Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi Kararı

Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi Kararı

Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetti.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla iptal edilen İstanbul Sözleşmesi’nin feshine yönelik açılan davanın duruşması Danıştay’da görüldü.

İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali istemiyle açılan davada Danıştay savcısı Aytaç Kurt, çekilme kararının iptaline karar verilmesini istemişti.

Ancak Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı kararının iptal istemini oy çokluğuyla reddetti. İptal isteminin reddine 5 kişilik mahkeme heyetinden 3 üye onay verirken, 2 üye şerh düştü. Danıştay, temyiz yolunu açık tuttu.

“YÜRÜTME YETKİSİ CUMHURBAŞKANI’NDA”

Danıştay’ın karar metninde “Bu itibarla; Anayasa tarafından verilen temsil yetkisi ve 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine de verilen yetkiye istinaden tesis edilmiş olan dava konusu Cumhurbaşkanı Kararında hukuka aykırılık bulunmadığı ve davanın reddine karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Danıştay, kararın gerekçesinde milletlerarası anlaşmaların feshedilmesi, sona erdirilmesi ve anlaşmalardan çekilme kararlarının Cumhurbaşkanının ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin Devlet Başkanı’ sıfatıyla temsil yetkisi içerisinde olduğu belirtildi.

Danıştay, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin yetkide ve usulde paralellik ilkesine aykırı olmasına ilişkin gerekçesinde, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılan tarih olan 20 Mart 2021’den önce yeni hükümet sistemi kapsamında yürütme yetkisinin Bakanlar Kurulu’ndan Cumhurbaşkanı’na geçtiği hatırlatıldı ve aykırılık bulunmadığına hükmedildi.