23 Yıl Sonra Hamas'ın Mesajı Ne?

23 Yıl Sonra Hamas'ın Mesajı Ne?

İslami Direniş Hareketi (Hamas) liderlerinden Eymen Tâhâ, 23. kuruluş yıldönümünde Hamas'ın Filistin halkına mesajının cihad ve direnişe özen göstermeye...

İslami Direniş Hareketi (Hamas) liderlerinden Eymen Tâhâ, 23. kuruluş yıldönümünde Hamas'ın Filistin halkına mesajının cihad ve direnişe özen göstermeye, toprakları ve kutsal değerleri savunmaya devam edeceği, Filistin halkının beklentilerine sadık kalacağı ve Filistin halkının haklarından hiçbir şekilde ödün vermeyeceği olduğunu söyledi.

Eymen Tâhâ, Filistin Enformasyon Merkezi'ne verdiği röportajda, "Hamas, ablukaya, katliama ve suikastlara rağmen yine de güzel bir örnek sunmuştur" diyerek, Hamas Hareketi'nin Filistin'de cihad ve direniş tohumları ektiğini ve Filistin toplumu içerisindeki etkin katılımı sayesinde bunların meyvelerini almaya başladığını ifade etti.

Hamas'ı izole etme çabalarının başarısız kaldığına işaret eden Tâhâ, birçok ülkenin Hamas ile diyalog yolu aradığını bildirerek şöyle dedi: " Şu anda herkes Hamas'ın öneminin ve Hamas ile diyalog yolları açmanın zaruri olduğunun farkında. Biz, görüşlerimizi bizzat bizden dinlemek isteyen ve Hamas'ın İslami tavrını liderlerinden öğrenmek isteyen herkesi memnuniyetle kabul ederiz. Başkalarından duymaktansa bizzat Hamas'ın kendisinden duymaları en iyisi."

23 yıl sonra Hamas'ın mesajı ne?

Öncelikle Filistin dahilinde yaşayan Filistin halkına mesajımız şudur: Hamas, cihad ve direnişe özen göstermeye, toprakları ve kutsal değerleri savunmaya devam edecektir. Halkımızın beklentilerine sadık kalmaya devam edecektir. Filistin halkının geneline mesajımız ise şudur: Hamas, sabitelere bağlı kalacak ve onlardan hiçbir şekilde taviz vermeyecektir. Mültecilere, esirlere, Kudüs'e, topraklara ve insanlara vefalı olmaya devam edecektir.

Biz, 23 yıl sonra Hamas'ın kuruluşunun bu tarihle sınırlı olmadığının altını çiziyoruz. Hareketin tarihi seyrini izleyen, onun nebilerin ve rasullerin tarihinin ve yolunun bir devamı olduğunu, bu ümmetin tüm yüce insanlarının bir uzantısı olduğunu görür. Bu nedenle Hamas'ın faaliyeti 23 yıl ile sınırlı değildir. Bilakis, çalışmalarımız çok daha önceden beri sürmektedir.

Hamas'ın kuruluşundan önceki döneme bakacak olursak, uzun bir hazırlık ve inşa dönemi olduğunu görürüz. Filistin topraklarındaki hayır ve cihad faaliyetleri ile sosyal çalışmalar buna şahittir. Bu nedenle Hamas'ın uzun yolculuğu, Müslüman Kardeşler'in Filistin topraklarına ayak basmasından bu yana devam etmektedir. Hamas, bu yüce tarihe ve Hamas üyelerinin ve Müslüman Kardeşler Cemaati'nin benimsediği dini öğretilere bağlı kalmayı sürdürecektir. Bu öğretilerinde değerlerinden ve ümmetin sabitelerinden hiçbirinden taviz vermeyecektir.

Birçok kişi Hamas'ı hükümetle direnişe aynı anda katıldığı için ayıpladı ve sizleri hatalı davranmakla suçladı. Buna ne diyeceksiniz?

Hamas, kesinlikle hiçbir tavrından geri adım atmadı. Seçimlere katıldığında bir sloganı vardı ve onu uyguladı. "Bir el inşa ederken diğeri direnecek". Hamas, direnişi muhafaza etmek için, uzun tarihini ve halkın kendisine bağışladığı güveni korumak için seçimlere katıldı. Hamas, kendisine güvenen bu halkı yüzüstü bırakamaz. Bu nedenle politikaya ve hükümete katıldı. Hamas'ın pratikteki uygulaması aracılığıyla direnişle siyasi yönetimi bir arada yürütebileceğini gösterdiği gayet açıktır.

Hamas, Amerika'nın ve Siyonistlerin dikte etmeye çalıştıklarının Filistin halkının kaderi ve üzerinde sallanan bir kılıç olmadığını çok iyi biliyor. Her türlü baskıdan uzak bir şekilde Arap ve İslami unsurumuza güvenebiliriz. Biz bunu pratiğe dökmeyi başardık. Yakın ve uzak herkes bizi terk ettiğinde derinliğimize başvurduk ve bu yolda bizi destekleyen birçok ülke bulduk.

Bu nedenle, Hamas'ın Filistin'deki ulusal programı ve İslami yönetimi Gazze'ye uygulanan abluka olmasaydı daha da iyi durumda olacaktı. Hamas, eşsiz bir örnek ortaya koyacaktı. Ablukaya, katliama ve suikastlara rağmen yine de Hamas güzel bir örnek sunmuştur.

Hamas'a uygulanan baskının amacı, dışarıya intikal etmesin diye ulusal projeyi başarısız kılmaktır. Bu nedenle, Hamas'ın bu projesinin başarısız olması için herkes elinden geleni yapmaktadır. Fakat Hamas, cihad ve direniş yolunda olsun, dört yıldır devam eden yönetim sürecinde olsun başarısız olmamıştır. Hamas bu dönemde oturup gelişmeleri seyreden bir pozisyonda olmamıştır. Biz, Filistin'de meyvesini veren bir cihad ve direniş ağacı diktik. Hamas da, Filistin toplumu içinde aktif rol alarak bunun meyvesini almalıdır.

Size göre Hamas Hareketi'nin başarılı olduğu konular nelerdir?

Hamas, bugüne kadar birçok aşamadan geçti. Sosyal faaliyetler alanında başarılı olarak dernekler, çeşitli kurumlar ve üniversiteler açmıştır. Ayrıca cihad faaliyetlerinde de başarılı olmuştur. Bizden yıllar önce kurulanları geride bırakan ses getirici eylemler gerçekleştirmiştir. Sabitelere bağlı kalmada başarılı olmuştur. Mercu'z-Zuhur'a sürgüne gönderilenlerin direnişleri sayesinde sürgün kapısını sonsuza kadar kapatmayı başarmıştır. Hamas, gerek şeffaflık ve dürüstlük ve gerekse toplu faaliyetler açısından her alanda başarılar elde etmiştir ve eşsiz örnekler ortaya koymuştur.

Bazıları Hamas'ın 23 yıldır Batı Yaka halkı arasında direniş anlayışını yerleştiremediğini söylüyor. Bu suçlamayla ilgili yorumunuz nedir?

Tam tersine, Hamas direniş anlayışını her yere yerleştirmeyi başardı. Fakat Batı Yaka'da maalesef Fetih ve ona bağlı güvenlik birimleri Hamas'ı bu konuda başarısız kılmaya çalışıyor. Hamas'ın ses getiren eylemlerinin büyük çoğunluğu Batı Yaka'daydı. Biz yapılan eylemleri tek tek saymak istemiyoruz. Ayrıca onların hepsini saymak da zor bir iştir.

Hamas Hareketi'nin mimarlarının büyük çoğunluğu Batı Yaka'dandır. Örneğin Yahya Ayyaş, Ebu'l-Hunud ve benzerleri. Düşmana büyük acılar tattırdılar. Bunu nasıl söyleyebilirler? Hamas, Batı Yaka'da büyük başarılar ve eylemler gerçekleştirdi. Hamas üyeleri serbest bırakılırlarsa, kahramanca eylemler gerçekleştirecekler. El-Halil eylemleri bunun en iyi kanıtıdır. İşgalcinin ve işbirlikçilerinin onca çabasına rağmen direniş en güzel örnekler ortaya koymuştur. Bu da Hamas'ın Batı Yaka'da direniş alanında başarılı olduğuna işaret etmektedir.

Hamas Hareketi'nin dış ilişkileri konusuna gelecek olursak; sizce hareket kendisine uygulanan siyasi ablukayı kırmayı başarabildi mi?

Hamas izole edilmiş bir halde yaşamıyor. Kim böyle düşünürse yanılıyor. Hamas'ın Arap ülkeleriyle ve bölge ülkeleriyle ilişkileri çok iyi. Avrupa ülkelerinden birçoğu Hamas ile diyalog yolu aramaktadır. Kapılarımız kimseye kapalı değil, bilakis herkese açıktır. İşgalciden başka kimseye de düşmanlık beslemiyoruz. Bazı ülkeler ilişkilerini açıkça ilan etti, bazıları ise açıkça ilan etmek istemiyor. Biz herkesin isteğine saygı duyuyoruz. Şu anda herkes Hamas'ın öneminin ve Hamas ile diyalog yolları açmanın zaruri olduğunun farkında. Biz, görüşlerimizi bizzat bizden dinlemek isteyen ve Hamas'ın İslami tavrını liderlerinden öğrenmek isteyen herkesi memnuniyetle kabul ederiz. Başkalarından duymaktansa bizzat Hamas'ın kendisinden duymaları en iyisi.

Bu günlerde esirlerin çektiği sıkıntıları işitiyoruz. Önce Allah'a, daha sonra Şalit pazarlığına güveniyorlar. Esirlere ve ailelerine herhangi bir mesajınız var mı?

Hamas, esirleri taviz verilemez sabitelerden biri kabul ediyor. Hamas, esirleri özgürlüğüne kavuşturmak için çok çalışmış ve bunu gerçekleştirmek için Siyonist asker kaçırma eylemleri gerçekleştirmiştir. Hamas, esirlerin serbest bırakılmalarını çok istemektedir. Bu nedenle esirlerimize diyoruz ki, Hamas esirlere karşı vefalı kalacak ve asla onlardan taviz vermeyecek. Onurlu bir pazarlıkla sizin serbest bırakılmanızı sağlamak için çalışacak. Önce Allah'ın izniyle ve sonra direnişin gayretiyle işgalci bu pazarlıkta istenileni kabul etmek zorunda kalacak.