"İngiliz Şiiliği"(!)  Nasıl İfşa Oldu?

"İngiliz Şiiliği"(!) Nasıl İfşa Oldu?

Son günlerde kasten alevlendirilmeye çalışılan Şii-Sunni gerginliğinin neden kaynaklandığının açık izahı olan kısa videoları daha önce de yayınlamıştık.

Ümmet-i Muhammed'i tefrikalarla bölerek zayıflatmaya çalışan küresel firavni zihniyet son günlerde yeniden aynı oyunu sahneye koymaya başladı. Yayın yeri İngiltere merkezli olan sözde şii kanal Müminlerin Annesi Ayişe Annemiz'e, Hz. Ebubekir(r.a.) ve Hz. Ömer (r.a.)'e dil uzatma cürretinde bulunuyor. Bütün bu hadsizlikleri de tüm Şii gruplar üzerinden İran'daki müslümanlara atfediyor. Oysa ilk videonun başlarında da göreceğiniz üzere Seyyid Hasan Nasrallah bunların İngiliz şiisi olduğunu beyan ediyor.

Maalesef ki "İngiliz şiiliği" ve "ABD sunniliği" icat ederek küresel firavnilerin ekmeğine yağ süren iftiracı yapı, tahkik etmeye üşenen kitleler vasıtasıyla amacına ulaşmış oluyor. Videolardaki alçak şahsiyetlerin söylemlerini kendilerine mesned edinerek bir başka kavme veya hizbe sataşmaya başlayan müslüman da tuzağa düşürülmüş oluyor. Oysa Rabbimiz Kitab-ı Kerimin'de pek çok Ayette bizleri bu konuda duyarlı olmaya çağırmıştır. Misalen;

Ey iman edenler, eğer bir fasık, size bir haber getirirse, onu 'etraflıca araştırın'. Yoksa cehalet sonucu, bir kavme kötülükte bulunursunuz da, sonra işlediklerinize pişman olursunuz.(Hucurat-6)

Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışın; bölünüp parçalanmayın. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idiniz de Allah gönüllerinizi birleştirdi ve O’nun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi Allah kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle açıklıyor ki doğru yolu bulasınız. (Âl-i İmran-103)

Not: Yotube'nin Yaş Sınırlamasından Dolayı Oturum Açıp İzleyebilirsiniz

1. Bölüm

2. Bölüm

3. Bölüm

4. Bölüm

5. Bölüm

6.Bölüm