Bakanlık'tan Alkol Haritası

Bakanlık'tan Alkol Haritası

Sağlık Bakanlığının çalışmasına göre erkeklerin yüzde 23'ü, kadınların ise yüzde 4'ü alkol kullanıyor.

En yüksek alkol kullanımı yüzde 20 ile Batı Marmara Bölgesi'nde, Ege ve İstanbul ise sırasıyla yüzde 18,8 ve yüzde 17,6'lık oranlarla ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından 81 ilde yapılan, 20 bin 500 aile hekimine bağlı 15 yaş üzeri 18 bin 477 kişi incelendiği Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışmasına göre Türkiye'de alkol tüketimi dünya ortalamasından daha az ancak risk oluşturacak boyutta alkol kullananların sayısı da az değil.

Çalışmaya katılanların yüzde 87'si hiç alkol kullanmadığını belirtirken, geriye kalanların yüzde 8'i "ayda bir ya da daha az", yüzde 3'ü "ayda 2-4 kez", yüzde 2'si ise "daha sık" alkol aldığını dile getirmiş.

Araştırmaya göre erkeklerin yüzde 23'ü, kadınların ise yüzde 4'ü alkol kullanıyor.
Bu alışkanlığı olan erkeklerin yüzde 14'ü "ayda bir ya da daha az", yüzde 5'i "haftada 2-3 kez ve üzeri", kadınların ise yüzde 3'ü "ayda bir ya da daha az" alkol alıyor.
Kadın ve erkeklerde alkol kullanımı 35-44 yaş aralığında en yüksek düzeyde.

Bu yaş grubundaki erkeklerin yüzde 16,6'sı ayda bir veya daha az, yüzde 6,3'ü ayda 2-4 kez, yüzde 4,6'sı ise haftada 2-3 kez veya daha fazla alkol alıyor.

Haftada 2-3 kez ve üzerinde alkol kullanımının en yüksek olduğu yaş aralığı ise yüzde 6,4 oranıyla 45-54.

35-44 yaş aralığındaki kadınların ise yüzde 4,5'i ayda bir veya daha az, yüzde 1'i ayda 2-4 kez, yüzde 0,4'ü de haftada 2-3 kez ve üzerinde alkol kullanıyor.

Riskli içiciler

1 küçük bira, 1 kadeh şarap, 1 tek rakı ve 1 tek votkadan bir kerede 5 veya daha fazla tüketim "riskli kullanım" olarak kabul edilerek, çalışmaya katılanlara bu yönde de sorular soruldu.

Araştırmaya göre riskli kullanım olan bir günde 5 ve üzeri standart içki tüketimi yüzde 7 oranında. Bu oran erkeklerde yüzde 7, kadınlarda ise yüzde 1 düzeyinde.
Alkol kullananların yüzde 71'i günde 1-2, yüzde 22'si de 3-4 standart içki içtiklerini belirtmiş.

Erkeklerde günde 5 ve üzeri alkol tüketimi yüzde 8 oranında. Alkol kullananların yüzde 59'u hiçbir zaman bir oturuşta 5 standart içkinin üzerinde tüketmediklerini belirtirken yüzde 2'si hemen her gün bu şekilde içtiklerini dile getirmiş.

En yüksek oran Batı Marmara'da

En yüksek alkol kullanımı yüzde 20 ile Batı Marmara Bölgesi'nde. Ege ve İstanbul ise sırasıyla yüzde 18,8 ve yüzde 17,6'lık oranlarla ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor.
En düşük alkol tüketimi ise sırasıyla Güneydoğu Anadolu (yüzde 4,7),Ortadoğu Anadolu (yüzde 5,5) ve Orta Anadolu'da (yüzde 6,8).

Riskli miktar olan günde 5 ve üzerinde tüketim ise Orta Anadolu'da yüzde 13, Batı Karadeniz'de yüzde 11, Güneydoğu Anadolu'da ise yüzde 10 oranında.

Koruyucu ve tedavi edici hizmet

Çalışmanın değerlendirme bölümünde, ağır epizodik (arasıra meydana gelen) içme dünya genelinde yüzde 11 iken yapılan çalışmada yüzde 4 olarak bulunduğu belirtildi.
Alkol tüketimiyle sıklığının her zaman paralellik göstermediği, alkol alma sıklığının düşük olduğu bazı bölgelerde riskli alkol kullananların oranının daha yüksek olduğuna dikkat çekilerek, ülkede alkol tüketiminin düşük olduğu ama riskli kullanımdan etkilenen nüfus dikkate alındığında bu soruna yönelik koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin sağlık politikaları içinde yer alması gerektiği vurgulandı.