Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

24 Eylül Ya da Şemita

24 Eylül üzerinden kehanetler, dini işaretler, ezoterik bir çok şey tartışma konusu. Biz Kehaneti redderiz ama Yahudilikte ve Hristiyanlıkta, Kahinler, “Veresetül Enbiya” gibi değerlendirir ve hürmet görür… 24 Eylül’den başlayarak, 2023 Haziran sonuna kadar giderek artan ve daha sonra azalarak da olsa yıllarca devam edecek, dünyayı ekonomik, sosyal, politik, tabii afetler ile ilgili bir endişe söz konusu. Bu olay, biraz da Mehdi, Mesih, Deccal beklentisi ile ilgili. Kıyamet savaşından söz edenler de var. İslam toplumunda bu savaşın adı Melheme-i Kübra, Hristiyan dünyasında Armagedon. İşin uzay boyutunda, Niburi-Marduk ya da Kur’an-ı Kerim’de geçen adı ile Şira ve Tarık yıldızı ile ilgili yorumlar var. Tam da böyle bir zamanda Putin’in dünya savaşından hatta uzay savaşından, Nükleer savaştan söz etmesi, ABD-Çin gerilimi, İran’da çıkan karışıklık, Ukrayna krizi, kraliçenin ölümü, hepsi üstüste geldi.

diği söyleniyor. Ardından da soğuk savaş başlatılmış. Bu tartışmalara sebep olan bir diğer konu, Yahudilerin yeni yılbaşının 25 Eylül’de başlayacak olması. Sıradan bir Musevi için o gün, İsrailoğulları’nın Sina’ya geçişinin yıl dönümü. O gün çokça tevbe ediyorlar ve dua ediyorlar. Kabalistik grublar ise her yıl tekrarlanan yılbaşını 7 yılda bir ayrıca kutluyorlar. 7X7=49 yılda bir de en büyük Şemita olarak kutluyorlar. (Bu sene 118. Büyük Şemita. 1+1+8=10. Bu da yeni bir başlangıç anlamına geliyor.) 7 yıllık döngüde, bir yıl topraklarını nadasa bırakıyorlar ve o toprakta olan yenecek herşeyi, ‘’herkesin’’ istifadesine sunuyorlar. Yahudi mistiklerine göre 25 Eylül’de başlayan süreç 24 Aralık 2022’de sonra eriyor. Yani 90 gün içinde büyük hadiselerin gerçekleşmesi gerekiyor. Hristiyanlar, takvim ve hesap farklıkları sebebi ile bu tarihi 15 Ocak 2023’e uzatacaklardır.

Bu Şemita’da Meşiah’ın “Tanrının Krallığı” için gelişini bekliyorlar. Yehova Şahidleri ya da Evanjelikler de böyle bir beklenti içindeler ve hatta bazıları sadece beklemiyor, “Tanrıyı kıyamete zorlamak” tan söz ediyorlar. Eğer bu dönemde de gelmezse bir 7 yıl daha beklemek zorunda kalacaklar. Bu Şemita, bir yandan 7 yıllık döngüyü, öte yandan 7X7= 49 yıllık döngüyü ifade ediyor. Kutsal kitapların hemen hepsinde 7’li bir sistem olduğunu da bir kenara not edelim. Eğer Meşiah bu döngüde de gelmezse 49 yıl daha beklemek zorunda kalacaklar. Bu Süleyman Mabedi’nin inşasının aynı şekilde gecikebileceği anlamına geliyor. Tabi, bu konu Hristiyan dünyası içinde sorun, onlar Meşiah’ı beklerken, aynı şekilde Hristiyan dünyası da Mesih’i bekliyor. Bu da Vatikan için “Tarihin sonu” demek. Bu konu aynı zamanda ciddi bir teolojik sorun. Peki, Meşiah ve Mesih aynı zamanda ortaya çıkarsa ne olacak? Hristiyanlara göre Mesih geldi, tekrar gelecek. Yahudilere göre, gelen gelmeyecek, yeni bir kişi gelecek, çünkü o Mesih değildi.

Bakın Müslümanlarla Yahudiler arasında temel sorun siyasi. Elbette din temelli sorunlar da var, Mescid-i Aksa, Filistin Davası da sorun. Müslümanlarla Hristiyan dünyası arasındaki temel sorunu siyasi olmadan önce dini temelli. Burada İslam dünyasında da bir Mesih beklentisi var. O, Müslüman bir kişilik. Doğrulayacağı kitap Kur’an-ı Kerim olacak ve Mehdi ile birlikte hareket edecek.

Hadi bu sorunu çözün? Yahudilerle Hristiyanlar, Müslümanlarla Yahudiler, Müslümanlarla Hristiyanlar çatışacak ve dahası bunlar kendi içlerinde de görüş ayrılıkları sebebiyle de ayrıca çatışabilirler. Hem Yahudiler, hem Hristiyanlar hem de Şii-Sünni-Selefi toplulukları arasında ciddi sorunlar yaşanabilir. İsterseniz günümüzde dünyada yaşanan bir çok olayı bir de bu gözle okuyun. Simpson’larla bu tarih ve son görsellerle hangi mesajlar verilmeye çalışılıyor olabilir? Bu arada Simpson’lar'ın25. sezon 9. bölümünde "24 Eylül dünya sonu" tahmini ABD'de paniğe yol açmış..

Hadi. Bir başlık daha açalım: Yahudiler ve Hristiyanlar birbirlerinin Mesih’ini kabul etmeyeceklerse kendi aralarında çatışacaklar. Hristiyanlar onları Anti Christ yani onlar açısından Deccal olarak tanımlayacak. Müslümanlar açısından ise, Yahudi ve Hristiyan dünyasından gelecek Meşiah ve Mesih, her ikisi de ahir zaman Deccal’i olacak. Benim vardığım sonuç Meşiah kazanacak. Yahudilere dönüp “Ben Yehova’nın katından geldim, siz kabul etmediniz, ben de geri döndüm, şimdi tekrar geliyorum” diyecek. Hristiyanlara dönüp, “Sizin beklediğiniz Mesih benim” diyecek.. (Geleceği yalnız Allah bilir) Yahudilikte de, Hristiyanlıkta da bir takım yeni düzenlemeler yapacak.

İslam Dünyası’ndan bazılarının istihracına göre, “Meşiah maskesi ile gelen Şeytan” yüzünü insanlığa dönecek! Sihir, büyü, teknoloji ile karışık, Şeytanlaşan Cinleri de kullanarak olağanüstü hadiseler meydana getirecek. Rivayet edilir ki haksız kazançla zengin olanların mallarına el koyarak onları insanlara dağıtır. Hastalıktan kırılan insanlara şifa sunar. Yoksulları sahiplenir. Zalim iktidarları yenilgiye uğratır. Halkın şikayetçi olduğu siyasetçi, bürokrat, iş adamı, yargıç onları acımasızca cezalandırır ve halkın olağanüstü güvenini kazanır. Öyle ki, dinle ilgisi olmayan zenginler, yoksullar dahil, avam ve aydın, siyasi, bürokrat herkesi çevresine toplar. “Tanrının Krallığı”nda, düşmanlar barışacak, adeta, bizde de anlatıldığı gibi kurtla kuzu birlikte yaşayacaktır. Toplum sınıflara ayrılacak ve onlara bu sınıflara göre sorumluluklar yüklenecektir.

Daha önce uyarmıştım! Batı’dan Doğu’ya, Kuzey’den Güney’e göçler başlayacak diye, başladı bile. Dünya’nın bir çok yerinde insanların kırsallarda kendileri için tabii ya da kozmik afetler ya da savaşlar başladığında barınma ihtiyaçlarını karşılayacakları Hobbit evler inşa etmesi boşuna değil. Türkiye’de de yüzbinlerce insan güvenli noktalarda obalar kuruyor ve zor şartlarda hayatta kalma dersleri alıyor. Tabi, işin ucu dünya savaşına dayandığında Hristiyanların yol haritasını Yuhanna vahyinde görebilirsiniz. Yahudiler Nuh aleyhisselamın gemisi gibi, belki bir uzay gemisi ile dünyada durum düzelene kadar uzaklarda bilinmeyen ayrı bir yerde geçici olarak misafir edilecekler ve sonra yeniden dünyaya dönecekler.

Bu konu bugün burada bitmeyecek, yarın da devam edelim.

Selam ve dua ile..
HABER VAKTİ.COM

Bu yazı toplam 1930 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Yazılar