BM Komisyonu: “İsrail” savaş suçları işledi ve Filistinlilere karşı cinsel şiddet uyguladı

BM Komisyonu: “İsrail” savaş suçları işledi ve Filistinlilere karşı cinsel şiddet uyguladı

Birleşmiş Milletler İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki Hak ihlallerini Araştırma Komisyonu, hazırladığı raporda "İsrail"in savaş suçları işlediğini ve Filistinlilere karşı cinsel şiddet uyguladığını doğruladı.

Birleşmiş Milletler İşgal altındaki Filistin topraklarındaki ihlalleri Araştırma Komisyonu, yeni bir raporda, İsrailli yetkililerin Gazze'deki askeri operasyonları ve saldırıları sırasında işlenen büyük çaplı savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu olduğunu açıkladı. 7 Ekim 2023'te “İsrail” olduğunu vurgulayarak komitenin araştırmalarını engelledi ve İsrail ile işgal altındaki Filistin topraklarına erişimini engelledi.

Soruşturma komitesi başkanı Navanethem Pillay, İsrail'e, Gazze'ye yönelik askeri operasyonlarını ve saldırılarını ve yüzlerce sivilin hayatına mal olan ve bir kez daha yüz binlerce insanın yerlerinden edilmesine yol açan Refah saldırısını derhal durdurması çağrısında bulundu. Temel hizmetlerin ve insani yardımın bulunmadığı güvensiz alanlar.

Komisyon, İsrail yetkililerinin, savaş aracı olarak aç bırakma veya kasten öldürme gibi savaş suçlarının yanı sıra sivillere ve sivil nesnelere yönelik Tutuklama ve kişinin onuruna yönelik saldırılar. kasıtlı saldırılar, zorla nakil, cinsel şiddet, işkence, insanlık dışı veya zalimane muamele, keyfi muamele gibi savaş suçlarından sorumlu olduğu sonucuna vardı.

BM soruşturmasının bulguları arasında cinayet, zorla nakil, işkence ve insanlık dışı veya zalimane muamele suçlarının yanı sıra soykırım ve cinsiyete dayalı zulüm gibi insanlığa karşı suçlar yoluyla Filistinli erkek ve erkek çocukların hedef alınması da yer alıyor.

Rapor, İsrailli yetkililerin açıklamalarının - geniş çaplı yıkıma yol açma ve çok sayıda sivili öldürme politikasını yansıtanlar da dahil - kışkırtma anlamına geldiğini ve başka ciddi uluslararası suçlar oluşturabileceğini ortaya koyuyor.

Komite, İsrail'in sivil halka karşı toplu cezalandırma anlamına gelen bir "topyekün abluka" uyguladığı ve ablukayı yaşamsal ihtiyaçların engellenmesini stratejik ve siyasi kazanımlar elde etmek için bir silah olarak kullandığı sonucuna vardı. Bu aynı zamanda tedarikin kesilmesi için de geçerliydi.

Raporda, cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin belirli türlerinin İsrail güvenlik güçlerinin operasyonel prosedürlerinin bir parçası olduğu sonucuna varıldı. Rapor bu sonuca, toplumu bir bütün olarak aşağılamak amacıyla kıyafetlerin çıkarılması ve kamuya açık alanda zorla çıplaklık dahil olmak üzere ihlallerin sıklığı, yaygınlığı ve ciddiyetine dayanarak ulaştı.

İsrail Batı Şeria'da insanlığa karşı suç işledi

Komisyon, Batı Şeria'da İsrail güçlerinin cinsel şiddet, işkence, zalimce veya insanlık dışı muamele ve kişinin onuruna saldırılar gerçekleştirdiği ve bunların hepsinin savaş suçu teşkil ettiği sonucuna vardı. Ayrıca Komisyon, İsrail hükümeti ve güçlerinin, yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistin topluluklarına yönelik şiddet içeren saldırılarına izin verdiği, teşvik ettiği ve kışkırttığı sonucuna vardı.

Komite, tavsiyelerinde İsrail'e ateşkesi derhal uygulaması, Gazze'deki ablukayı kaldırması, insani yardımın ulaşmasını sağlaması ve sivilleri ve sivil altyapıyı hedef almayı bırakması çağrısında bulundu.

Ayrıca Komite'ye, Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak 2024, 28 Mart 2024 ve 24 Mayıs 2024 tarihlerinde yayınlanan ihtiyati tedbir kararlarında belirtilen yasal yükümlülüklere tam olarak uyması ve özellikle Komite'nin Gazze'ye erişimine izin verilmesi çağrısında bulunuldu. Soruşturmalar yürütün. Komite ayrıca Roma Tüzüğüne taraf tüm devletlerin Uluslararası Ceza Mahkemesi ile tam işbirliği yapmasını tavsiye etti.