Din Putları Nasıl Oluştu? (2)

Din Putları Nasıl Oluştu? (2)

Halife Ömer(r.a.)'ın cübbesindeki on altı yama göz yaşlarıyla anlatılır,Halife(!) filanında haremindeki bilmem kaç bin cariyenin varlığı da "Maaşallah Allah halifenin malını bereketlendirsin"

İbrahim Küçük'ün kaleminden

Dinden ve dinin ulularından istifade ederek siyasi iktidarları ayakta tutma geleneği ısırıcı melikler döneminde devam eder.Kardeş,evlat ve akraba katlleri siyasi iktidarların olağan bürokratik işlemi olarak tarihe geçecektir.Çünkü bu katletme fermanlarının altında hep Şeyhül İslamın caizdir mührü vardır.Burası en çok "ama" denilen yerdir.Fıkıhta adam öldürebilmenin şartları bellidir.Fıkha rağmen bu cinayetleri emretmek,cinayetlerin cevaziyetlerini mühürlemek,cellatlığını yapmak o tarihte ve sonraki tarihlerde bu cinayetleri meşru görmekdevletin bekası için fıkıh putçuğunu dikip önünde eğilmektir.Ya da devlet putçuğunu dikip etrafını fıkıh süpürgesiyle süpürerek temizlemeye kalkışmaktır.

Dindar halkın dine olan bağlılığını kullananlar avam üzerinde Allah ve Resulü'nün iktidarını sürdürüp saray içerisinde akıl ve nefislerin iktidarını ikame etmek din putçuluğunun ta kendisidir.Allah ve Resulü'nüniktidarı yerine akıl ve nefislerin iktidarının otutturulabilmesinde en büyük etken Din'dir.Dini öne geçirip,dinin arkasına saklanarak hanedanlığı sürdürmek din putçukperestliğidir.Bu edsnada mescit kürsülerinde Hz.Ömer(r.a.)'ın ne muhteşem bir devlet başkanı olduğu vaizlerin ağzının suyu akarak amlatılır.Halk dört kulağıyla dinler.Ama bir türlü şu soruyu soramaz:"Yahu madem Hz. Ömer(r.a.) bu kadar iyi devlet başkanıdır da şu bizim sultanlar ne diye saraylarda sefa sürer?" Soranaz çünkü;halkın sorgu yeteneği kalmamıştır.Sorgu yeteneği olanların da cesareti kalmamıştır.Böyle bir soruyu sorana "tecd-i iman ve tecd-i nikah gerekir" fetvası çıkalı yüzyıllar olmuştur.Halife Ömer(r.a.)'ın cübbesindeki on altı yama göz yaşlarıyla anlatılır,Halife(!) filanında haremindeki bilmem kaç bin cariyenin varlığı da "Maaşallah Allah halifenin malını bereketlendirsin" diyerek dualanırsa ortada putçuluk var demektir.Ne zaman ki halk sistemin yanlışlığını sorgulasa hemen kutsal emanetler sarayın önüne çıkartılır ve biat tazelenirse ve sorgulayıcı da dar ağacına giderse işte o zaman ortaya çıkartılanlar ve ortaya çıkarılmak istenmeyenler birer putçuktur.Bunu yapan idare putçukperest siyasiye,yardımcı olan ulema putçukperest havassiye,tabi olan halkta putçukperest avamiyedir.

Siyasi iktidarlardan Şeyhül İslamlık yapan Ulema'nın onca bilgi beceri ve takvasına rağmen,siyasi iktidarın müctehid ulemaya terk edilmemesinin tek sebebi,hanedan kanından gelmeyeşi ise,bu nasıl izah edilebilir? Yada İslam da siyasi önderin yanında Şeyhül İslamlık makamı bir gelenektir denirse,o zaman Hz.Ebu Bekir(r.a.),Hz.Ömer(r.a.),Hz.Osman(r.a),Hz.Ali(r.a.) ların Şeyhül İslamları kimdi denildiğinde niçin birileri gürültü çıkarır.Bu konudaki hadis-i Şerifler sahih kabul edilip falan sultan ısırıcı meliklik yapmıştır denildiğinde birilerinin ezberi bozulup putçuğu kırılmış adam gibi niçin bağırır?
Isırıcı meliklerden sonra akıl ve nefislerin katıksız iktidarı İslam topraklarının çoğunda yönetimi ele geçirir.Vahiy ilminin kısmen de olsa savunucu makamı kalmamıştır.Ferdi mücadelelerin dışında artık vahiy dininin ne kolluk kuvveti nede zabıtası vardır.Din adına her birey rahatça konuşur.Kimse sen ilmi bir hata yapıyorsun,Kitaba ve Sünnete göre dediğin ya da meşruiyetini onayladığın şey yanlıştır diye mahkemeye çekilemez.Zaten saltanat devirlerinden beri rejim ulemasının yaptığı bilgi kirliliği demokratik rejimlerde ortaya çıkar.A İslam'ı,B İslam'ı,C İslam2ı gibi anlayışlar çoğaldığı gibi A İslam'ının da içerisinde x cemaati,y cemaati gibi fırkalarla halk parçalınır.Bu da yetmezmiş gibi resmi ideoloji A PARTİSİ B PARTİSİ şeklinde fırkalarla avamı bu fırkalardan birisine dahil olmaya iter.Rejim gayriresmi hak mezhepleri ve tarikatları belirlerken aynı zamanda kendi akaidine uygun hak parti mezheplerini de belirler.Rejim aynı zamanda resmi Futbol tarikatlarını da kurar.Hatta bu mensuplara "toplu zikir" imkanı da tanınır.Toplumun zehirli çarkları sayesinde yetişen yeni neslin beyin ölümleri gerçekleşir

Yazının Birinci Bölümü İçin Tıklayınız

İbrahim Küçük'ün 'Din Putu' kitabından alıntılanmıştır.

Yazının 3. Bölümü Din Putları Nasıl Oluştu? 3 Başlığıyla Salı günü yayınlanacak