Bediüzzaman:Tesbihat,Namazın Tohumudur

Bediüzzaman:Tesbihat,Namazın Tohumudur

Üstad hazin bir sada ile bizden çok ağır tesbihat yapardı, "Sübhanallah" derken...

Son Şahitler'den Molla Hamid Ekinci anlatıyor:

(Bediüzzaman Said Nursi'nin) arkasında kıldığım namazlardan çok zevk alırdım. Namaza duruşu bir mehabet ve haşyet verirdi insana. Namazdan sonra tesbihat hakkında şu dersi vermişti bize:

"Namazın sonunda tesbihat, namazın tohumu, çekirdekleri hükmündedir."

Hazin bir sada ile bizden çok ağır tesbihat yapardı. "Sübhanallah" derken, çok içten ve yavaş bir şekilde duyardık sesini. "Lailahe illallah" diye tesbihata başladığı zaman, eğer yanında bir tarikat ehli olsa cezbeye gelirdi.risalehaber