Allah’ın yardımı olmadan bir iş başarılabilir mi?

Allah’ın yardımı olmadan bir iş başarılabilir mi?

Âli İmran 160. Ayeti kerime’de Rabbimiz şöyle buyurur: Allah yardım ederse size, artık yenemez sizi hiç kimse; ama eğer sizi terk ederse, ondan sonra kim yardım eder size? Şu halde müminler yalnızca Allah’a güvensinler.

Peygamberimiz (s.a.s) bir gün, amcasının oğlu Abdullah b. Abbas’la yolculuk yaptığı esnada ona şu tavsiyelerde bulundu: “Delikanlı! Sana bazı şeyler öğreteceğim. Allah’ı gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah’ı gözet ki O’nu daima yanında bulasın. Bir şey istediğinde Allah’tan iste! Yardıma muhtaç olduğunda Allah’tan yardım dile! Şunu bil ki bütün insanlar sana fayda vermek için toplansa Allah’ın takdiri dışında sana fayda veremezler. Bütün insanlar sana zarar vermek için toplansa Allah’ın takdiri dışında sana hiçbir zarar veremezler...”


Nasr yardım destek zafer galibiyet kurtuluş manalarına gelir. Aynı kökten gelen ve muhacir kardeşlerine kucak açan medinelilere verilen isim ensar yardımcı olan koruyan malasına gelir hıristiyan yerine Arapçada kullanılan Nasrani yardımcılara mensup olan demektir. Bunun da havariler kast edilmiştir. Mansur yardım edilmiş desteklenmiş demektir nusret sadece mücadele eden ve Savaşan birini mücadelesini kazanması için yapılan yardım ve destektir

Nasır ismi şerifi nde Allah Teala hem faili hem mefuldür. Allah nasırdır çünkü mutlak ve sonsuz bir güçle yardım eder destek verir. Mesuldür çünkü şu ayeti kerime ile mi yünlerden yardım ister eğer siz Allah’a yardım ederseniz Allah da size yardım eder Allahın yardım istemesi kulun Allah’a ikramı değil Allahın kulu ikramıdır

İnsan yardıma muhtaç bir varlıktır insan oğlunun bebeğiyle hayvan yavrusu karşılaştırılacak olursa insan yavrusunun yardım ve desteği hayvan yavrusuna daha çok muhtaç olduğu görülür. Bebek ye muhtaç olduğu gibi ruhen de ihtiyaçlarla doludur ruhun beslenmesi için ahlak, iman, ilim, irfan, edep gibi donanımlar gerekir.

İnsan ne ölçüde nasir olabilir ?
İnsan en nasir olamaz.
İhtiyaçları karşılayacak insan bulsak da onların ellerindeki de sınırlıdır ve ihtiyacımızı karşılayacak insanlarda ihtiyaç sahibidir öyleyse ardı arkası kesilmez ihtiyaçlar için öyle bir kapı bulunmalıdır ki sadece nasır değil en nasır olmalıdır. Yardım edicilik vasfi sonsuz ve mutlak olmalıdır
İnsan bize yardım et ya nasır diye dua ettiği gibi bize senin yardımın olmadan ayakta duramayacağımızı şuurunu ver ya nasır diye dua etmelidir.


Nasir olan Allah’tan rol çalıp birilerine yakıştırmaya örnek verelim:

Hıdırellez günü gül ağacının dalına dilekleri yazıp bu adama yetiş ya hızır yetiş ya İlyas demek. Gül ağacının dibine para gömülüp sonra o parayı yıl boyunca cüzdanında saklamak. Hıdırellez gecesi bereket için erzak torbaları ve para keselerinin ağzını açık bırakmak. Gül ağacının altına isteklerin maketini yapmak. O gün ateş yakıp üzerinden atlayıp kem gözlerden kendini korumak olduğuna inanmak. Gelin maketi yapıp evleneceği kişiyi o gece rüyasında göreceğini sanmak…

Allah'ı bırakıp, kulları durumundakilerden koruyucular, otoriteler edinenlerin durumu, dişi örümceğe sığınanların durumuna benzer. Dişi örümcek bir yuva yapar, bir aile kurar. Evlerin en çürüğü, tehlikeye en açık olanı, ailelerin en çok sıkıntı çekeni, dişi örümceğin evi ve ailesidir. Keşke, anlayabilselerdi.
Ankebut41
Allah'tan başka kendilerine yakınlık sağlamak için tanrı edindikleri şeyler, kendilerine yardım etselerdi ya! Hayır, onları bırakıp gittiler. Bu onların yalanı ve uydurup durdukları şeydir.Ahkaf 28


Kuranda nasir ismi Şerîfinin geçtiği birkaç ayeti okuyalım

Furkan Suresi 31. ayet.
İşte böylece biz her peygamberi, suçu karakter haline getirenler içerisinden düşmanlar çıkarmışızdır. Olsun, nasıl olsa Rabbin hadi’dir ve nasîrdir

Hac Suresi 78. ayet
Şu halde, artık namazı hakkını vererek kılın zekâtı içten gelerek verin, bir de Allah’a sımsıkı bağlanan: odur sizin mevlanız, o ne güzel Mevla, ne güzel nasirdir

Nisa Suresi 45. ayet.
Allah düşmanlarınızı daha iyi bilir. Ama eğer size dost lazımsa dost olarak Allah yeter, yardım lazımsa yardımcı nasir olarak Allah yeter.

Enfal Suresi 40. ayet 100 çevirecek olurlarsa şunu iyi bilki Allah sizin sahibinizdir. O ne muhteşem bir sahip, ve o ne mükemmel bir yardımcı nasirdir

Nasir in birlikte geldiği isimler
Mevla ismi ile birlikte gelir. Mevla efendi demektir. Allah insana yardımcı olmayan bir efendi Mevla olsaydı insanı kul değil köle edilirdi. Oysaki o, insanı köle değil kul edildi. Bu yüzden irade verdi. Oysaki hiçbir efendi, kölesi ne irade vermez. Bilir ki iradesini kullanınca köle olmaz.

Veli ismi şerifi ile birlikte gelir. Bilindiği gibi veli sorumlulu ve işleri üzerine alan kişidir Allahu Teala müminlerin hem delisi hem de yardımcısıdır. İnsanların sıkıntısı Allahın nasir oluşunu kabul etmekten daha çok, Allah’tan başkalarının en nasir olmadığını kabul etmek olsa gerekir


Hadi ismi ile birlikte gelir. Hadi yol gösteren rehberlik yapan demektir. Hem yol gösterip hem de gösterdiği yolu emin bir şekilde kat etmesi için ona yardım etmek ise bambaşka bir şeydir. Allah kala gösterdiği yolda başarılı bir biçimde yürüyüp menzili Maksuduna erimesi için insanı desteklemekte, ona yardım etmektedir.
Allah’ın yardımı olmadan bir iş başarılabilir mi?


Allah’ın yardımı olmaz ise hiçbir konuda başarı elde edilemez her konuda zafer mutlaka Allah’ındır

Âli İmran 160 uncu ayeti kerime de Rabbimiz şöyle buyurur: Allah yardım ederse size, artık yenemez sizi hiç kimse; ama eğer sizi terk ederse, ondan sonra kim yardım eder size? Şu halde müminler yalnızca Allah’a güvensinler.


Allah Zaferin Tek Kaynağıdır


Allah, bunu size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Yardım ve zafer ancak mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah katındadır.”Âl-i İmrân 3/126.

Zafer Ancak Allah’ın Dilemesiyle Gerçekleşen İlâhî Bir Vaattir

Allah, içinizden, iman edip de salih ameller işleyenlere, kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına, onlar için hoşnut ve razı olduğu dinlerini iyice yerleĢtireceğine, yaĢadıkları korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaatte bulunmuştur.Nûr 24/55.

Allah, “şüphesiz ben ve peygamberlerim galip geleceğiz” diye yazmıştır. Şüphe yok ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.Mücâdele 58/21.

Allah’ın yazıp, farz kıldığı şey kesinlikle meydana gelecektir. Zaferin Allah’a, peygamberine ve ihlâslı Müslümanlara ulaşacağında şüphe yoktur. Zafer ancak imandaki zaafiyet ve şehvetlere düşkünlük nedeniyle gecikir.

Meryem 19/59 Onlardan sonra, namazı zayi eden, şehvet ve dünyevi tutkularının peşine düşen bir nesil geldi. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır.

Dünyada olduğu gibi ahirette de Allahu Tealanın yardımına ihtiyacımız vardır

Bakara Suresi 48. Ayet kerime: Hiç kimsenin hiç kimse adına hiçbir şey ödeyemeyeceği kimseden şefaatin kabul edilmeyeceği, kurtuluş akçesi alınmayacağı ve hiç kimsenin yardım görmeyeceği günün dehşetinden korunun

Bakara Suresi 123. ayeti kerime: Kimsenin kimseye hiçbir fayda sağlayamayacağı, kimseden kurtuluş bedeli kabul edilmeyeceği, Şefaatin hiçbir yarar vermeyeceği ve hiç kimsenin yardım görmeyeceği günün bilincinde olun.

Bakara﴾107﴿ Yine bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığı yalnız Allah’ındır. Sizin için Allah’tan başka ne bir dost ne de yardımcı vardır.

Kaynak:Haber Kaynağı