Din Adına Bize Yutturulanlar

Din Adına Bize Yutturulanlar

Veysel Karani(r.a) gibi sufi yönü ortaya çıkarılan mübarek bir insanın nerede nasıl şehid edildiğini sorgulamak gerekiyor.

Tarihimiz içerisinde din adına bize yutturulanların gerçek olup olmadığını tartmak için yirmi üç yıllık Resulullah (s.a.v)'in vahiy dönemine ve otuz yıllık Hulefa-i Raşidin dönemini farklı kaynaklardan tarayarak aynı zamanda bu tarihin Hilafet ve Saltanat ayrımı yapan bir fıkh-ı tarih olduğunu anlamalıyız. Bu tarih fıkhına uymayan tüm siyasi idarelerin nakıs olacağını aklen kabul etmemiz gerekiyor. İslam ağır ceza hukukunda 'siyaseten katl' gibi bir hukuk olup olmadığını, insanların ancak hangi suçlarla öldürülebileceğini araştırmamız gerekiyor. İslam'ın 'katl' hükmüne uygun olmayan tüm öldürmelerin zalimce bir cinayet olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Meşhur mezhep imamlarının hayatlarının incelenmesi gerekiyor. Ebu Hanife (rah.a)'in İmam Zeyd (rah.a)'e niçin ve nasıl yardım ettiği, İmam Ebu Cafer-i Sıddık (rah.a)'le ilişkisi araştırılması gerekiyor. İmam Malik (rah.a), İmam Şafii(rah.a), İmam Ebu Yusuf(rah.a), İmam Muhammed(rah.a), İmam Zufer(rah.a) gibi tüm imamların aslında çok yakın bağlantıları olduğunu birbirlerine silsile yoluyla nasıl talebe olduğunu mutlak tanımak gerekiyor. Ve bu güzel insanlara Emevi ve Abbasi dönemlerinde havvasiye kadrosuna sokulmak için nasıl zulüm ve baskı yapıldığını kavramak gerekiyor. Veysel Karani(r.a) gibi sufi yönü ortaya çıkarılan mübarek bir insanın nerede nasıl şehid edildiğini sorgulamak gerekiyor. Sufyani Servi(r.a), Hasan Basri(r.a), Abdullah İbn Mubarek(r.a) gibi fıkhiye ve sufiye önderleri, dönemleri içerisinde hangi siyasi oluşumlara destek verdikleri ve hangi zorlamalara maruz kaldıklarını araştırmak gerekiyor. Tarihi meşhur Turgut Reis'in haritası elden ele gezerken hangi sebeble hangi sultan tarafından katledildiğini bilmek geliyor...

Devam Edecek...

İbrahim Küçük'ün "DİN PUTU" adlı kitabından TEVHİDHABER için alıntılanmıştır