Bir Aşk, Bir Susamışlık Destanı-VİDEO

Bir Aşk, Bir Susamışlık Destanı-VİDEO

Müslümanların zalim ve müfsidlere vurduğu ilk darbe Bedir zaferi...

Medine'de Müslümanlara karşı yapılan zulüm baskı ve tehditlerin had safhaya çıktığı bir zamanda Allah-u Teala'nın ,"Kendilerine savaş açılan Müslümanlara, zulme uğramaları sebebiyle cihad için izin verildi. Şüphe yok ki Allah'ın onlara yardım etmeye gücü yeter." (Hacc 13) buyruğu ile Müslümanlara savaş iznini vermesi üzerine, İslam'ın gelişinin 15'inci, hicretin ikinci, miladın 624'üncü yılında, Ramazan ayının 17' sinde Medine'ye 80 millik mesafedeki Bedir köyünde  İslam ümmetinin zalim ve müfsidlere indirdiği ilk darbe;

Bedir Zaferi...

Evet... Müslümanların ilk zaferi, Allah-u Teala'nın dinini yaymak için ayağa kalkan yiğitlerin, karşısındaki kafirlere başkaldırışı...

"Ey iman edenler! (Düşmana karşı) tedbirinizi alıp, küçük birlikler halinde, yahut topluca savaşa gidin."(Nisa 71) ayeti ile yola koyulan kahramanların Ramazan ayındaki inkılabı idi Bedir zaferi...

Bedir'in Yıl Dönümünde Mübarek Olsun Zaferimiz...