Çocuk haklarında devrim

Çocuk haklarında devrim

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nun hazırladığı Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı yürürlüğe girdi

 Aşama aşama yürürlüğe konulacak eylem planında çocuk haklarına yönelik devrim niteliğinde adımlar atılacak. Planda, Türkiye'de çocuk hizmetlerine yaklaşımın çoğunlukla suça sürüklenmiş ve korunma ihtiyacı içinde olan çocuklara odaklandığına dikkat çekilerek tüm çocukları kapsayıcı bir vizyon olmadığı vurgulandı.

CEZA HUKUKUNA DİKKAT

Strateji belgesi ve eylem planıyla bütün çocukların refahını sağlamayı, yaşam kalitesini yükseltmeyi ve temel haklarını en üst düzeyde yaşamalarının önü açılıyor. Türkiye'de çocuk ceza yargılamasına ilişkin düzenlemeler birden çok kanun ve yönetmelikle dağınık bir şekilde bulunduğunu vurgulayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bu normların büyük çoğunluğunun yetişkinlere özgü suç ve ceza tasarımı göz önüne alınarak hazırlanarak uygulamaya konulduğunun altını çizdi.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİNE ÖNLEM

Planda çocuk işçiliğiyle mücadeleye ilişkin hususlar da yer aldı. 'Çocuk işçiliğini önleme çalışmalarındaki en önemli engellerden birinin etkili bir izleme sisteminin olmayışı' diyen bakanlık, 'Çalışan çocukların haklarını korumaya yönelik mevzuatın etkin bir şekilde uygulanması için bir takip sistemine ihtiyaç duyulmakta olup entegre bir Çocuk İşçiliği İzleme Sistemi kurularak yerel izleme birimlerinin oluşturulması gerekmektedir' dedi.