
13.00-14.00 Yemek ve Namaz arası

14.00-15.40 II. OTURUM: HELAL STANDARTLARDA MÜŞTEREKLİK
Oturum Başkanı: 1. Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN (TÜRKİYE)
(İlahiyat Profesörü, GİMDES İlim Kurulu Üyesi)

1. Moulana Abdul Wahab WOOKAY (GÜNEY AFRİKA)
(Güney Afrika Milli Bağımsız Helal Kuruluşu Yöneticisi / Dünya Helal Konseyi Hakem Heyeti Başkanı)
"Müşterek Helal Standartlara Olan İhtiyaç"

2. Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN (TÜRKİYE)
(Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi / GİMDES İlim Kurulu Üyesi)
"Kur'an ve hadislerde yasaklanan hayvansal ve bitkisel ürünler ve bu ürünlerde istihale ve tegayyur"

3. Prof. Dr. Yusuf Ziya KAVAKÇI (ABD)
(İlahiyat Profesörü, GİMDES İlim Kurulu Üyesi)
"Müfessirlere Göre Mukayeseli Ehl-i Kitap Kavramı"

16.15-17.35 III. OTURUM: HELAL EKONOMİK SİSTEMİN SOSYOPOLİTİK-STRATEJİK OLABİLİRLİĞİ
Oturum Başkanı: Dr. Ahmed SAKR (ABD)
(Kaliforniya İslami Eğitim Merkezi Müdürü / IFANCA Yönetim Kurulu Üyesi)

1. Mehmet ÇELEN (TÜRKİYE)
(İslam Hukuku Araştırmacısı / GİMDES İlim Kurulu Üyesi)
"Helal Ekonomik Sistemin Sosyal, Siyasi ve Stratejik İmkanı"

2. Prof.Lt.Gen.Dr.Somchai VIRUNHAPHOL (TAYLAND)
(Tayland İslami Bankası Yönetim Kurulu Başkanı / Tayland Helal Stardartlar Enstitüsü Müdürü)
"Helal Ekonomik Sistemin Sosyopolitik ve Stratejik Olabilirliği: Tayland Durum İncelemesi"

3. Prof. Dr. Nazif GÜRDOĞAN
(Ekonomi Profesörü, Fatih Üniversitesi Öğretim Üyesi)
"İslamın Ekonomiye Bakışı ve Faizsiz Finans Sistemi"

26 NİSAN 2009
9.30-11.30 I. OTURUM: HELAL KAVRAMINA ÜRETİCİ ve TÜKETİCİ YAKLAŞIMLARI

Oturum Başkanı: Mehmet ÇELEN (TÜRKİYE)
(İslam Hukuku Araştırmacısı / GİMDES İlim Kurulu Üyesi)

1. Mohammad Mazhar HUSSAINI, M.S., L.D. (ABD)
(Amerika Helal Vakfı (AHF) Başkanı)
"Üretici ve Tüketicilerin Helal Kavramına Yaklaşımları ve Yaşadıkları Problemler"

2. Dr. Muhammad Munir CHAUDRY (ABD)
(IFANCA Başkanı)
"Amerika'da Gıda Üreticilerinin Helal Gıdaya Bakış Açısı"

3. Sıtkı ABDULLAHOĞLU (TÜRKİYE)
(ASKON Genel Başkan Yardımcısı)
"Helal Kavramına Üretici Yaklaşımları"

4. Vet. Muhammed EFE (TÜRKİYE)
(TÜ-MER Tüketici Hakları Merkezi Gıda Komitesi Başkanı)
"Günümüzde Helal Kavramına Tüketici Yaklaşımları ve Problemleri"

5. Orhan DEMİR (TÜRKİYE)
(Sağlık ve Gıda Hareketi Yönetim Kurulu Üyesi)
"Helal Sertifika, Müşteri Talebi Açısından Bir Hak mıdır?"

11.45-13.45 II. OTURUM: DÜNYADA HELAL SERTİFİKALAMA PROGRAMLARI
Oturum Başkanı: Mohammad Mazhar HUSSAINI, M.S., L.D. (ABD)
(Amerika Helal Vakfı (AHF) Başkanı)

1. Dr. Ir. H. M. Nadratuzzaman HOSEN (ENDONEZYA)
(Endonezya Ulema Konseyi Başkanı / Dünya Helal Konseyi (WHC) Başkanı)
"Dünyada Helal Sertifikalama Programları"

2. Haji Abdur-Raheem (Omurzakov Kamchybek) (KIRGIZİSTAN)
(Kırgız Cumhuriyeti Helal Standartlar Kurumu Teknik Komisyon Başkanı
Dini, Bilimsel ve Tıbbi Çalışmalar İslami Merkezi Kurucusu ve Yöneticisi)
"Kırgizistanda Helal Faaliyetler"

3. Prof. Dr. Yaakob B CHE MAN (MALEZYA)
(Malezya Putra Üniversitesi Helal Ürünler Araştırma Enstitüsü Müdürü)
"Helal Sertifikalamada Bilimsel Analizin Önemi"

4. Mohammed EL-MOUELHY (AVUSTRALYA)
(Avustralya Helal Sertifikalama Kurumu Başkanı)
""Avustralya Helal Sertifikalama Kurumu Tecrübesi" "Helal Pazar"

5. Dr. Abdellatif ELDAW (BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ)
(Abu Dabi Gıda Kontrol Kurumu)
"Helal Gıda: İhtiyaç Duyulan nedir?"
13.45-14.45 Yemek ve Namaz

14.45-16.45 III. OTURUM: ULUSAL VE ULUSLAR ARASI HELAL PAZAR
Oturum Başkanı: Dr. Muhammad Munir CHAUDRY (ABD)
(IFANCA Başkanı)

1.Ehsan SAIRALLY(KANADA)
(Helal Ürünler Geliştirme Hizmetleri (HPDS) Başkanı)
"Küresel Helal"

2. Azudin KHALID (BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ)
(Helal Standartlar ve Sistemler, Uluslararası Helal Entegrasyon (IHI) Birliği Yöneticisi)
"Küresel Helal Gıda Pazarının Yaygınlığı"

3. Abdurrahman KAAN (TÜRKİYE)
(MÜSİAD Gıda Komisyonu Başkanı)
"Ulusal ve Uluslararası Helal Pazar"

16.45-17.00 KONFERANS KAPANIŞ BİLDİRİSİNİN OKUNMASI
Dr.Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER
(GİMDES Başkanı)